• Čo získam?
  • Reklamný článok zadarmo s možnosťou troch odkazov!
Pridaj článok zadarmo

Založiť či nezaložiť si s.r.o.

04/06/13 , , ,

Táto otázka trápi nejedného živnostníka. Na prvý (a možno aj nadruhý) pohľad sa môže zdať že založenie spoločnosti s ručním obmedzeným nemá v porovnaní s živnosťou veľa výhod. Tento pohľad naviac vobec nie je klamlivý. Založenie s.r.o. v podstate poskytuje najmä vačšie množstvo možností ako si platenie odvodov a daní zabezpečiť. Keď ste živnostník môžete si uplatniť paušálne výdavky, nezdaniteľné minimum a to je asi tak všetko. Keď jediným spoločníkom v spoločnosti s r.o., možete byť zároveň jej zamestnancom, alebo konateľom. Navyše ako konateľ s.r.o. neplatíte odvody do sociálnej poisťovne, avšak nemôžete si ani vyplácať mzdu. Ak by ste boli aj zamestnancom svojej s.r.o. mzdu si vypltiť môžete, ale opät vám vzniká povinnosť platiť všetky odvody. Možností je neúrekom a len človek ktorý sa daňiam a odvodom venuje naplno vám poradiť najlepšie. Ak však takéhoto človeka (resp. tzv. kreatívneho účtovníka) poznáte a váhate či spoločnosť založiť, určite tak urobte čo najskôr, nakoľko od októbra 2013 je avizovaných niekoľko nepríjemných komplikácií v oblasti zakladania s.r.o.

Digitalizujte váš život – z papiera do počítača

16/01/13 , , , , ,

Časy, kedy sme dokumenty spisovali ručne, pre prípadnú potrebu prepisovali a fyzicky zakladali do hrubých šanónov, sú už dávno preč. Žijeme v ére digitálnej a technickej, v ére, ktorá nám v mnohom uľahčuje život a robí ho praktickejším v niekoľkých smeroch.

Práca s dokumentmi je súčasťou zamestnania mnohých ľudí, a tak niet divu, že sa postupne prešlo a prechádza na digitalizáciu dokumentov. Čo digitalizácia predstavuje v praxi? Jedná sa o transformáciu vašich spisov či akýchkoľvek iných fyzických dokumentov do elektronickej podoby v požadovanom formáte. Všetko vždy po ruke, s prehľadom a načas doručené.

Ďalším z krokov digitalizácie je skenovanie. Sken dokumentov vám pomôže zbaviť sa nadbytočného množstva zbytočných papierov, bezpečne uloží a zálohuje vaše dokumenty, prípadne taktiež skonvertuje do žiadaného formátu.

Zdigitalizované či naskenované dokumenty je možné i efektívne archivovať, a to na fyzických nosičoch, či prostredníctvom prístupných webových aplikácii.

Na Slovensku sa za 1.polrok 2012 vyrobilo 381 048 t papiera a lepenky

25/09/12 , , , , , , , ,

V prvom polroku 2012 sa zvýšila celková výroba papiera a lepenky v SR medziročne o 0,1 percenta. Od začiatku tohto roku tak vyrobilo 10 firiem združených v Zväze celulózo-papierenského priemyslu (ZCPP) SR spolu 381 048 ton papiera a lepenky, oproti 380 702 tonám v roku 2011. Pritom v sortimente grafických papierov zaznamenali firmy 0,8 % medziročný pokles, keď vyrobili 282 615 ton týchto papierov. Zvýšila sa výroba hygienických papierov o 1,4 %, na úroveň 67 741 ton. Baliace a obalové papiere vzrástli o 6 percent na 30 692 ton. Informoval o tom generálny sekretár ZCPP SR Juraj Dlhopolček.

,,Výroba grafických papierov v podstate stagnovala, resp. mierne klesla. Pri hygienických výrobkoch však bol vývoj rôzny. Kým odbyt toaletných papierov klesol až o 11,2 percenta a vreckoviek sa znížil až o 11,3 percenta, predaj obrúskov narástol o 3,9 percenta a kuchynských a priemyselných utierok sa zvýšil o 6,6 percenta. Baliace a obalové papiere tiež zaznamenali 6 percentný rast. Odvetvie však čelí neustálemu rastu nákladov, ktoré sa za polrok medziročne zvýšili o 8 percent a to pri súbežnom poklese spotreby dreva o 4,8 percenta a zberového papiera až o 15,9 percenta. Realizačné ceny sú pritom nedostatočné“, povedal J. Dlhopolček.

