• Čo získam?
  • Reklamný článok zadarmo s možnosťou troch odkazov!
Pridaj článok zadarmo

Pôžičky bez nahliadnutia do registra dlžníkov

02/08/12 , ,

Zložitý svet všemožných ponúkaných pôžičiek a úverov je v podstate často ako začarovaný bludný kruh, z ktorého po vystúpení sú len dve možnosti – schválenie, a teda vyriešenie finančných problémov, na druhej strane odmietnutie, čiže hlava v smútku a nabaľovanie sa starostí s peniazmi. Ak chcete mať vyššiu istotu odobrenia vašej žiadosti zo strany banky či inej spoločnosti, môžete požiadať o pôžičky bez registra.

V živote často nastane tak kritická situácia, kedy je nevyhnutné požiadať o bankový úver či inú finančnú pôžičku, ktorá je síce schválená, no počas trvania jej doby splatnosti a splátkového kalendára príde chvíľa, kedy je dlžník z určitých dôvodov neschopný splácať alebo sa jednoducho omeškáva s platbou a má finančné problémy. Samozrejme, každý problém musí byť zaznamenaný pre prípad, aby sa v budúcnosti vyhlo ďalším možným nepríjemnostiam s tým-ktorým dlžníkom. Preto sú všetci žiadatelia, čerpatelia a dlžníci zapísaní v registri dlžníkov, do ktorého je po prihlásení možné nahliadnuť na oficiálnej webovej stránke www.registerdlznikov.sk.

Práve pôžička poskytovaná klientom bez nahliadnutia do registra dlžníkov je výhodná a priaznivá pre klientov, ktorí v minulosti mali nejaké problémy spojené so splácaním úveru či pôžičky. Tento typ pôžičky poskytujú len nebankové subjekty, s ktorými sa vo všeobecnosti spájajú vyššie úroky ako sú ponúkané od bánk. Avšak, podmienky schválenia sú zvýšené, a preto sú poskytované iba zamestnaným fyzickým osobám, ktoré nie sú vo výpovednej lehote a sú zamestnané minimálne po dobu šiestich mesiacov.