Najlepší zamestnávateľ je taký, ktorý pomôže vyriešiť neľahkú životnú situáciu

Zamestnanci Kúpeľov Luhačovice hodnotili benefity

Ideálne zamestnania je také, kde sa človek môže sebarealizovať, dá sa v ňom dobre zarobiť, kariérne rásť, má veľa benefitov a je v krásnom prostredí. Každý zamestnanec má však rôzne očakávania a každého napĺňa a motivuje niečo iné. Akciová spoločnosť Kúpele Luhačovice, zamestnávajúca takmer šesť stoviek pracovníkov, sa snaží čo najlepšie prispôsobiť benefity požiadavkám svojich zamestnancov. K dlhodobým prioritám firmy patrí cielená podpora pri vzdelávaní a zvyšovaní kvalifikácie. Rad ďalších zamestnaneckých výhod, ktoré plynú z postavenia spoločnosti, môžu využívať nielen sami zamestnanci, ale aj ich blízki. Tu je niekoľko názorov, čo im práca v akciovej spoločnosti prináša a aké benefity považujú za najlepšie.

„Predovšetkým som rada, že môžem vykonávať prácu, ktorá ma baví. Keď vidím pacientov, ktorým sa vďaka kúpeľným procedúram zníži dlhotrvajúca bolestivosť a lúčia sa so slovami, že im kúpele prospeli aj po duševnej stránke (hlave ženy si odpočinú od každodenných povinností a starostí), tak si poviem, že táto práca má naozaj zmysel a že som mohla opäť niekomu pomôcť. Už som sa niekoľkokrát presvedčila o tom, že krátky rozhovor a úsmev na tvári stačí na to, aby sa pacienti cítili príjemne. Práve z tohto dôvodu sa k nám neskôr vracajú,“ hovorí zdravotná sestra Jana pracujúca v spoločnosti 5 rokov a dodáva: „Tento rok som sa zúčastnila školenia spojeného s týždennou externou stážou v rámci systému celoživotného vzdelávania a získané vedomosti využívam práve na terajšom pracovisku. Som tiež veľmi rada, že mi zamestnávateľ pomohol vyriešiť moju neľahkú životnú situáciu a môžem tak využívať zamestnanecké bývanie. Výhodou je tiež, že sa môžem stravovať v závodnej jedálni. Obedy sú chutné. Z dvoch jedál si vždy vyberiem a cena stravenky je priaznivá, pretože za takú cenu by som doma teplý obed sotva uvarila,“ opisuje výhody v spoločnosti pani Jana.

„Pracujem v našej spoločnosti už 7 rokov. Napĺňa ma pocit, že môžem pomáhať chorým ľuďom a aspoň trochu im pomôcť od bolesti, ktorá ich trápi, aby mohli lepšie fungovať v bežnom živote,“ uvádza fyzioterapeut Rastislav a dopĺňa: „Samozrejme počas práce využívam svoje vzdelanie, zručnosti a všetky kurzy, ktoré som vďaka spoločnosti absolvoval. Naše pracoviská sú pre poskytovanie odbornej starostlivosti veľmi dobre vybavené.“ Najväčšie výhody vidí v získaní služobného bytu a využíva tiež výmenné rekreácie, ktorých sa zúčastňujú s celou rodinou.

Veľmi dôležitým aspektom pri motivácii zamestnancov je ich spokojnosť s vykonávanou prácou. V každoročných interných prieskumoch spokojnosti je práve tento aspekt hodnotený ako jeden z najlepších. Jednou z výhod je stabilita spoločnosti. Dve stovky zamestnancov v spoločnosti pracujú viac ako 10 rokov. Necelá pätina zamestnancov tu pracuje dokonca viac ako 20 rokov. Jednou z priorít je podpora osobného a profesionálneho rozvoja. Systém vzdelávania a prehlbovanie kvalifikácia zahŕňa všetky profesie. Nespornou výhodou spoločnosti je aj zamestnanecké ubytovanie za výhodné ceny. To ocenia predovšetkým absolventi či mladí uchádzači, ktorí sa chcú osamostatniť. Výpočet zamestnaneckých benefitov je však oveľa dlhší. Zahŕňa bezplatnú lekársku starostlivosť, závodné stravovanie, týždeň dovolenky navyše, príspevok na dôchodkové pripoistenie, ale aj zvýhodnené výmenné rekreácie. Kúpele Luhačovice, a. s., sú atraktívnym zamestnávateľom, čo sa týka lokality aj prístupu k zamestnancom. Jedným z benefitov je aj podpora štúdia zamestnancov a zvyšovanie ich kvalifikácie.

