• Čo získam?
  • Reklamný článok zadarmo s možnosťou troch odkazov!
Pridaj článok zadarmo

ZCHFP SR má výhrady k vládnemu balíčku opatrení

20/06/12 , , , , , , , , ,

Zväz chemického a farmaceutického priemyslu (ZCHFP) SR nesúhlasí s vládnym konsolidačným balíčkom navrhovaných opatrení, pretože to prinesie zníženie konkurencieschopnosti slovenského priemyslu, zvýšenie cien, únik kapitálu do zahraničia, ohrozenie zamestnanosti a likvidáciu mnohých, predovšetkým malých a stredných podnikov. Zarážajúci je hlavne nepomer medzi radikálnym zvýšením daňového a odvodového zaťaženia pre firmy a symbolickým šetrením v štátnej správe. Informoval o tom prezident ZCHFP SR Ing. Roman Karlubík, MBA.

,,Uvedomujeme si, že štátnu pokladnicu treba naplniť rýchlo a nie je iná možnosť, ako zvýšenie daňového zaťaženia a reštrikcie štátnych výdavkov. Vládny návrh však hodil prevažnú väčšinu záťaže konsolidácie verejných financií na príjmovú časť rozpočtu a hlavne na zamestnávateľov. To silne zníži konkurencieschopnosť nášho priemyslu, ktorý tvorí 80 % HDP. Najviac budú postihnuté malé a stredné podniky, ktoré tvoria väčšinu zamestnanosti. Na šetrení by sa však mali podieľať všetci a najlepšie priamo. Firmy nebudú mať inú možnosť než preniesť dopady opatrení aj na obyvateľstvo a najväčší dopad si odnesú spotrebitelia, ktorých väčšina je z nižšej a strednej triedy“, upozornil R. Karlubík.

Zároveň dodal, že chemický a farmaceutický priemysel to postihne dvojnásobne, pretože vládne opatrenia, zhoršujúce podnikateľské prostredie, prichádzajú v čase, kedy EU zaťažuje národné parlamenty sprísnenou náročnou legislatívou, na ktorú hlavne noví členovia EU nemajú zdroje.

,,Stále je ešte čas zmeniť pri konsolidácii financií pomer medzi šetrením a zvýšením daňového zaťaženia podnikov, ktoré jediné tvoria zdroje. Napriek deklarovaniu podpory rastu, v navrhovaných opatreniach vlády nie je ani jedno opatrenie pre zvýšenie konkurencieschopnosti nášho priemyslu. Preto by vláda mala viac šetriť a namiešať správny mix zvýšenia priamych a nepriamych daní. Tak, ako sa vláda nebála siahnuť na rovnú daň a výsluhové dôchodky, nech sa nebojí zvýšiť DPH, znížiť počet štátnych zamestnancov, či ich odmeny. Firmy nepotrebujú dotácie, ale ponechanie ich vlastných vytvorených prostriedkov. Štát by si mal uvedomiť, že je v jeho záujme nechať prežiť podnikateľský sektor, ktorý mu generuje príjmy“, uzatvoril R. Karlubík.

ZCHFP SR reprezentuje 49 členských subjektov z chemického a farmaceutického priemyslu, v ktorých pracuje viac ako 12 000 pracovníkov. V celom odvetví chémie podniká 182 firiem s viac ako 20 zamestnancami. V chemickom odvetví na Slovensku k 30. marcu 2012 v týchto firmách pracovalo 36 928 ľudí. Výroba chemikálií a chemických výrobkov patrí, v rámci spracovateľského priemyslu, medzi strategické odvetvia v priemysle SR. Výrobný program tvorí široké spektrum produktov, od organických a anorganických chemikálií, cez priemyselné hnojivá, pneumatiky, výrobky z gumy, farby, laky, liečivá, až po sofistikované špeciálne výrobky a chemické vlákna. Zabezpečuje aj medziprodukty pre ďalšie spracovanie.