• Čo získam?
  • Reklamný článok zadarmo s možnosťou troch odkazov!
Pridaj článok zadarmo

Digitalizujte váš život – z papiera do počítača

16/01/13 , , , , ,

Časy, kedy sme dokumenty spisovali ručne, pre prípadnú potrebu prepisovali a fyzicky zakladali do hrubých šanónov, sú už dávno preč. Žijeme v ére digitálnej a technickej, v ére, ktorá nám v mnohom uľahčuje život a robí ho praktickejším v niekoľkých smeroch.

Práca s dokumentmi je súčasťou zamestnania mnohých ľudí, a tak niet divu, že sa postupne prešlo a prechádza na digitalizáciu dokumentov. Čo digitalizácia predstavuje v praxi? Jedná sa o transformáciu vašich spisov či akýchkoľvek iných fyzických dokumentov do elektronickej podoby v požadovanom formáte. Všetko vždy po ruke, s prehľadom a načas doručené.

Ďalším z krokov digitalizácie je skenovanie. Sken dokumentov vám pomôže zbaviť sa nadbytočného množstva zbytočných papierov, bezpečne uloží a zálohuje vaše dokumenty, prípadne taktiež skonvertuje do žiadaného formátu.

Zdigitalizované či naskenované dokumenty je možné i efektívne archivovať, a to na fyzických nosičoch, či prostredníctvom prístupných webových aplikácii.