• Čo získam?
  • Reklamný článok zadarmo s možnosťou troch odkazov!
Pridaj článok zadarmo

Ako ušetriť tepelným čerpadlom a slnečnými kolektormi

05/04/12 , , , , ,

Už piaty rok je v Slovenskej republike platná legislatíva, ktorá nariaďuje povinnosť vystaviť energetický certifikát. Energetický certifikát je dokument, v ktorom sú obsiahnuté hodnotenia a porovnania aktuálnej energetickej účinnosti a emisie oxidu uhličitého s parametrami, ktoré by dom, budova mohli dosiahnuť v budúcnosti. Výpočet dosiahnuteľných hodnôt sa vykonáva odhadom a poskytuje názornú predstavu o energetickej účinnosti a emisiach oxidu uhličitého, ktoré je reálne dosiahnuť po realizácii opatrení na úsporu energie.

K realizácii opatrení na úsporu spotreby energie určite možno zaradiť aj slnečné kolektory. Solárne kolektory sú názorným príkladom v praxi, ako podstatným spôsobom znížiť škodlivé emisie oxidu uhličitého a spotrebu klasických energií. Ide predovšetkým o zemný plyn, uhlie a ropu, ktoré sa využívajú na ohrev teplej úžitkovej vody a vykurovanie obytných domov, rodinných domov, administratívnych a výrobných budov.

Ďalším príkladom ako výrazne znížiť Vaše účty za spotrebovanú energiu na vykurovanie a ohrev teplej úžitkovej vody je tepelné čerpadlo. Toto dômyselné zariadenie je zkonštruované a vyrobené tak, aby získavalo a transformovalo energiu získanú zo zeme, vody, vzduchu na teplo, ktorého cena dramaticky z mesiaca na mesiac stúpa. Navyše, tepelné čerpadlo v letnom období spoľahlivo a zadarmo zabezpečí klimatizáciu miestností a to bez nutnosti investície do nákupu klimatizačnej jednotky.

Niet pochýb, že výroba tepla z alternatívnych zdrojov energie je investične náročná, ale v dlhodobom časovom horizonte sa určite vyplatí. Po niekoľkých rokoch sa nielen vráti, ale začne investorovi zarábať.