• Čo získam?
  • Reklamný článok zadarmo s možnosťou troch odkazov!
Pridaj článok zadarmo

Tlačené katalógy predajú Vaše produkty

18/06/12 , ,

Aj keď sú v súčasnosti v kurze najmä internetové médiá, majú „tiskoviny“ v rovine marketingu stále nezameniteľné miesto. Napriek tomu, že mladšia generácia uprednostňuje šírenie informácií v digitálnej podobe, existuje stále veľká cieľová skupina zákazníkov, ktorú oslovuje najme tlačená forma propagácie a reklamy.

Napríklad tradičné „katalogy“ s letnými dovolenkami alebo zimnými lyžovačkami majú v činnosti cestovných kancelárií nepopierateľné opodstatnenie. Veľký počet zákazníkov si plánuje svoj zaslúžený oddych pri posední v rodinnom kruhu nad farebný katalógom, plným lákavých fotografií a nie pred monitorom počítača.

Je výhodné, ak ku katalógu v tlačenej podobe existuje aj internetová verzia, kde si zákazníci môžu rýchlo zájazdy vyhľadať a podľa najrôznejších kritérií ľahko porovnať. Ak navyše design internetovej prezentácie korešponduje s tlačenou formou reklamných materiálov a katalógov, klienti konkrétnu firmu okamžite identifikujú.