• Čo získam?
  • Reklamný článok zadarmo s možnosťou troch odkazov!
Pridaj článok zadarmo

Endoprotézy kolenného kĺbu a ich rehabilitácia (odborný článok)

09/07/14 , , ,

Umelé náhrady kĺbov sa v posledných rokoch dostávajú ako liečebná metóda do popredia pozornosti chirurgicky orientovaných lekárskych odborov. K rozhodnutiu prichádza keď bežné zdravotnícke pomôcky nepomáhajú. Endoprotézy kolenných kĺbov sú indikované u pacientov najčastejšie u degeneratívnych, reumatických ochorení, alebo aj u úrazov.

Endoprotéza kolenného kĺbu nahrádza patologicky zmenené kondyly femoru, plateau tibie, prípadne patellu. Kolaterálne a zadný skrížený väz sú ponechané insitum predný skrížený väz sa extirpuje. K instabilite kolena pre chýbanie predného skríženého väzu nedochádza nakoľko tomu zabraňuje konštrukcia endoprotézy.

Moderné endoprotézy kolenného kĺbu majú vo svojej konštrukcii aj menisky z polyetylénových materiálov, ktoré dovoľujú drobné rotačné pohyby podobne ako je to prirodzene anatomicky možné. Patella sa môže, ale nemusí nahradiť pokiaľ je funkčne dobrá. Peroperačne je nutné správne osadenie endoprotézy, ktorou sa vyrovnáva varozita a valgozita kolena. Správne osadenie endoprotézy je zabezpečené špeciálnym inštrumentáriom, bez ktorého samotný operačný výkon nie je možný. Súčinnosť operatéra s rehabilitáciou od momentu indikácie až po skončenie liečby je mimoriadne dôležitá.
Cieľom totálnej endoprotézy kolena je odstránenie bolesti a zlepšenie funkcie kolenného kĺbu. Výslovne chceme upozorniť, že dosiahnutie plnej extenzie v kolennom kĺbe je nutné, aby pri chôdzi došlo k uzamknutiu kolena. Flexia je postačujúca od 90 – 100 stupnňov.

Rehabilitačný program rozdeľujeme na tri obdobia:
1- predoperačná príprava
2- včasná rehabilitácia po operácii
3- rehabilitácia po prepustení do domáceho liečenia
Rehabilitačná príprava pred operáciou je bežná so zvýšeným zameraním na nácvik izometrických kontrakcií quadricepsu, uvoľnenie kĺbnych kontraktúr a nácvik chôdze s nemeckými barlami.

Cieľom polohovacieho režimu je:
1- znížiť rozsah krvácania do kolenného kĺbu, čomu napomáha práve 90 stupňová flexia s napnutým kĺbnym púzdrom
2- zabrániť fibróznym zmenám v mäkkých tkanivách, ktoré vedú k obmedzeniu pohyblivosti kĺbu
3- zlepšiť drenážne vlastnosti rany
4- zabrániť pooperačnej ischémii v okolí operačnej rany.

Od prvého pooperačného dňa začíname s dýchacou gymnastikou, s kondičným cvičením horných končatín, bežným cvičením neoperovanou dolnou končatinou, napínaním brušných a glutálnych svalov a vykonávame prevenciu tromboembolickej choroby. Mobilizácia chorého do sedu a stoja je do 2-3 dňa.

Pacient sedí v 90 stupňovej flexii v kolennom a bedrovom kĺbe s pevnou oporou femoru o lôžko, chodidlá sú podložené. Na štvrtý pooperačný deň polohovanie končí a pacient pokračuje v aktívnych cvičeniach kolenného kĺbu podľa svalového testu.

Do 14 dní by mal pacient zvládnuť samostatnú chôdzu aj chôdzu po schodoch. Po 14 dňoch pacient môže zaťažovať operovanú končatinu polovičnou váhou tela. Plná záťaž je možná po 6. týždňoch po operácii.

Zo zdravotných pomôcok použijeme nemecké barle, tie v ďalšej fáze zmeníme na francúzske a poučíme pacienta o polohovaní a cvičení v domácom prostredí. Vhodná je indikácia kúpelnej liečby od druhého až tretieho mesiaca po operácii.

Možnosti kompenzácie porúch sluchu technickými prostriedkami

03/06/14 , , , , ,

Už aj čiastočná strata sluchu ovplyvňuje postihnutému človeku život a spôsobuje vážne životné problémy. Pre zamedzenie problémov vo vývoji, vzdelávaní, rozvoji reči a komunikáciie je veľmi doležitá včasná diagnóza. Vhodná a zároveň a dôsledná diagnóza je ovplyvňovaná faktom, že vo väčšine prípadov treba hlavne pri audiometrických vyšetreniach kolaboráciu s pacientom.

