• Čo získam?
  • Reklamný článok zadarmo s možnosťou troch odkazov!
Pridaj článok zadarmo

Verejné zdravie – Verejné zdravotníctvo

11/03/11 Tags: CDC, ECDE, epidémie, hlavný hygienik, hygiena, infekcie

Ak by sme robili dnes štúdiu a pýtali by sme sa ľudí na uliciach, čo je verejné zdravie a čo je verejné zdravotníctvo dostali by sme zaujímavé výsledky. Verejné zdravotníctvo – je teda odbor ktorého prioritou je verejné zdravie. Verejné zdravotníctvo je to študijný odbor zaoberajúci sa ochranou a podporou zdravia a prevenciou chorôb. Pripravuje profesionálov pre verejnú správu a pre riadenie zdravotníckej starostlivosti a zdravotníckej praxe v oblasti výchovy k zdravému životnému štýlu. Výchovou týchto odborníkov možno významne prispieť k realizácií celospoločenskej a zdravotníckej prevencie, ktoré sú preferované v štátoch EÚ.

Verejné zdravie :
• Predchádza epidémiám a šíreniu ochorení
• Chráni pred rizikami zo životného prostredia
• Predchádza úrazom
• Rozvíja a podporuje zdravé správania
• Odpovedá na nešťastia a pomáha komunitám pri odstraňovaní následkov
• Zabezpečuje kvalitu a dostupnosť zdravotníckych služieb

Inštitúcie zaoberajúce sa verejným zdravím tu existujú už oddávna. Ak by sme sa mali pozrieť do minulosti, tak jednoznačne dominujú mená ako John Snow, Edward Jenner, Koch, Wirchow, Florence Nightingale , Luis Pasteur a podstatne mnoho ďalších, ktorý nám dali tú možnosť lepšie a hlavne zdravšie žiť. Na Slovensku máme regionálne úrady verejného zdravotníctva, ktorých úlohou je zaznamenávať, vyhodnocovať, riešiť problémy tykajúce sa verejného zdravia, kam patrí napríklad hygiena životného prostredia, epidemiológia, podpora zdravia, lekárska mikrobiológia a mnoho iných. Ak by sme sa išli pozrieť do sveta, tak medzi najznámejšie organizácie venujúce sa verejnému zdraviu sú WHO – World Health Organization, v Amerike je to CDC – Centers for Disease Control and Prevention, pre Európu ECDC –European Cente for Disease Prevention and Control a iné.

Viac článkov tohto autora. >

Fatal error: Uncaught Exception: 12: REST API is deprecated for versions v2.1 and higher (12) thrown in /www/doc/www.napis.sk/www/wp-content/plugins/seo-facebook-comments/facebook/base_facebook.php on line 1273