• Čo získam?
  • Reklamný článok zadarmo s možnosťou troch odkazov!
Pridaj článok zadarmo

Ako na kvalitné preklady a tlmočenie

24/05/16 , , , , , ,

Pri preklade je písaný text písomne prenesený z východiskového jazyka do cieľového. Jedná sa o písomnú fixáciu textu. Z časového hľadiska je teda v prípade neznámych pojmov možné vyhľadávanie a rešeršovanie, ako aj priebežné upravovanie textu prekladu. Odborná spôsobilosť v cudzom a materinskom jazyku, odborné vedomosti a dlhoročné skúsenosti sú pre dobrého prekladateľa pri jeho práci nepostrádateľné. Veľký dôraz  sa kladieme na správnosť a maximálnu zrozumiteľnosť textu v cieľovom jazyku, v prípade špecifickej firemnej terminológie je nevyhnutná konzultácia priamo s expertom pre danú oblasť.

Pri simultánnom tlmočení je ústny prejav rečníka tlmočníkom bezprostredne (simultánne) prenášaný z východiskového jazyka do cieľového jazyka. Toto sa deje za použitia tlmočníckej techniky (kabínka + slúchadlá v prípade konferenčného tlmočenia, resp. sprievodnej techniky pri sprievodnom tlmočení), alebo bez použitia techniky, keď tlmočník sedí, resp. stojí vedľa alebo za rečníkom a tlmočí mu tichým hlasom do ucha. Takýto druh tlmočenia je označovaný ako šušotáž alebo tlmočenie šepotom a je vhodný pre jedného poslucháča alebo veľmi malú skupinku poslucháčov.

Pri konzekutívnom tlmočení sa tlmočí v prerušovaných sekvenciách alebo po skončení logického celku, resp. celej výpovede. Na rozdiel od simultánneho tlmočenia sa pri tomto druhu tlmočenia jedná o časovo posunutý prenos hovoreného textu.
Keďže osoba tlmočníka zohráva v procese tlmočenia rozhodujúcu úlohu a od jeho tlmočníckeho výkonu závisí kvalita sprostredkovaného obsahu a pozitívny alebo negatívny dojem na poslucháčov, ako aj celkový efekt z podujatia, je našou snahou našim tlmočníkom v predstihu zabezpečiť a poskytnúť dostatok informačných prameňov k téme podujatia. Simultánne tlmočenie si vyžaduje intenzívnu koncentráciu tlmočníka. Musí si vypočuť informácie vo východiskovom jazyku, súbežne ich spracovať a bezprostredne ich v cieľovom jazyku postúpiť v nezmenenej kvalite poslucháčom. Tieto tri kroky – vypočuť, spracovať, postúpiť ďalej – musí tlmočník stihnúť v rovnakom čase s prejavom rečníka. Pri konzekutívnom tlmočení zohrávajú okrem rýchlej analýzy a syntézy hovoreného textu veľkú úlohu aj pamäťové schopnosti tlmočníka. V predstihu zabezpečené informácie, rýchle zorientovanie sa v odbornej tématike a vedomosti v oblasti odbornej a firemnej terminológie zabezpečia zvýšenú kvalitu tlmočníckeho úkonu pri simultánnom ako aj konzekutívnom tlmočení. Profesionalita tlmočníka nespočíva v umení rýchlej improvizácie. Počíta sa s jeho stopercentným výkonom, ktorý musí pôsobiť presvedčivo. A to nesmie byť náhoda. Odborná spôsobilosť tlmočníka, jeho dlhoročné skúsenosti, neustále vzdelávanie a dôsledná príprava vo forme osvojenia si špeciálnych odborných vedomostí a odborných termínov pred každým tlmočníckym úkonom zohrávajú rozhodujúcu úlohu a sú pri výkone tohto povolania nevyhnutnosťou.

Čo je potrebné vykonať pri dovoze auta zo zahraničia?

09/01/14 , , ,

Rozhodli ste sa kúpiť auto v zahraničí? Na prvý pohľad to môže vyzerať jednoduchšie, no skrýva sa tu niekoľko komplikácií. Dovoz auta sa totiž spája s kopou administratívy, správnych poplatkov a úradnými prekladmi dokladov.

Už pri nákupe vozidla je potrebné odpísať ho z evidencie v zahraničí. Toto väčšinou rieši predajca automobilu (teda autobazár). Ten by vám mal, v cene vozidla, zaobstarať aj prevozné značky. Pozor však, od momentu ako opustíte brány autobazáru, je všetko len vo vašich rukách.

Prvé, čo vás po príchode na Slovensko s novým autom zo zahraničia čaká, je kontrola originality. Hoci sú v jednotlivých strediskách poplatky odlišné, pripravte si na tento prvý krok minimálne 50 €. Hneď potom si pripravte ďalších 66.39€, ktoré poputujú do recyklačného fondu. Táto suma je rozdielna pre jednotlivé kategórie vozidiel, spomínaných 66,39€ je suma patriaca do kategórie M1 – osobné motorové vozidlá s najviac deviatimi miestami, vrátane vodiča.

Pozor, na preklad všetkých potrebných dokumentov spätých s vozidlom, je potrebný úradný (alebo tiež súdny) preklad. Teda, doklady musia byť preložené úradným prekladateľom a označené špecifickou 36mm pečiatkou. Nezabúdajte tiež na zaplatenie poistky!

