• Čo získam?
  • Reklamný článok zadarmo s možnosťou troch odkazov!
Pridaj článok zadarmo

Slovenská franchisingová asociácia v roku 2013 zvolí nové vedenie

12/12/12 , , , , , , , , , ,

Členovia Slovenskej franchisingovej asociácie (SFA) na novembrovom klubovom stretnutí v Bratislave informovali, okrem výsledkov činnosti v tomto roku, aj o príprave Valného zhromaždenia SFA. Bude sa konať 11. apríla 2013 a budú na ňom zvolení traja členovia predstavenstva, pretože terajším trom uplynul dvojročný mandát. Členovia SFA, ktorí chcú kandidovať do týchto volieb, môžu svoju kandidatúru uplatniť do 31. marca 2012. Novozvolené predstavenstvo následne zvolí prezidenta SFA. Informoval o tom člen predstavenstva Slovenskej franchisingovej asociácie (SFA) Jozef Šétaffy.

,,SFA vďaka svojim aktivitám v roku 2012 pokračovala v kvantitatívnom aj kvalitatívnom rozvoji. Získali sme 27 členov, ktorí každým týždňom pribúdajú. Sú najmä z oblasti zdravého životného štýlu, cvičenia, wellness, kozmetiky, realít, stravovania, hobby a pod. Kvalitatívnym posunom boli konzultácie s potenciálnymi záujemcami o franchising, so študentmi, ktorí tvorili diplomové práce na tému franchisingu, či s podnikateľmi pripravujúcimi budúce franchisingové koncepty. SFA bola partnerom odborných podujatí, ako Franchising Meeting Point 2012 v Brne, Franchising Forum 2012 v Prahe, medzinárodný veľtrh Franchise Days Prague 2012, či rakúskych Wiener Franchise Messe a AUSTRIA SHOWCASE – Franchising 2012. Na Slovensku sme zrealizovali 1. slovenskú franchisingovú konferenciu, ktorú mienime pripravovať každým rokom. V neposlednom rade sme nadviazali spoluprácu s Národnou agentúrou pre rozvoj malého a stredného podnikania SR, so Združením podnikateľov Slovenska a Združením mladých podnikateľov Slovenska. Významná je tiež spolupráca s pražskou Australian Trade Commission, ktorá na našej konferencii prezentovala austrálske franchisingové koncepty“, povedal J. Šétaffy.

Dodal, že v období hospodárskej a ekonomickej krízy, ktorá neustále pretrváva na Slovensku, očakáva veľmi nízky hospodársky rast, čo nevytvára dobré podmienky pre podnikanie. Negatívne vládne opatrenia pre podnikateľov a zamestnávateľov môžu viesť k obavám aj budúcich franchisantov z podnikania. To sa prejaví hlavne vo zvýšení daňového a odvodového zaťaženia, v nepriaznivej štruktúre pracovnej sily, v raste nezamestnanosti a v znížení kúpyschopnosti obyvateľstva. Podnikateľský stav je z vládnych pozícií populisticky zaznávaný, kriminalizovaný a ekonomicky neúnosne zaťažovaný. V súčasnosti nie sú vytvorené spoločenské, politické, hospodárske ani sociálne predpoklady na zlepšenie situácie v podnikaní a teda ani vo franchisingu.

„Jednou z možností pre uľahčenie našej situácie v podnikaní je realizovať užšie spolupráce a výmeny informácií medzi samotnými podnikateľmi aj na pôde SFA. Tí podnikatelia, ktorí pochopia náš účel a posolstvo a pridajú sa svojím členstvom v SFA k aktívnej spolupráci, získajú nielen informačnú a mediálnu výhodu oproti ostatným, ale prispejú aj k snahe o vytvorenie podmienok na zlepšenie podnikateľského prostredia na Slovensku. V súčasnosti pôsobí u nás viac ako 100 franchisingových konceptov. Rozvoj franchisingu v SR bude možno práve vďaka nepriaznivej ekonomickej situácii naďalej pokračovať. Predpokladáme príchod nových globálnych značiek, ale aj vznik nových slovenských a pokračovanie expanzie existujúcich reťazcov. Na tento vývoj musí reagovať aj SFA. Plánujeme ustanoviť tím motivujúcich spolupracovníkov, ktorí by činnosť a rozvoj asociácie v budúcnosti efektívne manažovali. Vyzývam preto našich členov, aby venovali pozornosť a vážnosť nasledujúcemu valnému zhromaždeniu, kde bude možnosť takýto tím ustanoviť“, uzavrel J. Šétaffy.

