• Čo získam?
  • Reklamný článok zadarmo s možnosťou troch odkazov!
Pridaj článok zadarmo

Tehly Heluz ocenené prestížnym environmentálnym certifikátom Natureplus

26/04/12 , , , , ,

Cieľom medzinárodnej organizácie Natureplus, ktorá certifikát s rovnakým menom udeľuje, je podpora oblasti udržateľného rozvoja v stavebnom sektore. „Pálené tehly sú s prírodou spojené veľmi tesne a som rád, že sa ich miesto v rámci koncepcie trvalo udržateľného rozvoja v stavebníctve opäť potvrdilo,“ komentuje Ing. Jan Krampl, obchodný riaditeľ spoločnosti.NATUREPLUS Tehly Heluz ocenené prestížnym environmentálnym certifikátom NatureplusNatureplus je medzinárodná značka kvality pre stavebné výrobky a výrobky na zariaďovanie všetkých stupňov stavebného procesu. Produkty s týmto certifikátom sa vyznačujú vysokým stupňom kvality v oblastiach zdravia, životného prostredia a užitočnosti. Certifikát sa udeľuje iba takým tehlovým produktom, ktoré spĺňajú smernicu 1102 spoločnosti Natureplus pre tehlové výrobky. Tá zahŕňa napr. požiadavky na energetickú účinnosť výroby a požiadavky na emisie spalín vznikajúcich pri výrobe, emisie škodlivých látok (formaldehydu, acetaldehydu, VOC – prchavé látky), ťažké kovy, prirodzenú rádioaktivitu či recykláciu.
O spoločnosti

Spoločnosť HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. vznikla v roku 1992. Vlastní celkom osem výrobných prevádzok v troch lokalitách. Komín. V Dolnom Bukovsku, kde sídli aj centrála spoločnosti, je tehliarska výroba, výroba stropných konštrukcií, výroba roletových prekladov. Komín a výroba tehlových komínov patria taktiež do sortimentu spoločnosti. V Hevlíne pri Znojme sú dva výrobné závody na kompletný tehliarsky sortiment a v Libochoviciach neďaleko Prahy je tehelňa a paneláreň.

Spoločnosť je najväčším českým výrobcom tehliarskeho tovaru. Vyrába a dodáva komplexný tehlový systém na hrubú stavbu, ktorého súčasťou sú tepelnoizolačné tehlové bloky pre obvodové murivo, tehly pre nosné, priečkové a akustické murivo, keramické stropy a preklady, nosné preklady pre vonkajšie rolety a žalúzie, keramické stropné panely, tehlové komíny, tehlové obkladové pásiky a nepálené tehly.