• Čo získam?
  • Reklamný článok zadarmo s možnosťou troch odkazov!
Pridaj článok zadarmo

Harmonický vzťah – oceňujte, chváľte, radujte sa

16/02/12

,, Manželia, ktorí sa milujú si povedia tisíc vecí bez prehovorenia.“(čínske príslovie)

Ako predísť chybám a vďaka tomu zvýšiť šancu na pokojný, harmonický vzťah?

Najčastejšou príčinou manželských konfliktov a nedorozumení sú komunikačné nezhody. Rozprávať sa vieme všetci, aspoň si to myslíme, ale komunikácia v manželstve vyžaduje určité zručnosti. Bez nich sa často urážame, nechápeme či manipulujeme – nevieme spolu komunikovať.

1. Najdôležitejší je výber partnera. Od toho sa odvíja ďalšie smerovanie vzťahu. V súčasnosti už existuje množstvo psychologickej literatúry , ktorá ponúka čitateľom podrobné informácie o osobnostiach, ktoré nie sú vhodné do manželského zväzku a ktorým sa treba vyhnúť (alkoholici, drogovo závislí, žiarlivci)

2. Harmonický vzťah posilňuje oceňovanie toho, čo v ňom funguje a čo je príjemné. Ľudia totiž aj v partnerskom spolužití väčšinou iba kritizujú a vytýkajú, čo však nijako nemotivuje partnera zmeniť svoje správanie. Málokedy sa v partnerskej komunikácii používa ocenenie, pochvala, či vyjadrenie radosti. Práve takéto momenty totiž prispievajú k túžbe robiť pre partnera to, čo má rád.

3.Podľa výskumov, ktoré sa zaoberali porovnávaním rozvedených a harmonicky žijúcich manželstiev sa jasne ukázalo, že nebol rozdiel v množstve konfliktov, ale v tom, že harmonické páry mali oproti rozvedeným oveľa viac spoločných pozitívnych zážitkov.

4. Vo vzťahu je dôležitá jasná komunikácia. Partner nemá schopnosti predpokladať, či vycítiť prianie a potreby druhého. O tom sa musí jasne komunikovať. Rozvíjať vzťah znamená hovoriť otvorene o potrebách, túžbach, ale i o tom, čo mi nerobí dobre.

Manželstvo je spojenie dvoch ľudí, ktorí majú mnohokrát rôzne očakávania, potreby, túžby, predstavy. Ak ich vzájomne nerozvíjame a nestaráme sa o ne, je zákonité, že manželstvo skončí ako nepolievaný kvet, lebo nebude mať odkiaľ čerpať živiny pre svoj rozvoj.

Možno si niektorí poviete, že bolo by fajn, keby niekto uverejnil recept na harmonický vzťah. Žiadny univerzálny recept neexistuje. Dôležité je však pochopiť,že žiaden vzťah nezostane celé roky šťastný iba tak. Treba sa oň jednoducho starať. Ak chcete, aby prekvital, silnel a bol ozdobou, musíte sa naučiť správne ho zalievať, prihnojiť, občas presadiť. Ako krásny a vzácny kvietok. Inak vám po určitom čase začne vädnúť, až nakoniec odumrie a ukončí tak svoju pozemskú púť.

Raz niekto prirovnal manželstvo k princípom horolezectva. Manželstvo je ako základný tábor. Ak sa chcete dostať až na vrchol hory, musíte mať dobrý základný tábor, ktorý vám poskytuje stravu, oddych, pokoj a strechu nad hlavou. Potrebujete v ňom načerpať nové sily. Úspešní horolezci vedia, že toľko času ako samotnému lezeniu je potrebné venovať aj starostlivosti o základný tábor, lebo ich prežitie závisí od toho, či je základný tábor dobre postavený a dobre zásobený.

Harmonický vzťah alebo ako na to? Hľadajte to pekné a bude to ešte krajšie.
www.abc-mysleni.cz