• Čo získam?
 • Reklamný článok zadarmo s možnosťou troch odkazov!
Pridaj článok zadarmo

Slovenské nárečie

03/12/16 , , , ,

Čo ste o slovenských nárečiach nevedeli

Nárečie alebo inak povedané dialekt je jazykový útvar, ktorým a hovorí na zemepisne ohraničenom území. Od iných  zemepisne vymedzených nárečí sa odlišuje istými charakteristickými znakmi. Výskumom nárečí sa zaoberá dialektológia.

Prečo práve sa zaoberať nárečiami ?

Nárečiami sa zaoberáme kvôli poznaniu dejín jazyka aj  poznaniu dejín spoločnosti, ktorá tieto nárečia utvárala, a napokon aj pre zveľadenie spisovného jazyka.

Slovenské nárečia sa vyvinuli v podmienkach, ktoré sa na území Slovenska vytvorili po zániku Veľkomoravskej ríše. Navzájom sa pomerne pestro líšia po zvukovej stránke aj v ohýbaní slov. Ďalej sa líšia  v tvorení slov a v skladbe to nie až taký rozdiel, avšak každé nárečie má rozličný slovník.

Základné rozdelenie nárečí

Nárečia na Slovensku boli už od začiatku svojho vývinu rozdelené na tri základné skupiny a to:

Západoslovenské, východoslovenské a stredoslovenské, boli už sformované v 15. storočí.

Stredoslovenské nárečia tvoria dve skupiny do severnej skupiny patria nárečia liptovské, oravské, turčianske a hornonitrianske. Južnú skupinu tvoria nárečia zvolenské, tekovské, hontianske, novohradské a gemerské.

Západoslovenské nárečia

 • Rozdeľujeme na severnú, východnú a juhozápadnú skupinu.
 • Do severnej skupiny patria nárečia hornotrenčianske, a to vlastné hornotrenčianske nárečie, kysucké a hornokysucké nárečie. Túto skupinu charakterizuje predovšetkým prítomnosť dvojhlások, čiastočná platnosť rytmického zákona a nominatív plurálu mužského rodu typu bracia, sinovia.

 

Východoslovenské nárečia

Nápadným znakom týchto nárečí je úplný nedostatok kvantity:  volam, davam, robim, muka, dobri, dobra a výrazný je prízvuk na predposlednej slabike. Delíme ich na tri základné skupiny a to na juhozápadnú, strednú a východnú.

Do juhozápadnej patria nárečia spišské, abovské nárečie juhozápadného Šariša.

Do strednej skupiny patria nárečia stredného a severného Šariša a zemplínske nárečie.

Do východnej skupiny patria nárečia užské a sotácke.

Ak by ste sa chceli dozvedieť viac o slovenčinu tak si pozrite moju stránku http://www.filip-en.eu a kontaktujte ma.

 

 

 

 

 

 

Vek je len číslo

27/11/16 , , , ,

Ako sa učiť  jazyky v rôznom veku

To, že sa učíme cudzie jazyky ako deti a dospelá inak to si nebudeme hovoriť, povieme si však aké sú možnosti a čo použiť ak ste v istom veku a aj tak by ste sa chceli naučiť cudzí jazyk.

Veková skupina do 14 rokov

Táto skupina má veľké predpoklady sa naučiť cudzí jazyky najrýchlejšie aj keď nemusí sa to vždy úplne poradiť, u detí je veľa možností ako sa môžu učiť, najlepšie sa učia hrou a použitím tých slov a fráz, ktoré používajú v bežnom živote, v tomto veku sa dá aj zistiť akým spôsobom sa bude dať vaše dieťa najlepšie učiť, teda či sa najlepšie učí podľa toho čo počuje, čo vidí alebo čo si napíše.

Stredoškoláci a vysokoškoláci

Tam už je fakt lepšie použiť rôzne formy učenia, ktoré rozvíjajú hlavne verbálnu stránku študenta, môžeme už učiť klasickou formou a ak sa dá tak použiť aj experimentálny spôsob výučby, každý vie ako sa už najlepšie učí, teda najlepšie je sa to samotného študenta spýtať a z toho .

Ľudia v strednom veku

Táto skupina je vo výhode, má už veľa skúseností a teda aj dosť veľa títo ľudia už vedia, teda učíme ich najlepšie na tom čo samy skúsili, vedia si veľa vecí odvodiť a vydedukovať. Fakt je ten, že majú každý z nich už svoj zaužívaný spôsob vzdelávania sa a teda niektorí z nich nie sú naklonení novinkám.

