• Čo získam?
  • Reklamný článok zadarmo s možnosťou troch odkazov!
Pridaj článok zadarmo

Podľa šrotovaných áut sa dá poznať ekonomická situácia regiónu

04/12/12 , , , , , , , , , , , , , ,

V Žilinskom kraji je najčastejšie zošrotovaným starým autom Škoda Favorit, za ním je Škoda 120 a ďalšie škodovky, ktoré tvoria až polovicu spracovaných autovrakov. Po škodovkách nasledujú lady a medzi zvyšnými spracovanými starými autami sa nájdu aj trabanty, wartburgy, fiaty a ostatné značky, známe z čias socializmu. Prevažnú väčšinu zošrotovaných áut tak naďalej tvoria vozidlá staršie ako dvadsať rokov. Svedčí to aj o tom, že ekonomická situácia obyvateľov regiónu ešte stále nie je dostatočná na to, aby autá obmieňali častejšie. Informovala o tom generálna riaditeľka najväčšieho spracovateľa autovrakov v Žilinskom kraji ŽOS-EKO, s. r. o., Vrútky Jana Antošová.

,,V ŽOS-EKO sme za 10 mesiacov tohto roka zošrotovali 650 kusov starých vozidiel, pritom 50 % z nich boli Favority, staré škodovky a Felície. Zvyšných 50 % spracovaných vozidiel tvorili značky VAZ, Ford, Opel, Peugeot, Mazda, Reunalt, Citroen, Seat, Toyota, Daewo, BMW, Nissan, Kia, Honda…Kým v Bratislavskom kraji sa čoraz častejšie šrotujú aj poškodené autá staré 10-15 rokov, ktoré sa im majiteľom už neoplatí opraviť, v Žilinskom kraji sú také autá vzácnou výnimkou. Podobne to platí aj o značkách – v ekonomicky silnejších regiónoch sa bežne šrotujú volkswageny, audiny, oply a ázijské autá. Na severe Slovenska však mnohí motoristi plátajú svoje staré škodovky a lady ani nie tak z nostalgie, ako ekonomickej nutnosti. Nájdu sa aj starší motoristi, ktorí pri odovzdávaní auta na šrotovanie za ním utrúsia aj slzu, ako za členom svojej rodiny“, konštatovala J. Antošová.

Dodala, že tomto roku zaznamenali znížený počet vozidiel odovzdaných na zošrotovanie, v porovnaní s minulým rokom. Signalizuje to zhoršovanie ekonomickej situácie, ale aj zostrujúci sa boj medzi firmami zaoberajúci sa likvidáciou autovrakov. V súčasnosti pôsobí na Slovensku 38 autorizovaných prevádzok na spracovanie opotrebovaných vozidiel s vybudovanou sieťou zberných miest. Okrem autorizovaných pracovísk však existujú desiatky dielní, dvorov, či dokonca iba trávnatých plôch, na ktorých sa pokútne rozoberajú autovraky.

,,Ilegálny dovoz a pokútne rozoberanie autovrakov môže vyriešiť len dôsledné trvanie na dodržiavaní legislatívy pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi, vrátane represívnych opatrení a pokút, v kombinácii s vytváraním nových pracovných miest v rizikových lokalitách. Pokútne rozoberanie áut a nekalé praktiky pri získavaní autovrakov prispievajú k zhoršovaniu ekonomickej situácie autorizovaných prevádzok. Ich vybudovanie stálo stovky miliónov eur, často s podporou od Recyklačného fondu a ich počet je dostatočný na súčasný i predpokladaný rast spracovania autovrakov“, konštatovala J. Antošová.

Dodala, že na pokútnych autovrakoviskách sa často opaľujú plasty z káblov, čím vznikajú jedovaté dioxíny a pôda i voda sa zamorujú olejmi z motorov a kyselinami z akumulátorov. Navyše zo zvyšného odpadu vznikajú divoké skládky.
,,Hospodárska situácia sa komplikuje, začína sa spomaľovať predaj nových áut a následne šrotovanie opotrebovaných. Slovensko má pritom veľmi zastaraný automobilový park, ktorý nutne potrebuje obnovu. ŽOS-EKO je jedinou v Žilinskom kraji, ktorá si neúčtuje za odvoz vraku poplatok 33 eur. Pokúsime sa bezplatný odvoz udržať. Majiteľovi autovraku stačí, ak sa obráti telefonicky priamo na našu odťahovú službu, ktorá bez poplatku staré auto odvezie a vo firme ekologicky zlikviduje. Majiteľ zároveň dostane potvrdenie o autorizovanej likvidácii auta, ktoré je potrebné na to, aby už nemusel platiť povinné zmluvné poistenie. Súčasná právna úprava majiteľovi bez takéhoto potvrdenia neumožňuje auto odhlásiť. Preto tí, čo sa autovrakov zbavili v nejakej neautorizovanej dielni, či na skládke, musia povinné poistenie platiť naďalej“, povedala J. Antošová.