So všetkými preloženými dokladmi, kontrolou originality a poistkou môžete vyraziť na obvodný úrad pre cestnú dopravu. Tu vypíšete žiadosť, ktorú vám na úrade schvália a „pošlú“ vás ďalej, na dopravný inšpektorát. Tu zasa vytiahnete peňaženku, tentokrát za evidenčné čísla. Pripravte si minimálne 60€, suma totiž závisí od viacerých faktorov (vrátane aktuálne platnej legislatívy).

Kúpili ste auto staršie ako 4 roky? Potom máte ešte jednu „vybavovačku“ naviac – technickú a emisnú kontrolu. Ak túto kontrolu vozidlo absolvovalo ešte v zahraničí, stačí vám predložiť len príslušné doklady. No za vydanie potrebných nálepiek si pripravte 30€.

Koľko vás nakoniec vyjde dovoz vozidla? Či už ojazdené, alebo nové, pri prevoze vás čaká rad výkonov, registrácií a kontrol, ktorými musíte s autom prejsť. Presná suma sa líši, no tento proces vás môže vyjsť od 400 až do 3500€ (podľa typu a výkonu vozidla).

Prečo si dať urobiť korektúry textov a webových prezentácií

27/01/13 , , , ,

Predstavte si, že ste úspešná spoločnosť/firma, ktorá ak sa chce udržať na slovenskom trhu, musí stále premýšľať ako predbehnúť konkurenciu.
Dnes už každá lepšia spoločnosť má na internete vytvorenú svoju webovú stránku, alebo stránku na facebooku či inej sociálnej sieti. Je to tiež spôsob ako sa dostať do povedomia svojich zákazníkov či klientov. Alebo máte svoj e-shop s tovarom, ktorý ponúkate svojim zákazníkom. Webovú stránku či prezentáciu si preto dáte vytvoriť odborníkom – profesionálom, ktorí navrhnú dizajn a vytvoria stránku tak, aby zaujala. Vy do nej potom pridáte svoje texty, články, fotografie, tovar, zaregistrujete ju do katalógov, dáte si spraviť SEO optimalizáciu a trpezlivo sledujete návštevnosť a nárast objednávok. Okrem toho sa snažíte sledovať konkurenciu a premýšľate, čo zlepšiť alebo vymyslieť, aby ste boli lepší a aby sa k vám zákazníci radi vracali.

Každá takáto webová stránka prezentuje vašu spoločnosť, vďaka nej si zákazníci vytvoria obraz o tom kto ste a čo ponúkate, či sa na stránku vrátia alebo už nie, a to záleží len na vás. Ale ako sme si všimli, dosť sa podceňuje korektúra takejto webovej stránky. Ak máte na stránkach chyby, preklepy, alebo ak máte texty preložené z prekladača bez akejkoľvek štylistickej úpravy, vaši zákazníci začnú pochybovať o profesionalite vašej spoločnosti či jej dôveryhodnosti. Preto je veľmi dôležité dať si skontrolovať svoju webovú prezentáciu.

Agentúr, spoločností, či jednotlivcov ponúkajúcich korektúry slovenských textov je dnes už pomerne dosť, dajú sa veľmi ľahko nájsť na internete, stačí zadať požadované kľúčové slová do vyhľadávača. Možno si myslíte, že túto prácu zvládnete aj sami, ale správny korektor, ktorý túto prácu robí denne, nájde aj také chyby, ktoré by ste na prvý pohľad vy nezbadali. Máte na stránke uvedené viď alebo pozri? Predávate posteľné prádlo alebo posteľnú bielizeň, dojčenské oblečenie či kojenecké? Ponúkate krbové vložky alebo kozubové vložky? Čo je vlastne správne? Správny korektor si takéto „chybičky“ všimne okamžite. Korektúra nie je len o oprave gramatiky či preklepov, je to aj štylistická úprava textu a náhrada nespisovných slovíčok za spisovné.

Ak čítate tento článok a zvažujete či si predsa len nedať skontrolovať svoju webovú stránku, texty v e-shope alebo dokumenty v elektronickej podobe, už nemusíte hľadať. Stačí navštíviť našu webovú stránku a poslať objednávku. Ak si nie ste istí či si službu u nás chcete objednať, ponúkame korektúru jednej ľubovoľnej normostrany zadarmo. Tam uvidíte, že korektúry textov naozaj netreba podceňovať.

Jedinečná tehla zbiera ocenenia

05/10/12 , , , , , , , , ,

Tehelný blok s integrovanou izoláciou HELUZ Family 50 2in1 je úspešnou novinkou spoločnosti HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. V tomto roku už získal veľa cenných prvenstiev. A to nielen v Českej republike, ale i na Slovensku. (viac…)

Ako na komín?

01/10/12 , , , , , , , , ,

Trápia vás technické parametre komína, neviete ako na jeho revíziu, alebo ste sa práve s niekým stavili o to, aký vplyv má sila vetra na ťah komína? Tento článok vám ponúkne niekoľko pre laika zrozumiteľných rád a k tomu vymenúva aj základné parametre, ktoré by mal každý komín mať. (viac…)