• Čo získam?
 • Reklamný článok zadarmo s možnosťou troch odkazov!
Pridaj článok zadarmo

Anglická gramatika

06/01/17 , , , ,

Tvary s ought to a tvary s used to

Dnes si ukážeme na príkladoch ako sa používa ought to a used to.

Ought to

Vyjadruje povinnosť tak isto ako should, teda v podmieňovacom zmysle. Ak treba zvýrazniť mravnú povinnosť, použije sa ought, a ak je potrebné zvýrazniť objektívnu nevyhnutnosť, použije sa should.

Kladný záväzok                             Záporný záväzok

I ought to call.                                I ought not to call

I ought to have called.                   I ought not have called.

Príklady:

I ought not to be so careless with this coding.

Nemal by som byť taký nepozorný pri kódovaní.

The two systems ought to be compared under two main headings, cost and information availability.

Tie dva sytémy by sa mali porovnávať z dvoch hlavných hľadísk, nákladov a dostupnosti informácií.

 

Used to

Je forma minulého času, vyjadruje zvyčajnú, opakovanú činnosť v minulosti.

Kladná forma

He used to make many errors.

Zvykol robievať veľa chýb( teraz ich už nerobí).

Záporná forma

He used not to make many errors.

He didn´t use to make many errors.

Nezvykol robiť veľa chýb( teraz ich však robí) .

Príklady:

Any numeric value may be used as statement number.

Hociktorá numerická hodnota sa môže použiť ako číslo príkazu.

The unit used to store data is called storage of memory.

Jednotka  používaná na zapamätanie údajov sa volá pamäť.

Ak by ste sa chceli dozvedieť viac tak si pozrite moju stránku http://www.filip-en.eu

a kontaktujte ma.

 

 

 

 

Gerundium

03/01/17 , , , ,

Gerundium v angličtine

Slovesá s gerundiálnou väzbou

Patria medzi ne tieto:

To admit  priznať, to deny  poprieť,  to consider  uvažovať, to enjoy  mať potešenie z,

To like mať rád, to love milovať, to mind vadiť, to hate nenávidieť, to suggest  navrhovať, to avoid vyhnúť sa, to stand zniesť, to imagine predstaviť si, to postpone časovo odložiť, to regret ľutovať,

Príklady z praxe.

I enjosy dancing, I suggest leaving.

Slovesá s gerundiálnou väzbou po predložke

To be afraid of báť sa,  to be fond of mať rád, to look forward to tešiť sa na, to prevent from zabrániť v, to stop ( from) zabrániť v , to be proud of byť pyšný na, to be used to byť zvyknutý na, to be succeed in uspieť v , to congratulate o gratulovať k

Príklad :

She congratulated him on passing the exam.

Slovesá s gerundiálnou a infinitnou väzbou bez zmeny významu

Like mať rád, begin začať, love milovať, start začať, hate nenávidieť,

I started to rain. = It started raining.

Význam niektorých slovies závidí od toho či po nich nasleduje gerundium alebo infinitiv.

Try + gerundium  skúsiť

Try + infinitiv snažiť sa

He couldn´t sleep, so he tried counting sheep, but it didn´t help.

He tried to lift it, but it was so heavy.

Ak sa chcete dozvedieť viac, tak si pozrite moju stránku http://www.filip-en.eu a kontaktujte ma.

 

 

 

Motivácia k učeniu sa

02/01/17 , , , ,

Ako sa donútiť učiť sa ja keď sa vám fakt nechce

 

Určite sa aj vám už stalo, že máte nejaký plán a mali by ste sa učiť ale z nejakého nešpecifikovaného dôvodu sa vám nechce učiť, občas sa toto stáva aj mne  ale viem to prekonať. Ako na to vám predvediem v tomto článku.