ŽOS-EKO ekologicky spracúva nielen osobné motorové vozidlá, ale aj nákladné vozidlá a iné, napr. poľnohospodárske vozidlá, ale aj odpadové batérie a akumulátory a opotrebované oleje. ŽOS-EKO, s.r.o., Vrútky, je nielen najväčším spracovateľom autovrakov v Žilinskom kraji, ale aj jedným z najväčších v rámci Slovenska.

V roku 2011 v ŽOS-EKO materiálovo zhodnotili 1231 osobných a nákladných automobilov a vyzbierali aj 267 ton alkalických batérií a akumulátorov, 29 ton prenosných batérií a akumulátorov a 40 ton opotrebovaných olejov. Za prvý polrok 2012 to bolo 375 opotrebovaných vozidiel, 131 ton alkalických batérií a akumulátorov, 13 ton prenosných batérií a akumulátorov a 40 ton opotrebovaných olejov.

Telefónne čísla ŽOS-EKO na odťah autovrakov:
0434205531
0434205533
0905205732
0905687776
0915823251
0918893743

V likvidácii opotrebovaných vozidiel je Slovensko na európskej úrovni

02/10/12 , , , , , , , ,

Výrobcovia a dovozcovia automobilov sú na špičke v spoľahlivosti uhrádzania príspevkov na recykláciu do Recyklačného fondu. Aj vďaka tomu vznikla na Slovensku sieť 38 autorizovaných prevádzok na spracovanie opotrebovaných vozidiel, aj s vybudovanými zbernými miestami. Vznikol tak efektívny systém komplexného zberu a spracovania starých vozidiel, s dostatočnými kapacitami z hľadiska počtu, aj územného rozloženia. Dobudovali sa aj kapacity na zhodnocovanie jednotlivých vyseparovaných zložiek z automobilov, takže je reálne splniť Európskou úniou požadované zhodnotenie opotrebovaných vozidiel na 95 %. Informoval o tom riaditeľ Recyklačného fondu Ján Líška.

,,V tomto roku bola spustená do prevádzky v Šelpiciach pri Trnave technológia na zhodnocovanie autoskiel. Rovnako tak sa vyriešil aj problém s technológiou zhodnocovania zmiešaných textilných odpadov zo starých vozidiel. Projekt PR Krajné v okrese Myjava vďaka technológii STERED zostavil komplexnú technologickú linku, spôsobilú tento hodnotný textilný materiál spracovať a zhodnotiť ho na výrobu nových výrobkov so širokým využitím v stavebníctve a v dopravnej infraštruktúre. V skúšobnej prevádzke je aj technológia na zhodnocovanie plastových odpadov zo spracovania starých vozidiel vo Zvolene -Lieskovci. V roku 2011 sa v SR spracovalo 34 915 starých vozidiel a za prvý polrok 2012 to bolo 14 869 vozidiel. Sú to optimálne výsledky a k záujmu o spracovanie prispievajú aj Recyklačným fondom vyplácané paušálne príspevky spracovateľom vozidiel. Sektor vozidiel Recyklačného fondu podporil v roku 2011 celkom 18 žiadostí, vrátane 9 žiadostí o uzavretie rámcovej zmluvy spracovateľa starých vozidiel. Celková suma schválených finančných prostriedkov predstavovala 1,54 mil. EUR a z účtu sektora bolo vyplatených celkovo 4,59 mil. EUR“, konštatoval J. Líška.

Dodal, že aj v budúcnosti bude zachované poskytovanie finančných prostriedkov formou paušálnych príspevkov za spracovanie starých vozidiel. Finančná podpora však už nepôjde na budovanie nových kapacít, ale len na účely technologického zlepšenia. Cieľom je znižovať náklady na prvotné spracovanie starých vozidiel a podporu jednoduchých technológií na objemové zmenšenie niektorých vyseparovaných častí, ako aj technológie, ktoré zabezpečia záväzné limity pre rozsah opätovného použitia častí starých vozidiel a zhodnocovania odpadov zo spracovania starých vozidiel.

,,Pre selektívne spracovanie podporíme jednoduché technológie na objemové zmenšenie niektorých vyseparovaných častí, ako napr. drviče na plasty, paketovacie lisy na odstrojené karosérie, malé shreddre na spracovanie autokáblov, olejových filtrov, zariadení na ekologické odstránenie prevádzkových kvapalín (SEDA). V primeranej miere podporíme aj logistiku zberu starých vozidiel, čiže odťahové vozidlá“, povedal J. Líška.

Pre porovnanie, v roku 2010 zozbierali a materiálovo spracovali subjekty podporené fondom spolu 37 889 starých vozidiel. Pritom v roku 2009 to bolo až 72 508 kusov starých vozidiel, čo však bolo ovplyvnené šrotovným. Pritom v roku 2004 sa na Slovensku spracovalo iba 723 kusov starých vozidiel.