Podľa údajov Margity Výbošťokovej, poverenej vypracovaním štatistických údajov pre ZCPP SR, firmy za prvý polrok roku 2012 spracovali spolu 1 259 921 m³ drevnej hmoty. Zároveň zúžitkovali z domácich zdrojov 30 939 ton zberového papiera a dovoz predstavoval 10 280 ton. Celkové tržby desiatich firiem združených v ZCPP SR dosiahli za prvý polrok tohto roku 459,548 mil. EUR, oproti 422,236 mil. EUR v prvom polroku 2011. Firmy ZCPP zamestnávali spolu 2 842 pracovníkov, s priemernou mesačnou mzdou 1 164 EUR a preinvestovali v tomto období 11,523 mil. EUR, čo bolo iba 42,3 percenta z úrovne 1.polroka vlaňajšieho roka.

Celulózovo-papierenské odvetvie patrí k najvýkonnejším odvetviam slovenskej ekonomiky. Spolu 10 firiem združených v ZCPP SR pokrýva 100 % výroby vláknin a papiera v SR a väčšinu výroby tovaru v celom odvetví. Celulózu vyrába najväčšia firma v tomto odvetví v SR Mondi SCP, a. s., Ružomberok a Bukóza Holding, a. s., Hencovce. Najväčšími spracovateľmi zberového papiera sú Metsa Tissue Slovakia s. r. o. a SHP Harmanec, a.s.

Tržby firiem ZCPP v 1.polroku 2012 rástli

12/09/12 , , , , , , ,

Celkové tržby desiatich firiem združených v Zväze celulózo-papierenského priemyslu (ZCPP) sa za prvý polrok tohto roku zvýšili o 8,8 percenta, v medziročnom porovnaní s prvým polrokom 2011. Vzrástli tak z vlaňajších 422,236 mil. EUR na tohtoročných 459,548 mil. EUR. Znížili sa však tržby z exportu a to o 1,6 percenta, zo 345,315 mil. EUR na 339,715 mil. EUR. Export pritom dosiahol 73,9 percentný podiel na celkových tržbách. Informoval o tom generálny sekretár ZCPP Juraj Dlhopolček.

,,Nerovnomerný vývoj odvetvia pokračuje aj v tomto roku. Neustále rastú náklady, tentoraz za prvý polrok 2012 medziročne až o 8 percent. Pokračovali rasty cien vstupov od dreva, cez zberový papier a buničiny, až po energie. Obchodné reťazce stálym tlakom na ceny neumožňujú firmám rýchlo reagovať na zdražovanie vstupov a premietať ich do realizačných cien výrobkov. Úsporné opatrenia v inštitúciách, ale aj v domácnostiach znížili odbyt toaletného papiera a hygienických vreckoviek. Avizované opatrenia na budúci rok, spočívajúce vo zvyšovaní daňového zaťaženia a znižovaní kúpnej sily obyvateľstva, nedávajú veľa dôvodov na optimizmus. Navyše ekonomiky mnohých krajín EU sa prepadli, či prepadajú do recesie a tak aj možnosti umiestňovania výrobkov na týchto trhoch sú obmedzené“, okomentoval vývoj odvetvia J.Dlhopolček.

Podľa údajov Margity Výbošťokovej, poverenej vypracovaním štatistických údajov pre ZCPP, za 1. polrok 2012 firmy zväzu zamestnávali spolu 2 842 pracovníkov, s priemernou mesačnou mzdou 1 164 EUR a preinvestovali v tomto období 11,523 mil. EUR.

Celulózovo-papierenské odvetvie patrí k najvýkonnejším odvetviam slovenskej ekonomiky. Spolu 10 firiem združených v Zväze celulózo-papierenského priemyslu (ZCPP) pokrýva 100 % výroby vláknin a papiera v SR a väčšinu výroby tovaru v celom odvetví. Celulózu vyrába najväčšia firma v tomto odvetví v SR Mondi SCP, a. s., Ružomberok a Bukóza Holding, a. s., Hencovce. Najväčšími spracovateľmi zberového papiera sú Metsa Tissue Slovakia, s. r. o., Žilina a SHP Harmanec, a. s., Harmanec.