• Čo získam?
  • Reklamný článok zadarmo s možnosťou troch odkazov!
Pridaj článok zadarmo

Kláštory na Slovensku

20/08/12 , , , ,

Slovensko je krásna a rozmanitá krajina. Žije tu asi 5 miliónov obyvateľov rôznej národnosti a vierovyznania. V kultúrnej oblasti sa Slováci držia tradícii a dá sa povedať, že sú smädní po kultúrnych vyžitiach, návštevách múzeí a galérií. V poslednej dobe sa najmä u mladých ľudí prejavuje cestovanie za poznatkami do zahraničia. No nikto z nich neopovrhne výletom v domácom prostredí. Ľudia majú stále viac a viac radi hrady, zámky a kláštory. Aj z toho dôvodu stoja za zmienku niektoré z nich. Povedzme si niečo viac o Jasovskom kláštore,  Bzovíckom kláštore a Červenom kláštore.

Premonštrátsky kláštor v Jasove je kláštor, ktorý pochádza z 12. storočia. Kláštorný komplex patrí medzi národné kultúrne pamiatky. Je tiež jedným z vrcholných diel baroka s prepracovaným dizajnom a maliarskou a sochárskou výzdobou. Komplex tvorí rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa, francúzsky a anglický park s ohradením, krídlové budovy, nádvorie, knižnica a skleník. Z dejín tohto kláštora vieme, že kláštor bol pravdepodobne založený v roku 1170. Na začiatku 13. storočia tu stála prvá budova, ktorá bola pravdepodobne drevená. Neskoršia románska stavba nebola dokončená. Stavby boli viac krát zničené nájazdmi Tatárov. V rokoch 1421 – 1436 sa už gotická stavba doplnila o hradby. V 15. storočí nadobudol kláštor v Uhorsku veľký význam a mal aj viaceré právomoci. V 40. rokoch 18. storočia bol komplex kompletne prebudovaný. Budovy boli zbúrané a nová stavba bola postavená v štýle neskorého baroka. Predpokladá sa, že autorom nového súčasného komplexu a kostola sv. Jána Krstiteľa je rakúsky architekt Franz Anton Pilgram. Kostol bol vysvätení v roku 1766.

Bzovícky kláštor je vlastne goticko-renesančná protiturecká pevnosť. Tento bývalý kláštor premonštrátov, leží v nízkej vyvýšenine na juh od obce Bzovík. Bzovícky kláštor s cestercitským opátstvom bol založený okolo roku 1130. Neskôr tu vzniklo premonštrátske prešporstvo, ktoré sa stalo najväčším feudálnym panstvom. Kláštorný kostol postavili v prvej polovici 12. storočia. Neskôr sa zmenila gotická prestavba areálu. K staršej románskej lodi s dvojvežovým priečelím pristavili novú svätyňu, postavili nové kláštorné sídlo a rajský dvor. Opravený kláštorný areál podpálili v roku 1471 Krupinčania. S prestavbou kláštora na protitureckú pevnosť začal Žigmund Balassa. Okolo pevnosti bola vodná priekopa a celý kláštor opevnil vysokým plným múrom so štyrmi nárožnými baštami. V roku 1678 Bzovík obsadili povstalecké vojská a areál sa stal majetkom jezuitov. Neskôr ho spravovala Ostrihomská kapitula. Kláštor bol zdevastovaný a rozobratý, pretože nevyhovoval vtedajšiemu režimu. Ruiny dnes vyzerajú impozantne a zaujímavo. Horšie je to po vstupe do areálu. Zostala tu len gotická sakristia, pozmenená na kaplnku a zvyšok je zbúraný až do základov. Stav je neutešený a citlivými úpravami by bolo možné vrátiť pamiatke život a dôstojný charakter.

Červený kláštor je pôvodne gotický kartuziánsky kláštor, ležiaci v malebnom vyústení potoka Lipník do prielomu Dunajca v Pieninskom národnom parku v obci Červený Kláštor v okrese Kežmarok. Vznik kláštora sa podľa starej povesti viaže na násilnú smrť prepošta križovníkov v Chmeľove. Zabil ho istý magister Kokoš, význačný člen rodiny Brezovických. Za trest a súčasne i vykúpenie tohto ťažkého zločinu mal založiť šesť kláštorov. Podarilo sa mu ich založiť však iba dva – prvý na Skale útočiska nad Letanovcami a druhý v údolí sv. Antona v blízkosti obce Lechnica. V rokoch 1754 až 1772 pri kláštore existovalo vzdelávacie zariadenie – vysoká teologická škola pre mladých mníchov.