Generálny riaditeľ Kúpeľov Luhačovice, a. s., MUDr. Eduard Bláha k tomu dodáva: „Zvyšovanie kvalifikácie znamená, že zamestnanec študuje popri zamestnaní odbor, väčšinou na vysokej škole, ktorý mu umožní po ukončení štúdia zastávať v spoločnosti odbornejšiu alebo riadiacu pozíciu. Spoločnosť tomuto pracovníkovi poskytuje pracovné úľavy. Súčasťou písomnej dohody je samozrejme záväzok oboch strán. Spoločnosť sa zaväzuje zamestnancom, okrem plateného študijného voľna pri účasti na výučbe, poskytovať platené voľno aj pre prípravu na skúšky, v určitých prípadoch aj cestovné náhrady a tiež polovicu nákladov na školné. Ak je štúdium niekoľkoročné, náklady spoločnosti sa môžu vyšplhať až ku státisícom korún. Zamestnanec sa zaväzuje riadne si plniť študijné povinnosti a po ukončení štúdia nastúpiť na pracovnú pozíciu, pre ktorú si kvalifikáciu zvyšoval. Záväzok býva niekoľkoročný, najviac však 5 rokov. V súčasnosti takto študuje niekoľko zamestnancov, pripravujú sa napríklad na pozíciu vrchnej sestry či fyzioterapeuta. Okrem zvyšovania kvalifikácie spoločnosť podporuje a aktívne sama vysiela zamestnanca na školenie prehlbujúce ich existujúcu odbornosť.“

Perspektívne zamestnanie v Kúpeľoch Luhačovice, a. s.

Vzhľadom na postavenie spoločnosti a rozsahu poskytovaných služieb môže rad absolventov nájsť perspektívne zamestnanie a to nielen v oblasti prípravy pokrmov a v obsluhe, ale uplatnia sa aj tí, ktorí majú barmanské, sommeliérske či baristické zručnosti. Nespornou výhodou je tiež možnosť získať skúsenosti a niečo nové sa naučiť pri prestížnych akciách, ktorých sa zúčastňujú aj študenti. K nim sa radí napríklad stretnutie ministrov EÚ pred pár rokmi, obed pre prezidenta republiky v októbri 2016, reprezentačný ples za účasti Livie Klausovej alebo rauty či kokteily pri významných kongresoch a firemných akciách. Garanciou kvality služieb je tiež aktívne členstvo v asociácii hotelov a reštaurácií ČR a asociácii kuchárov a cukrárov ČR.

Pracovať v akciovej spoločnosti Kúpele Luhačovice je pre jej zamestnancov veľmi atraktívne. V súčasnej dobe spoločnosť ponúka aktuálne voľné miesta pre záujemcov z radov lekárov, masérov, fyzioterapeutov, zdravotných sestier, ale aj čašníkov, servírok a kuchárov. Akciová spoločnosť uspokojí záujem párov či rodín, ktoré spĺňajú požiadavky zamestnávateľa. V Kúpeľoch Luhačovice majú dvere otvorené aj pre slovenských uchádzačov o zamestnanie, veď Luhačovice sú od Slovenskej republiky vzdialené len 25 km. Pracovný pomer pre Slovákov v Českej republike je bez problémov, pretože sú im uznávané doklady o vzdelaní i absolvovanej praxi.

Akciová spoločnosť Kúpele Luhačovice bola založená v roku 1992 a patrí medzi najväčšie kúpeľné zariadenia Českej republike. Služby klientom poskytuje v priemere 580 zamestnancov, z toho je 17 lekárov a 170 osôb zdravotníckeho personálu. Kúpele Luhačovice ponúkajú svojim hosťom aj zamestnancom nielen kúpeľnú liečbu, ale aj možnosť aktívneho odpočinku, kultúrne a spoločenské vyžitie.

Viac informácií: www.LazneLuhacovice.cz a www.HotelAlexandria.cz. Kontakt na personálne oddelenie pre záujemcov o zamestnanie: Mgr. Vladimíra Juřeníková, personálna manažérka, tel .: +420 577 682 204, e-mail: jurenikova@lazneluhacovice.cz

Related Post