Ľudia vo vyššom veku

Vôbec si nemyslím, že ľudia vo vyššom veku sú nejakým spôsobom hendikepovaní, ak sa chcú učiť cudzí jazyk, všetko je to o tom mať svoj cieľ a vedieť ho aj dodržať, veľa ľudí sa dokáže naučiť cudzí jazyk aj v pokročilom veku, treba tomu však venovať čas a nenechať sa odradiť tým, že už sa nedá nič robiť, aj v tomto veku je to možné

Na koniec môžeme konštatovať, že každá skupina má svoje silné a slabé stránky ale naučiť sa dokáže človek jazyk v každom veku ak je dosť cieľavedomý a vie sa tomu venovať naplno.

Ak by ste sa chceli dozvedieť oveľa viac ako sa učiť cudzie jazyky tak si pozrite moju stránku http://www.filip-en.eu a kontaktujte ma.

Anglické zámená

19/11/16 , , , ,

Mini gramatické okienko

Zámená

Samostatné privlastňovacie zámená

Tieto používame v samostatnom postavení, teda keď nenasleduje po nich podstatné meno.  Nebudeme ďalej vysvetľovať a prejdeme hneď na príklady.

This coat is mine .      Tento kabát je môj.

Whose room is that, yours or theirs ?        Čia je to izba vaša alebo ich ?

Všimnite si : a friend of mine – jeden môj priateľ

This pen of yours – toto vaše pero

Some books of theirs – niektoré ich knihy

Zámená each other a one another

Tieto sa používajú k vyjadreniu slovenského „sa“ alebo „si“ ak ide o vzájomný vzťah rôznych jedincov. Spojenie  týchto slov sa  považuje za jediné slovo a kladie sa pred predložkou.

We have known each other for many years. Poznáme sa (jeden druhého) mnoho rokov.

You should help one another.  Mali by sme si pomáhať (všetci navzájom).

Ak by ste sa chceli dozvedieť viac tak si pozrite moju stránku http://www.filip-en.eu a kontaktujte ma.

 

 

Anglická výslovnosť

17/11/16 , , , ,

Prečo a ako sa naučiť správnu anglickú výslovnosť ?

Dôvody prečo sa naučiť správnu výslovnosť v angličtine sú určite tieto.

 1. Ak neviete správne slovíčko vysloviť ,tak vám aj keby moc chcel tak vám nerozumie nikto.
 2. Môže sa vám stať, že dokonca aj niekoho urazíte a to len kvôli vlastnej nevedomosti.
 3. Ak neviete správnu výslovnosť tak môže dôjsť k vtipným a niekedy až zaujímavým nedorozumeniam.
 4. V tom najhoršom znení môžete mať problémy na úradoch alebo vám môže niekto urobiť niečo, čo by vás vôbec nepotešilo.

 

Ako sa teda učiť správnu výslovnosť ?

 1. Učte sa od učiteľa, ktorému rozumejú aj cudzinci a nielen vy.
 2. Bavte sa s cudzincami, aby ste si svoju výslovnosť aj precvičili, prípadne si ju opravili.
 3. Kúpte si nahrávky textov, ktoré nahrali rodení hovorcovia.
 4. Ak chcete ísť napr. do USA alebo Veľkej Británie tak počúvajte nahrávky amerických alebo anglických rodených hovorcov.

Teda vždy sa snažte hovoriť tak aby ste mali prízvuk tej krajiny, v ktorej sa nachádzate, aby ste sa nedostali do rôznych zábavných ale občas aj nepríjemných situácií.

Ak máte záujem vedieť viac o tom ako sa učiť angličtinu tak si pozrite moju stránku http://www.filip-en.eu a kontaktujte ma.

 

Slovak lessons

13/11/16 , , , ,

7 ways how to learn Slovak language without teacher

 1. You can buy some dvds where are film in Slovak language and you can watch it with English subtitles.
 2. Try to register on website slovake.eu, you can find there some exercises and much more about how you can learn Slovak language.
 3. Read bilingual books where is text in English and translated into Slovak language.
 4. On youtube are some videos that teaches you to learn Slovak.
 5. You can find some presentation or lectures that are translated into Slovak language, I recommend you to go there and listen this kind of speech.
 6. Watch fairy tales or other films that are in every language the same but now try to watch it in Slovak language.
 7. Play the game in Slovak language is called pexeso, you have to find pairs where one is in English and other one in Slovak language.

If you want to know more how to learn Slovak language just have a look at my website http://www.filip-en.eu and contact me.