• Čo získam?
  • Reklamný článok zadarmo s možnosťou troch odkazov!
Pridaj článok zadarmo

Zbierka zákonov a občiansky zákonník

29/10/12

Zbierka zákonov slúži na sprístupnenie zákonov, významných právnych dokumentov a iných právnych predpisov. Zbierka zákonov obsahuje ústavné zákony Národnej rady Slovenskej republiky, nariadenia vlády Slovenskej republiky, rozhodnutia ústavného súdu, rôzne iné vyhlášky, či znenia medzinárodných zmlúv.

Občiansky zákonník je súčasťou zbierky zákonov. Účinnosť nadobudol 01.04.1964. Občanský zákoník je zákonník, ktorý obsahuje predpisy občianskeho práva. Občiansky zákonník upravuje majetkové vzťahy právnických a fyzických osôb, vzťahy medzi týmito osobami a štátom, vzťahy, ktoré vyplývajú z práva na ochranu osôb. Občiansky zákonník opisuje, kto je účastníkmi týchto vzťahov, zákonné zastúpenie a iné zmluvy. Účastníkmi občianskoprávnych vzťahov sú fyzické osoby, právnické osoby a štát. Ak je štát účastníkom občianskoprávnych vzťahov, tak vystupuje ako právnická osoba. Spôsobilosť fyzickej osoby mať práva a povinnosti vzniká jej narodením. Túto spôsobilosť majú aj právnické osoby.

Orientujte sa v zákonoch

05/09/12

Jednou z vecí, ktorou si nikdy nemôžeme byť plne istí je exaktné znenie zákonov. Jednak je veľmi náročné sledovať neustále aktualizácie takých zložitých súborov akými sú zákonník práce a občiansky zákonník a navyše je na trhu len málo skutočne kvalitných edícii, ktoré tieto paragrafy dokážu ponúknuť, či už online alebo na papieri, v požadovanej kvalite.

Netreba však hádzať flintu do žita, našťastie sú tu stále portály, ktoré ponúkajú prehľadný a neustále aktualizovaný zákoník práce a navyše aj občiansky zákonník.Či už sa potrebujete zorientovať vo vašich právach ako zamestnanec alebo ste zamestnávateľ, ktorý chce všetko držať v zákonných medziach, zákonník práce vám dozaista príde vhod.

No ak chcete mať podrobný prehľad i v občianskoprávnych vzťahoch a zákonoch o duševnej tvorbe, nemal by vo vašej knižnici chýbať ani občansky zákoník. Buďte vždy o krok vpred a majte prehľad v najdôležitejších pracovných a občianskych zákonoch!