Viac informácií je na www.sfa.sk

V Bratislave sa bude konať 1. slovenská franchisingová konferencia

07/11/12 , , , , , , , , , , , ,

V Bratislave sa bude 8. novembra 2012 konať prvá slovenská franchisingová konferencia, ktorej cieľom je šíriť povedomie o franchisingu ako overenej forme podnikania a podporovať jeho rozvoj na Slovensku. Organizátorom akcie je Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania v spolupráci so Slovenskou franchisingovou asociáciou. Informoval o tom výkonný riaditeľ a hlavný dietológ franšízingového reťazca NATURHOUSE na Slovensku Tibor Antony.

,,Teší nás, že franchisingový spôsob podnikania sa na Slovensku, hlavne za posledné dva roky, stal výrazne úspešným, efektívnym a preferovaným systémom u živnostníkov, aj právnických osôb. Čoraz viac firiem, pracujúcich v oblasti najmä životného štýlu a wellness, poskytujúcich produkty a služby zdravej výživy, uplatňuje u nás formu predaja franchisingových licencií franchisantom. Tí si väčšinou riadia svoje maloobchodné prevádzky vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, pod svojím majetkom, s cieľom dosahovania zisku, avšak majú obrovskú výhodu oproti bežným podnikateľom. Aj medzinárodná značka dietetických center NATURHOUSE má v tejto oblasti bohaté skúsenosti pri rozširovaní našej franchisingovej siete. Spoločnosť, ktorá predáva licencie, teda Master franchisant, neustále stojí pri franchisantoch marketingovo, technicky, či v rámci personálneho poradenstva a podpory“, povedal T. Antony.

Dodal, že v období hospodárskej a finančnej krízy, ktorá neustále pretrváva na Slovensku, je nevyhnutné u záujemcov o franchising dobre zvážiť nielen finančné možnosti na nákup licencie, hmotný a nehmotný majetok, ale aj svoje manažérske schopnosti a zručnosti, odhodlanie a nadšenie z podnikateľských aktivít. To je v dnešnej dobe často dôležitejšie pre úspešné podnikanie a konkurencieschopnosť značky, než samotné financie.

Člen predstavenstva Slovenskej franchisingovej asociácie (SFA) Jozef Šétaffy k tomu uviedol: „Slovenská frachisingová asociácia združuje franchisingové koncepty, ktoré sú jej členmi. Od začiatku tohto roka sme zaznamenali výrazný nárast firiem v oblasti franchisingu a tým aj zvýšený záujem o ich členstvo u nás. Preto sme sa rozhodli uskutočniť spoločné podujatie v rámci prvej franchisingovej konferencie. Pripravili sme bohatý program. Okrem teoretických poznatkov a skúseností, ako vysvetlenie pojmu franchising, jeho história a aktuálny stav na Slovensku, či najnovšie trendy a základná legislatíva v tejto oblasti, majú účastníci aj možnosť prezentácie vlastných konceptov. Tým sa na verejnosti ešte viac zviditeľnia, oslovia svoje cieľové skupiny a tiež ponúknu možnosť spolupráce. To všetko majú k dispozícii bezplatne, ale vzhľadom na limitovanú kapacitu podujatia, účasť je možná len na pozvánky. Dúfame, že aj toto podujatie prispeje k šíreniu dobrého mena a budovaniu imidžu potenciálnych podnikateľov formou franchisingu“.

Zoznam predajní NATURHOUSE v SR:
• Bratislava, Vysoká 38
• Bratislava, OC Centrála
• Košice, Mlynská 29
• Košice, Pri prachárni 4
• Levice
• Nitra
• Nové Zámky
• Trenčín
• Trnava
• Prešov

Kontakt pre záujemcov o franchising:

Natur Slovakia, spol. s r. o.
Hrabina 338
951 71 Sľažany
Ing. Tibor Antony
výkonný riaditeľ franšízingového reťazca NATURHOUSE pre SR
www.naturslovakia.sk
Tel. +421 905 905 873
E-mail: tibor.antony@naturhouse.sk