Sluchový postih je veľkou záťažou nielen pre samotného sluchovo postihnutého, ale aj pre jeho blízke okolie. Zákonite vznikajú problémy so vzájomnou komunikáciou vysvetlovaním a prispôsobovaním sa navzájom.

Preto je určenie definovanie diagnózy problematické hlavne u detí, avšak práve v rannom detstve je veľmi dôležité zistiť sluchovú poruchu včas.
Z hľadiska technickej kompenzácie je z dôvodu výberu a nastavenia naslúchadla potrebné definovať typ sluchovej poruchy. Je potrebné rozlišiť napríklad stratu zrozumiteľnosti, stratu rýchlosti prenosu informácií, stratu dynamiky, poruchu spolupráce uší, stratu zosilnenia atď.

Vo väčšine prípadov sú tieto poruchy navzájom kombinované. Prípadne sú naviac komplikovaná ďalšími chorobami ucha a iných zmyslov a orgánov.

V súčasnej dobe je možné riesiť problém poruchy sluchu mnohými spôsobmi. Od medikamentóznej cez technickú až po náročné chirurgické zákroky. Vždy je pritom dôlezité indikoval ten správny, efektívny a pre pacienta akceptovatelný spôsob. Jednou z možností je použiť na kompenzáciu straty sluchu technicke kompenzačné prostriedky. Vhodný výber zdravotných pomôcok pre tento typ porúch je potrebné zvážiť.

Pri kompenzácii naslúchadlami je vždy důležité okrem samotnej kompenzácie straty sluchu zabezpečiť aj dobrú zrozumitel’nosť. Dosahuje sa to hlavne precíznym výberom a nastavením naslúchadla.

Predstaviteľom technickej kompenzácie straty sluchu sú individuálne kompenzačné prostriedky – naslúchadlá.

Na našom trhu je dostatočný výber druhov a typov naslúchadiel rôznych výrobcov. V ponuke prevažujú hlavne závesné a zvukovodové naslúchadlá. Uvedené druhy sú v sortimente doplnené vreckovými prípadne okuliarovými naslúchadlami.
V rámci jednotlivých druhov naslúchadiel výrobcovia dodávajú série typov naslúchadiel s rôznymi technickymi a akustickými parametrami, čim je zabezpečená dostatočná moznosť výberu naslúchadla.

Vreckové naslúchadlá sa vyznačujú robustnejšou konštrukciou. Z hľadiska technického, estetického a praktického sú už dnes zastaralé. Ich veľkou nevýhodou je nastabilné umiestnenie mikrofónu mimo ucha, čo je v súčasnej dobe neakceptovatelné. Ich výhodou je velké zosilnenie a vysoký výstupný výkon. Použitie vreckových naslúchadiel odôvodnitelné len v ojedinelých prípadoch. Prehľad momentálnych výrobkov je možné dohladať v katalógoch Medihum, ktoré sú online na stiahnutie.
Okuliarové naslúchadlá vznikli z prirodzenej potreby priblížiť naslúchadlo co najviac k uchu. Predstavujú kompaktné spojenie optických okuliarov s naslúchadlom umiestneným v špeciálne upravonom ráme okuliarov. V súčasnej dobe sú používané hlavne v kombinácii s kostným vibrátorom.

Zdravotné pomôcky ako včasné varovanie

30/01/13 ,

Je to skoro pravidlom že na Slovensku, na rozdiel od vyspelých západných krajín, nieje veľmi zvykom zapodievať sa príliš svojim zdravotným stavom.

Vzhľadom na poddimenzovaný počet lekárov a je stav nášho zdravotníctva nie príliš lichotivý stav a niet sa ani čo čudovať.

Použitie vhodných zdravotných pomôcok Vás môže včas varovať.

Mnohé zdravotnícke pomôcky sú už dnes veľmi vyspelé, cenovo dostupné aj spoľahlivé. Pravidelným meraním krvného tlaku, teploty, cukru v krvi a cholesterolu vieme predísť zdravotným rizikám a ochoreniam prichádzajúcim so stúpajúcim vekom.

Len niektorí z nás si však uvedomujú, že túto situáciu môžu aspoň sčasti ovplyvniť a svoje zdravie majú vo svojich rukách.

Pravidelnú lekársku prehliadku však taktiež netreba zanedbávať, máme na ňu nárok minimálne raz za dva roky a lekár je povinný odobrať Vám aj vzorky na laboratórne vyšetrenia. Bližšie informácie, ohľadom práv pacienta na preventívnej prehliadke nájdete aj tu