 1. Dôležité je motivovať sa, skúste si napríklad odoprieť nejakú vec s tým, že ju budete môcť používať až keď sa niečo naučíte.
 2. Skúste robiť na malú chvíľu niečo iné a potom sa vráťte k učeniu sa.
 3. Dôvod prečo sa vám nechce môže byť aj ten, že je toho neskutočne veľa, v tomto prípade radím si rozdeliť učivo na menšie časti.
 4. Niekomu zaberá cvičenie, inému zas prechádzka, obe sú skoro rovnaké, pretože vďaka tomu dostanete nový kyslík do pľúc.
 5. Skúste sa učiť rôznymi spôsobmi, napríklad zožeňte si nejaké materiály z internetu, skúste niečo vyhľadať aj v dokumentoch na youtube a podobne, učiť sa nemusíte vždy len z knihy.
 6. Skúste sa učiť pomocou hry, niekedy sa dá nájsť aj na internete práve tá látka, ktorú sa učíte aj v edukačnej hre.
 7. Dobrá forma učenia je testovanie sa z danej látky, ak máte aj program, kde vám ukáže, čo ste nevedeli, tak sa vlastne tiež učíte.
 8. Ak sa chcete dozvedieť viac tak si pozrite moju stránku http://www.filip-en.eu a kontaktujte ma.

 

Rady ako sa učiť cudzí jazyk

31/12/16 , , , ,

Čo robiť predtým než sa začnete učiť cudzie jazyky

Učím už jazyky ľudí už dosť dlho na to aby som vám vedel poradiť ako začať a čo by ste mali vedieť predtým ako sa reálne začnete učiť cudzí jazyk, takže ideme na to.

 1. Musíte pochopiť, že jazyk sa nedá naučiť za deň a trvá to obvykle niekoľko rokov aby ste ho ako tak zvládli.
 2. Neexistuje metóda výučby, ktorá by sadla každému, teda učte sa rôznym spôsobom a po nejakej dobe zistíte čo vám skutočne vyhovuje a ako sa vy učíte najlepšie.
 3. Vyberte si učebnice a cvičebnice, ktoré sú aj v slovenčine, aby ste si zjednodušili postup ako sa učiť jazyk, neverte tomu, že všetko musí byť hneď v cudzom jazyku.
 4. Striedanie činností, teda toho čo sa učíte je tiež veľmi dôležité, teda jeden deň sa učte písať, druhý deň čítať, počúvať, prípadne sa učte gramatiku, idiómy a podobne.
 5. Ak chcete niekedy hovoriť cudzím jazykom, tak veľa jazyk počúvajte a učte sa slovíčka.
 6. Dôležité je všetko čo ste sa naučili si aj hneď precvičiť aby sa vám to uložilo v pamäti.
 7. Pre ozvláštnenie vášho vzdelávania použite aj výučbový software alebo edukačnú hru.

Ak by ste sa chceli dozvedieť viac tak si pozrite moju stránku http://www.filip-en.eu a kontaktujte ma

Nemecké slovesá

30/12/16 , , , ,

Kolísanie medzi silnými a slabými tvarmi pri tom istom slovese

Dnes sa pozrieme na silné a slabé tvary slovies s odlišným významom.

Všetko si  ukážeme na príkladoch.

Bedingen – slabé  – podnietiť

Eine Aufgabe bedingte die andere. Jedna úloha podnietila druhú.

Ausbedingen – silné  – dojednať

Das hate er sich ausbedungen. To si dojednal.

Bewegen – vzrušiť

Slabé –pohybovať

Er bewegte sein Beim. Hýbal nohou.

Silné – podnietiť. Was fűr Grűnde bewogen dich dazu?

Aké dôvody ťa k tomu viedli ?

Gären

Silné – kvasiť

Der Wein got im Keller. Víno kvasilo v pivnici.

Slabé – vrieť

Im volke gärte es.  V národe to vrelo.

Hauen

Silné – rúbať, ťať

Der Ritter hieb mit dem Scwert auf den Feind. Rytier ťal mečom do nepriateľa.

Slabé – zbiť, stĺcť

Der Vater haute seinen Sohn mit dem Stock.

Otec zbil syna palicou.

Ak sa chcete dozvedieť viac prípadne sa niečo naučiť tak si pozrite moju stránku  http://www.filip-en.eu a kontaktujte ma.