Čistenie filtra pevných častíc

Jedným zo spôsobov riešenia problému s DPF filtrom je jeho takzvané chemické čistenie. Zjednodušene povedané, proces funguje, ale výsledok je neistý. Na čistenie sa používa chemický roztok, ktorý stojí cca 20 EUR/liter. Tento roztok sa naleje do telesa DPF filtra a nechá pôsobiť cca 24 hodín. Následne sa vystrieka tlakom horúcej vody (tzv. wapkou). Na to, aby sa celé čistenie spravilo čo najlepšie, je dobré mať priamy prístup k sitku DPF filtra. U niektorých DPF/FAP filtrov je možné vidieť sitko priamo. A u iných(väčšina) je prístup zlý a je nutné flexou odrezať časť DPF filtra tak, aby bol priamy prístup pri striekaní tlakom vody. Pri tomto čistení roztok ako rozpúšťadlo funguje spoľahlivo, avšak problém je hlavne v tom, že kanáliky DPF filtra sú tak malé, že sa nemusí dostať roztok všade. Pri chemickom čistení samozrejme sadze vytečú, ale nikde nemáte garanciu, že vytiekli všetky. Taktiež aj pôsobením chemických reakcií dochádza k poškodeniu drahých kovov, ktoré sú na telese katalyzátora (katalyzátor je totiž vo väčšine prípadov osadení v jednom telese ako aj DPF filter). Tým pádom dochádza k nižšej účinnosti katalyzátora. Pri chemickom čistení treba rátať s tým, že použijete cca 3-6 litrov špeciálneho roztoku v cene cca 50-150 EUR plus práca mechanika od cca 120 EUR. Výsledok pri tomto čistení je pomerne neistý. Ten, kto má s tým skúsenosť, si na takéto čistenie netrúfne ani dať záruku. Bežne sa stáva, že vozidlo po takomto čistení najazdí cca 300-10 000 km a filter je znova upchatý. Stávajú sa prípady, že niektorí ľudia sú ochotní znova si priplatiť za takéto čistenie. Netreba však zabúdať na to, že pri každom ďalšom čistení je výsledok obvykle horší.

Vzhľadom na vysoké ceny nových DPF/FAP filtrov od výrobcov automobilom sa môže javiť ako ideálne riešenie kúpenie filtra pevných častíc od druhovýrobcov. Sú to firmy, ktoré sa špecializujú na výrobu náhradných dielov. Jedná sa o výrobcov výfukov, katalyzátorov ako aj DPF filtrov. Mnoho z týchto výrobcov dodáva náhradné diely aj priamo automobilkám. Ceny týchto výrobcov začínajú už pri rozumnej sume od cca 330 EUR. Pre príklad je možné pozrieť napr. aj špecializovanú ponuku na stránke www.DPFcentrum.sk alebo www.DPFfap.cz U týchto predajcov sa s prehľadom dozviete, koľko vás bude stať nový DPF filter a riešenie problémov s ním. Taktiež vám vedia aj odborne poradiť. Hlavnou výhodou je, že si tam môžete vyhľadávať produkty úplne jednoducho podľa značky vozidla, motorizácie a kódu motora. U týchto predajcov sa dá povedať, že čím viac výrobcov robí daný DPF filter, tým nižšia je jeho cena. Nájdu sa tam samozrejme aj kúsky, kde sú ceny dosť vysoké. Je to hlavne z toho dôvodu, že daný DPF filter vyrába len jeden výrobca. Ten si je dobre vedomí, že nemá pre neho konkurenta s výnimkou originálu a preto drží cenu vysoko. Aj takáto cena je podstatne nižšia, než cena originálu u autorizovaného predajcu. Pri súčasných cenách DPF filtrov je určite na mieste zvážiť výmenu DPF filtra za nový diel. Zjednodušene povedané, pokiaľ vymeníte nový kus, tak by ste s ním nemali mať už problémy. Nie je to však úplne presne takto. Nakoľko je na DPF filter naviazaných plno iných súčasti vozidla, je nutné pri výmene skontrolovať aj všetky snímače tlakov, teplôt, LAMBDA sondu, EGR ventil, turbo a všetky ďalšie súčasti, ktoré majú vplyv na vozidlo. Neraz sa totiž stane, že na vozidle vymeníte DPF filter a nový kus sa hneď upchá vtedy treba rátať, že chyba je inde. V prvom rade je totiž nutné nájsť dôvod upchatia DPF filtra a až potom ho meniť. Samozrejme dôvodom môže byť aj bežné opotrebovanie/upchatie.

Na záver len toľko, že výmena DPF filtra nie je len bežnou výmenou ako napríklad výmena výfuku kus za kus, ale je dôležité v riadiacej jednotke znulovať starý DPF filter. V opačnom prípade hrozí, že vozidlo nebude spúšťať regeneráciu a tým pádom dôjde k upchatiu nového dielu.

Related Post