• Čo získam?
  • Reklamný článok zadarmo s možnosťou troch odkazov!
Pridaj článok zadarmo

Štúdium má mať zmysel

25/06/12

Vysokoškolské štúdium predstavuje v živote dospievajúceho človeka významné obdobie. Po tom, ako dovŕši 19 rokov svojho života si volí odbor, ktorému sa chce v budúcnosti venovať a ku ktorému má blízko. Z toho dôvodu si vyberá odbor a aprobáciu, technickú či inak zameranú vysokú školu či fakultu. Mnoho sa dnes hovorí o úrovni vysokých škôl na Slovensku, ešte viac sa hovorí o výbere školy a uplatnení absolventov. Na jednej strane je tu vysoká škola s určitým kreditom, na druhej spomínané uplatnenie. Ako ale zabezpečiť, aby naše uplatnenie bolo zabezpečené a nemali sme obavy odpovedať na otázku: čo po škole?. Jednoznačne vzdelaním, ktoré má budúcnosť, uplatnenie, úroveň. To však mnohokrát nestačí, a preto sa potrebujeme neustále vzdelávať ďalej. Odborníci radia, že by sme si mali prirodzene budovať všeobecný rozhľad a neustále prehlbovať odborný rozhľad v našom odbore, resp. odbore, v ktorom pôsobíme. Práve preto vzniklo štúdium MBA , ktoré poskytujú už aj pobočky zahraničných škôl na Slovensku. MBA je štúdium, ktoré sa dá študovať popri zamestnaní, ako denné štúdium, ale má špecializáciu pre vrcholových manažérov. Denné štúdium trvá zväčša dva roky, počas ktorých sa študent venuje štúdiu. Najčastejšie musí absolvovať študent istú pracovnú praktickú skúsenosť, no podmienky sú rôzne a závisia naozaj len od univerzity. Part-time štúdium MBa je pripravené pre študentov, ktorý nemôžu alebo nechcú ukončiť zamestnanie a plne sa venovať štúdiu. Ide často o ľudí z praxe, ktorý chcú spojiť praktické skúsenosti s teŕiou a posunúť sa ďalej. Výučba je preto prispôsobená na sviatky a víkendy, prípadne bloky zaberajúce niekoľko dní a trvá približne 22-36 mesiacov. MBA pre vrcholových manažérov názvom presne definuje pre koho je štúdium určené. Ako inak, cieľom je doladiť a prehĺbiť zručnosti a skúsenosti. Očakávaná je istá akcelerácia štúdia.

Viac článkov tohto autora. >

Fatal error: Uncaught Exception: 12: REST API is deprecated for versions v2.1 and higher (12) thrown in /www/doc/www.napis.sk/www/wp-content/plugins/seo-facebook-comments/facebook/base_facebook.php on line 1273