• Čo získam?
  • Reklamný článok zadarmo s možnosťou troch odkazov!
Pridaj článok zadarmo

ZCHFP SR má výhrady k vládnemu balíčku opatrení

20/06/12 , , , , , , , , ,

Zväz chemického a farmaceutického priemyslu (ZCHFP) SR nesúhlasí s vládnym konsolidačným balíčkom navrhovaných opatrení, pretože to prinesie zníženie konkurencieschopnosti slovenského priemyslu, zvýšenie cien, únik kapitálu do zahraničia, ohrozenie zamestnanosti a likvidáciu mnohých, predovšetkým malých a stredných podnikov. Zarážajúci je hlavne nepomer medzi radikálnym zvýšením daňového a odvodového zaťaženia pre firmy a symbolickým šetrením v štátnej správe. Informoval o tom prezident ZCHFP SR Ing. Roman Karlubík, MBA.

,,Uvedomujeme si, že štátnu pokladnicu treba naplniť rýchlo a nie je iná možnosť, ako zvýšenie daňového zaťaženia a reštrikcie štátnych výdavkov. Vládny návrh však hodil prevažnú väčšinu záťaže konsolidácie verejných financií na príjmovú časť rozpočtu a hlavne na zamestnávateľov. To silne zníži konkurencieschopnosť nášho priemyslu, ktorý tvorí 80 % HDP. Najviac budú postihnuté malé a stredné podniky, ktoré tvoria väčšinu zamestnanosti. Na šetrení by sa však mali podieľať všetci a najlepšie priamo. Firmy nebudú mať inú možnosť než preniesť dopady opatrení aj na obyvateľstvo a najväčší dopad si odnesú spotrebitelia, ktorých väčšina je z nižšej a strednej triedy“, upozornil R. Karlubík.

Zároveň dodal, že chemický a farmaceutický priemysel to postihne dvojnásobne, pretože vládne opatrenia, zhoršujúce podnikateľské prostredie, prichádzajú v čase, kedy EU zaťažuje národné parlamenty sprísnenou náročnou legislatívou, na ktorú hlavne noví členovia EU nemajú zdroje.

,,Stále je ešte čas zmeniť pri konsolidácii financií pomer medzi šetrením a zvýšením daňového zaťaženia podnikov, ktoré jediné tvoria zdroje. Napriek deklarovaniu podpory rastu, v navrhovaných opatreniach vlády nie je ani jedno opatrenie pre zvýšenie konkurencieschopnosti nášho priemyslu. Preto by vláda mala viac šetriť a namiešať správny mix zvýšenia priamych a nepriamych daní. Tak, ako sa vláda nebála siahnuť na rovnú daň a výsluhové dôchodky, nech sa nebojí zvýšiť DPH, znížiť počet štátnych zamestnancov, či ich odmeny. Firmy nepotrebujú dotácie, ale ponechanie ich vlastných vytvorených prostriedkov. Štát by si mal uvedomiť, že je v jeho záujme nechať prežiť podnikateľský sektor, ktorý mu generuje príjmy“, uzatvoril R. Karlubík.

ZCHFP SR reprezentuje 49 členských subjektov z chemického a farmaceutického priemyslu, v ktorých pracuje viac ako 12 000 pracovníkov. V celom odvetví chémie podniká 182 firiem s viac ako 20 zamestnancami. V chemickom odvetví na Slovensku k 30. marcu 2012 v týchto firmách pracovalo 36 928 ľudí. Výroba chemikálií a chemických výrobkov patrí, v rámci spracovateľského priemyslu, medzi strategické odvetvia v priemysle SR. Výrobný program tvorí široké spektrum produktov, od organických a anorganických chemikálií, cez priemyselné hnojivá, pneumatiky, výrobky z gumy, farby, laky, liečivá, až po sofistikované špeciálne výrobky a chemické vlákna. Zabezpečuje aj medziprodukty pre ďalšie spracovanie.

ZCHFP nesúhlasí so zdvojnásobením daňového zaťaženia

31/05/12 , , , , , , , , ,

Firmy združené v Zväze chemického a farmaceutického priemyslu (ZCHFP) SR nesúhlasia s rozsahom vládou pripravovaného zvýšenia daňového zaťaženia, pretože to prinesie radikálne zhoršenie podnikateľského prostredia, únik kapitálu do zahraničia, likvidáciu mnohých podnikov a zvýšenie nezamestnanosti. Hlavnú časť záťaže konsolidácie verejných financií na príjmovej časti rozpočtu, tak budú znášať zamestnávatelia. Informoval o tom prezident ZCHFP SR Ing. Roman Karlubík, MBA.

,,Pripravované opatrenia sú demotivujúce, aj preto, že v skutočnosti nebude predstavovať daňové zaťaženie podnikania len pripravovaných 23 % dane z príjmu. V SR bol totiž od minulého roka zavedený dodatočný 10 %-ný zdravotný odvod z podielov na zisku a dividend a uvažuje sa aj o dodatočnom zdaňovaní týchto podielov ďalšou 5 %-nou, či dokonca 10 %-nou sadzbou. Daňové zaťaženie podnikania sa tak pripravovanými opatreniami vlády zvýši z pôvodných 19 % až na dvojnásobok, čo je pre podnikanie likvidačné. A ešte sú tu dane z nehnuteľností, dane z motorových vozidiel, atď… Doplatia na to hlavne malé a stredné podniky, pretože práve ich sa to najviac dotkne, keďže limit na 10 %-né zdravotné odvody je do hranice súčasného maximálneho ročného vymeriavacieho základu 26 802 eur. O takom zisku sa však väčšine malých podnikov ani nesníva”, konštatoval R. Karlubík

Poukázal aj na to, že už v súčasnosti má viac ako 3000 slovenských firiem vlastníka z daňového raja, čím si optimalizujú zisky a Slovensko prichádza o stovky miliónov EUR. Ich počet sa pripravovaným zvýšením daní značne zvýši. Tí, čo ostanú na Slovensku, budú platiť dane aj za nich, pretože malí podnikatelia sa presťahovať nemôžu.

,,Vláda by preto pri konsolidácii financií mala viac šetriť a namiešať správny mix zvýšenia priamych a nepriamych daní. Ak sa má zvýšiť sadzba dane z príjmu, tak treba zrušiť zdravotné odvody z podielov a dividend, lebo sa dvojito zdaňuje už raz zdanený príjem. Slovensko bolo krajinou, kde sa oplatilo platiť dane. Bohužiaľ, neustále zhoršovanie podnikateľského prostredia túto skutočnosť zmenilo. Nie je dôvod trestať podnikanie a zaťažovať ho podobne ako zamestnanecký pomer. Skutoční podnikatelia majú stovky výdavkov, o akých sa zamestnancom ani nesníva a sú existenčne závislí od trhovo neistých zákazok. Dodatočné likvidačné zdaňovanie ďalšími daňami a odvodmi akurát rozmnoží rady nezamestnaných. Najlepšia pomoc pre firmy nie sú dotácie, ale ponechanie ich vlastných vytvorených prostriedkov“, uzatvoril R. Karlubík.