• Čo získam?
  • PR článok s možnosťou troch odkazov. Stačí nás kontaktovať!

Najlacnejšie povinné zmluvné poistenie!

16/02/11 , , ,

Najlacnejším spôsobom, ako si splniť svoju zákonnú povinnosť a uzatvoriť si povinné zmluvné poistenie, je povinné poistenie online. Internet sa v súčasnosti využíva rôznymi smermi, tak prečo nie na uzatvorenie poistenia? A navyše, keď tak môžete získať najlacnejšie povinné poistenie? Najlacnejšie preto, lebo nejde priamo o žiadnu vybranú poisťovňu. Kalkulačka online zoradí všetky poisťovne a ich ponuky pre povinné zmluvné poistenie na základe objektívneho porovnania. Keby ste chceli rovnaké porovnanie na Vaše povinné poistenie získať sami, museli by ste si každú jednu poisťovňu jednoducho obehnúť. Porovnávacia kalkulačka Vás od tohto ušetrí a porovnanie urobí za Vás. Výsledkom je prehľadný zoznam jednotlivých ponúk na povinné zmluvné poistenie, z ktorého je jasné, kde sa Vám povinné poistenie oplatí uzatvoriť najlacnejšie!
Následný postup je taktiež jednoduchý – všetko online. Ak však chce klient aj naďalej využiť služby pošty, môže mu byť poistná zmluva zaslaná aj týmto spôsobom. Pre tých, ktorí sú zástancami techniky, sú všetky dokumenty zasielané elektronicky. Taktiež je takto možné aj zaplatiť za svoje povinné zmluvné poistenie.
Tak prečo strácať časť pri uzatváraní PZP? Využite službu online a získajte najlacnejšie povinné zmluvné poistenie!

Ako si efektívne osvojiť cudzí jazyk – Callanova metóda !

07/02/11 , ,

Ako sa učiť efektívnejšie jazyk? Najlepšou cestou je zistiť si, aká metóda výučby jazyka by sa Vám najviac hodila. Momentálne na jazykových školách letí novinka v učení jazyka Callanova metóda, ktorá predstavuje nový typ učenia a osvojenia si jazyka. Vynašiel ju Robin Callan počas svojho pobytu v Taliansku, kde pôsobil ako učiteľ angličtiny je vlastne založená na otázkach a odpovediach, pomocou ktorých sa učíte.
Callanova metóda je efektívna a v praxi fungujúca metóda výučby anglického jazyka. Je alternatívou k tradičným prístupom. Vyvíjala sa 15 rokov v Anglicku na Cambridgeskej univerzite pod dohľadom pána Robina Callana.
Existujú dva základné spôsoby výučby jazyka: jeden je prekladaním a výučbou gramatiky a druhý je priamou metódou. Prostredníctvom priamej metódy sa študenti učia myslieť a rozprávať priamo v cudzom jazyku bez prekladu a s výučbou minimálneho množstva gramatiky, prípadne bez memorovania gramatických poučiek. Callanova metóda kombinuje preklad a výučbu gramatiky s priamou metódou, čím vytvára priamu metódu rýchlejšou, jednoduchšou a efektívnejšou.
Možností ako sa dostať k jazyku je viac a ak si trúfate a jazyk je pre Vás už takmer ako materinský, tak prečo si neurobiť certifikát? Najznámejšie sú Cambridgeské skúšky zo všeobecnej angličtiny, ktoré majú celkom päť úrovní :KET (stupeň A2 na stupnici znalostí podľa Rady Európy), PET (B1), FCE (B2),CAE (C1), CPE (C2).

Biopalivá – palivá budúcnosti !

07/02/11

Biopalivá – novinka, ktorá by podľa odborníkov mala v budúcnosti nahradiť časť palív používaných dnes. Majú ale biopalivá skutočne lepší dopad na našu planétu? Pred takmer dvomi rokmi Európska únia schválila predbežný plán postupného znižovania skleníkových plynov, ktorého súčasťou je aj využívanie biopalív.
Do roku 2020 by 10 percent pohonných látok mali predstavovať práve biopalivá. Podľa odborníkov sú biopalivá stále najrýchlejšou alternatívou znižovania skleníkových plynov z áut. Je tu však niekoľko otázok aký to bude mať dopad na ekológiu a ceny potravín v konečnom dôsledku? V krajinách kde sa pestujú biopalivové plodiny húfe ničia na ich úkor dažďové pralesy.
Vedci sa zhodli v jednom – biopalivá získavané z kukurice, sóje a cukrovej trstiny majú na životné prostredie škodlivejší dosah ako fosílne palivá. Kritéria pre biopalivá zahrňuje aj dosah na biodiverzitu a stratu lesného porastu a ornej pôdy pri rozširovaní plôch pre biopalivové plodiny.
Z 26 hodnotených biopalív 21 dokázalo znížiť emisie plynov do ovzdušia o vyše 30 percent, no až 12 z nich malo zároveň škodlivejšie účinky na životné prostredie než uhlie alebo ropa. Medzi nimi bol etanol z cukrovej trstiny, bionafta zo sóje, ako aj z palmového oleja. Omnoho lepšie výsledky dosiahli biopalivá získavané z odpadov ako použitý jedlý olej či etanol získaný z tráv alebo drevnej hmoty.
Podľa organizácií odlesňovanie v juhovýchodnej Ázii v prospech palmových plantáží podieľa na ročnej produkcii CO2 ôsmimi percentami. Východiskom môže byť aj rozhodnutie ktoré podniklo napríklad Švajčiarsko, ktoré bude podporovať ako biopalivá len tie, ktoré budú produkovať o 40 percent emisií menej na liter než bežné pohonné látky.

PZP online – najlepší výber, najlepšia cena!

04/02/11

Na slovenskom poisťovacom trhu pôsobí 11 poisťovní poskytujúcich zákonné poistenie. Každá používa iné segmentačné kritériá a teda svojim spôsobom aj iné PZP.

Kalkulačka PZP online je internetový nástroj, ktorý má vodičom poradiť, ktoré PZP by im mohlo najviac vyhovovať. Porovnávanie PZP online je pritom:

bezpečné – kalkulačka ako aj údaje do nej zadávané sú zabezpečené šifrovaným kódom SSL!

rýchle – porovnanie PZP máte do niekoľkých sekúnd!

pohodlné – pre uzatvorenie poistenia nie je potrebné chodiť do poisťovne!

jednoduché – kalkulačku PZP online zvládne vďaka presnému postupu každý!

lacné – vďaka kalkulačke si môžete vybrať to najlacnejšie PZP!

Netrápte sa s PZP a uzatvorte si ho online! Uzatvoriť si PZP online sa oplatí!