• Čo získam?
  • Reklamný článok zadarmo s možnosťou troch odkazov!
Pridaj článok zadarmo

Hľadáte originálny teambuilding? Vyskúšajte PanIQ Room

25/11/13 ,

Chcete vášmu pracovnému kolektívu dopriať vynikajúcu zábavu a netradičné dobrodružstvo? Rezervujte si vstup do jedinečného logického bludiska, ktoré nielen utuží pracovný kolektív, ale prezradí vám aj skryté vlastnosti vašich zamestnancov.

PanIQ Room je ideálnym miestom pre teambuildingové akcie zamerané na rozvoj pracovného tímu. Predstavuje labyrint, v ktorom vám nepomôžu mapy ani navigácie, jedinou orientáciou musí byť otvorená myseľ, bystré vnímanie a analytické uvažovanie, ktoré hráčov dovedú až do zdarného konca, teda von z tej-ktorej miestnosti. Hľadanie únikovej cesty zároveň odhalí doposiaľ neprejavené stránky osobností a ukáže, ako vie váš tím spolupracovať.

Princíp hry rozvíja teamspirit, tímového ducha vášho kolektívu a systematicky napomáha k zlepšeniu skupinového výkonu. Pracuje s dynamikou, emóciami a vlastným zážitkom, aby navodil dokonalý „flow pocit“ – motivoval vás a vašich kolegov k maximálnemu sústredeniu a produktivite. A to aj napriek zvýšenej hladine adrenalínu v krvi, ktorý návštevníkom v dvoj až päťčlenných skupinách stúpne vďaka nemilosrdne odsýpajúcemu časovému limitu!

U nás si váš tím môže potrénovať aktívne jednanie, orientáciu v novom prostredí, analytické myslenie, nevyhnutnú spoluprácu, tvorbu stratégie a vzájomnú komunikáciu. Kto z kolegov sa ujme roly lídra? Kto je pedant a kto naopak povrchný? Kto dokáže vidieť súvislosti v chaose a vie ich aj ovplyvniť? Odpovede na tieto a mnohé ďalšie otázky o vašom kolektíve nájdete v arénach PanIQ Room a zároveň sa skvele zabavíte.

Navyše zistíte, v čom sú vaše silné a slabé stránky, a utužíte neformálne vzťahy mimo pracoviska. Nezabudnite, že nielen ten tím stojí za niečo, ktorý sa úspešne dostane von. Dôležité je aj to, kam až sa s kolegami dostanete a najmä akým spôsobom!

Všetky detaily o hre sa dozviete na www.paniqroom.sk.

Telesne postihnutí

09/07/12 , , ,

Biely, čierny, malý a veľký. Ľudia sú všelijaký. Odlišujú sa nie len fyzimóniou a národnosťou, ale aj farbou pleti, názormi a vierovyznaním. Čo z toho vyplýva? Toľko, že rozdielnosť sa prejavuje rôzne a v rôznych atribútoch. Napriek tomu si všímame rozdielnosť iba vtedy, keď niekto svojou fyzimóniou prečnieva z radu. Všímame si ľudí vtedy, keď sú telesne postihnutí. Prečo? Lebo sú iní ako ostatní, no v skutočnosti sú možno lepšími, ľudskejšími. Majú možno o niečo menej fyzických a psychických schopností, no omnoho viac dokážu precítiť veci okolo seba. Napriek tomu sú vytláčaní a komunikácia s nimi nie je považovaná za bežnú. Ako sa chovať k takýmto ľuďom? Rovnako ako k zdravým. Najzaujímavejšie je, že sa dokážu tak prekonávať , že dokážu zvíťaziť nie len sami nad sebou, ale aj nad ostatnými. Sú športovcami, umelcami a hudobníkmi, maliarmi. Úspešnými pre odhodlanie. Telesne postihnutí nám, zdravým, vedia otvoriť oči a ukázať vnímanie sveta z úplne iného uhla, ako sme doteraz videli. Preto treba myslieť na ich podporu a veľké organizácie ich podporujú prostredníctvom nadačného fondu, sponzorstva a inými dostupnými prostriedkami. Telesne postihnutí sú odkázaní na našu pomoc, no nie vždy. Pokiaľ si nacvičia ovládať vozík, barle či iný nástroj, ktorý im pomáha v nahradení pohybových vlastností, sú zdravým seberovní.

http://energiaprekrajinu.seas.sk/sk/sport

PR agentúra pôsobiaca na strednom Slovensku

21/05/12 , , , , , ,

Spoločnosť Essence communications, s.r.o. je jedinou PR a komunikačnou agentúrou so sídlom v Banskej Bystrici, so záberom na celé stredné Slovensko.

Essence communications poskytuje služby v oblasti riadenia reputácie a budovania dobrého mena. Svojim klientom poskytuje odborné komunikačné poradenstvo, pomáha pripravovať komunikačné plány, poskytuje školenia a tréningy zamerané na rozvoj komunikačných a prezentačných zručností i media tréningy. Ďalej organizuje workshopy, podujatia, konferencie a team-buildingy.

Poslaním Essence communications je pomáhať klientom prosperovať prostredníctvom dobre vybudovanej komunikácie – či už vo vnútri firmy, alebo v rámci komunikácie firmy navonok. Základom všetkého nie je len komunikácia. Základom všetkého je dobre plánovaná, presne cielená, precízne riadená, zdravo manažovaná a úspešne zvládnutá komunikácia.

Viac informácií na stránke www.essence-com.com.