Čo urobiť pre suchý dom bez vlhkého muriva

Vzlínajúca vlhkosť ohrozuje všetky stavby bez rozdielu, či už ide o historické, moderné, komerčné, súkromné či rekreačné objekty. Spôsob využitia stavby nehrá pre prírodu rolu a rovnako tak použitý stavebný materiál. S vlhkosťou muriva sa potýkali hrady šľachticov či panovníkov, sedliacke usadlosti i kamenné príbytky bežných poddaných odpradávna – vzlínajúca vlhkosť muriva s človekom žije od nepamäti. Vzlínajúca vlhkosť muriva a stien skrátka ľudstvo sprevádza odpradávna bez ohľadu na účel stavby, použité stavebné technológie a stavebný materiál.

Čo je vzlínajúca vlhkosť muriva, ktorá spôsobuje vlhkosť stien

O vzlínajúcej vlhkosti muriva, ktorá spôsobuje vlhkosť stien a stavebných základov, hovoríme v prípade, keď zemná vlhkosť v dôsledku kapilárnej elevácie vzlína murivom smerom nahor do stavby. U správne odizolovaného muriva tento jav nemôže nastať, avšak veľmi často sa stáva, že izolácia stavby bola vykonaná v nedostatočnom rozsahu, alebo bola hydroizolácia proti vzlínaniu vlhkosti vykonaná neodborne či nekvalitne. Práve chýbajúca hydroizolácia, nekvalitne vykonaná hydroizolácia, alebo prípadne poškodená vodorovná alebo zvislá izolácia proti vlhkosti obvodového muriva je tradičnou príčinou prenikania vlhkosti do muriva stavby .

Pleseň v murive je významným indikátorom postupu vzlínajúcej vlhkosti

Spolu s vlhkosťou stien sa potom objavia aj ďalší nepozvaní podnájomníci – totiž zdraviu škodlivé plesne, ktorým sa vo vlhkých stavbách výborne darí, a tak sa veľmi rýchlo množia a vlhkým murivom prestupujú, až napadnú stavbu kompletne celú. Ich výskyt sa snúbi s alergiami, vážnym ochorením dýchacích orgánov, alebo závažnými kožnými problémami. V tejto súvislosti je potrebné tiež myslieť na deti, ktoré v stavbe bývajú, či sa v nej pohybujú. Spóry plesní a výtrusy húb totiž poletujú celou vlhkou stavbou, a tak teda nezáleží na tom, či sa pleseň prejavuje iba v jej časti, ktorá sa nám môže zdať na prvý pohľad zanedbateľná. Pleseň v murive je však výrazným indikátorom, že už sa v stavbe vlhkosť prejavila!

Vlhkosť muriva je tradičným prejavom vzlínania vody z podložia stavby

Na tomto mieste je potrebné podotknúť, že vlhkosť muriva spôsobená vzlínaním vody z podložia stavby je tradičným problémom všetkých stavieb, ktoré sú staršie viac ako tridsať rokov – vzlínaniu vlhkosti sa skrátka nedá vyhnúť – jedná sa o prirodzený fyzikálny proces, ktorého zákony sú pevne dané. My týchto zákonov využívame, ak sa potrebujeme vlhkosti stien zbaviť, teda vzlínajúcu vlhkosť z muriva odstrániť a stavbu a jej murivo proti opätovnému vzlínaniu vlhkosti zabezpečiť. Tento opačný proces potom nazývame hydroizoláciou objektu – izoláciou stavby proti vzlínaniu vlhkosti .

Čo je možné urobiť pre odstránenie vhkosti zo stien a podložia stavby

Čo však môžeme urobiť, ak sa už vzlínajúca hygroskopická vlhkosť v stavbe prejavila a my môžeme už len sledovať postup vlhkosti, ktorá bude mať, ak sa jej nezabráni v ďalšom postupe murivom stavby, výrazný vplyv na jej rýchlu deštrukciu ? Najdôležitejšou úlohou je zabrániť vlhkosti v jej ďalšom prenikaní do muriva a čo najskôr ju odstrániť. K tomuto procesu je k dispozícii mnoho metód, ktoré sú však pre stavbu často deštruktívne podobne ako vlhkosť sama, často narúšajú jej statiku a sú veľmi často neúmerne finančne nákladné. Jedna metóda však dokáže vlhkosť z muriva až z podložia stavby odstrániť rýchlo, efektívne, lacno, ekologicky a predovšetkým bez stavebných zásahov alebo chemikálií. Touto metódou je elektroosmóza .

Elektroosmóza – ekologický liek na vlhkosť muriva

Elektroosmóza, ktorú využíva DryPol, najmodernejší systém na trhu, je efekt, ktorý ľudstvo poznalo len pred nedávnom: je tomu dvesto rokov, čo bol tento efekt objavený, ale až pred niekoľkými rokmi sa zrodila spomínaná, skutočne efektívna technologická novinka, totiž systém DryPol. DryPol je unikátna technológia, využívajúca kapilárnu elektoforézu vo svoj prospech – svojou účinnosťou vytvára prirodzenú zábranu v prenikaniu vlhkosti do stavby a vlhkosť z muriva odstráni na základe pevne daných fyzikálnych zákonov. DryPol Systém, ako unikátna technologická novinka, sa môže pochváliť už viac ako jedným tisícom inštalácií v Českej republike a na Slovensku a môžeme s hrdosťou povedať, že sme doteraz nezaznamenali jedinú reklamáciu.

DryPol – liek na vlhké murivo stavieb

DryPol funguje na elektrofyzikálnom princípe elektroosmózy, kedy využíva kapilárnu elektroforézu: dva unikátne, počítačom riadené generátory magnetických pulzov nabíjajú vodu v murive kladným elektrickým nábojom, čo má za následok, že sa vracia svojou prirodzenou cestou späť do podložia stavby, odkiaľ sa do muriva dostala. Nie sú teda potreba deštruktívne stavebné zásahy, nie je potreba pracovať s chemikáliami a nie je nutné prístroj akýmkoľvek spôsobom ovládať. Voda obsiahnutá v murive sa vráti kapilárnymi riečiskami späť do pôdy v okolí stavby najdlhšie do troch rokov od začatia prevádzky prístroja. Podľa stoviek referencií sme však schopní potvrdiť, že k vysušeniu stavby dochádza spravidla do druhého roka od začatia a bezchybnej funkcie prístroja na odstránenie vlhkosti muriva, od začatia prevádzky unikátnej technológie DryPol. Ak si prajete mať suchý, zdravý a čistý dom, využite systém DryPol a tešte sa spolu s Vašou stavbou na steny bez vlhkosti, plesní, baktérií a húb. Elektroosmóza systémom DryPol – skutočný lekár Vášho muriva .

Related Post