Apartmánové ubytovanie Aplendu prilákalo za polrok 12 000 turistov

01/08/12 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Sieť apartmánových zariadení Aplend zaznamenala za prvý polrok tohto roka tržby presahujúce 1 milión EUR pri obslúžení 12 000 klientov. Manažment Aplendu očakáva, že už v auguste prekročia vlaňajšie celoročné tržby, ktoré dosiahli 1,2 mil. EUR. Predaj apartmánových pobytov na Slovensku a v zahraničí ponúkaných aparthotelovou sieťou Aplend by tak do konca roka mal zaznamenať medziročný rast viac ako 30 %. Informoval o tom riaditeľ spoločnosti Aplend, s. r. o., Martin Rudolf Matejka.

,,Aplend funguje tak, že si od majiteľov prenajíma turistické apartmány v atraktívnych lokalitách. Tie potom spravuje vlastným manažmentom, odborným personálom a svojím know-how. Našou hlavnou skupinou sú rodiny s deťmi a rast predaja signalizuje, že napriek zložitej ekonomickej situácii, sú klienti ochotní minúť svoje peniaze, pokiaľ dostanú dobrý produkt za vynikajúcu cenu. Práve filozofia najlepšieho pomeru medzi cenou a kvalitou, umožňuje neustály rast tohto typu rodinnej dovolenky. Naše služby, ktoré vznikli na základe zahraničného konceptu, sú vhodné aj pre firemné kolektívy, stredoškolské a skupinové zájazdy. Nami obslúžení turisti sú prevažne strednej triedy, bez prehnaných očakávaní, ale napriek tomu sa im snažíme poskytnúť čo najkvalitnejšie ubytovacie a doplnkové služby v rezortoch a apartmánoch“, povedal R. Matejka.

Dodal, že z toho vyplýva pre zákazníka výhodná cena ubytovania, ktorá môže byť až dvojnásobne nižšia v porovnaní s poskytovateľmi tradičného ubytovania. Okrem toho, má návštevník v cene zahrnuté aj tzv. soft služby – recepciu, upratovanie a raňajky. Aplend tak dáva zákazníkom nielen ubytovanie, ale množstvo ďalších služieb, zliav a výhod za rovnakú, alebo nižšiu sumu ako ponúkajú hotely v rovnako atraktívnych lokalitách. Zákazníci Aplend tak majú k dispozícii ďalší benefit, najlepšie horské a lyžiarske strediská na Slovensku.

„Aplend má pre turistov v ponuke 16 ubytovacích zariadení – aparthotelov a rezortov, s kapacitou asi 1100 lôžok, v Nízkych a Vysokých Tatrách, na Donovaloch, Martinských holiach a Malej Fatre. Z toho priamo vlastníme 368 lôžok, 336 máme v dlhodobom prenájme a približne 400 spravujeme formou marketingovo-obchodnej spolupráce, čiže zabezpečujeme ich obsadenosť a predaj pobytov v nich. Medzi našich najvýznamnejších klientov patria veľké cestovné kancelárie z Čiech, Poľska, Maďarska, Nemecka, Ruska a Ukrajiny. Sme prakticky na všetkých predajných svetových internetových portáloch. Okrem toho ponúkame apartmány aj v Bulharsku a Chorvátsku, kde plánujeme ďalší rozvoj. K tomu mienime pridať kapacity v strediskách s termálnymi bazénmi na južnom Slovensku a expanziu do českých lyžiarskych stredísk. Chceme sa sústrediť hlavne na náš brandový produkt v rekreačno-apartmánovom type ubytovania“, uzavrel R. Matejka.

Podľa R. Matejku, rozvoju modelu aparthotelov na Slovensku pomohol najmä prebytok ubytovacích zariadení, ktoré majitelia nevedia dostatočne obsadiť turistami a dosiahnuť tak návratnosť investícií. Systém Aplend sa od konkurencie, resp. developerov odlišuje tým, že dokáže naplniť ubytovacie kapacity svojich obchodných partnerov. Majiteľom týchto zariadení sa teda vrátia finančné prostriedky, ktoré vložili do svojich rekreačných apartmánov a to do 12 až 15 rokov. Zároveň môžu sami naďalej využívať svoje apartmány vo vyhradenom období a Aplend im zabezpečí vyťaženosť kapacít počas zvyšnej časti roka.

Viac informácií je na www.aplend.com