• Čo získam?
  • Reklamný článok zadarmo s možnosťou troch odkazov!
Pridaj článok zadarmo

Význam a funkcia vedenie účtovníctva

09/12/12 ,

V minulom článku sme si povedali, že vedenie účtovníctva najmä pre podvojné účtovníctvo musí poskytovať 2 základné druhy informácií: a) o stave pohybe majetku a záväzkov a za b) o nákladoch, výnosoch a s tým súvisiace zistenie hospodárskeho výsledku. Ak spĺňa účtovný systém tieto 2 hlavné požiadavky, začína plniť určité funkcie. Ak hovoríme o funkciách, ktoré účtovníctvo plní, najčastejšie sú okrem iného spomínajú tieto:

  • Poskytovanie informácií o hospodárení firmy
  • Poskytovanie informácií pre rozhodovanie a riadenie podniku
  • Dôkazný prostriedok pri vedení sporov
  • Zistenie informácií pre daňové účely

Prvé dve spomínané funkcie sú pravdepodobne tou najdôležitejšou, tu do veľkej miery záleží na konkrétnej účtovnej jednotke, ako veľmi sa rozhodnú danej funkcie účtovníctva využiť. Na základe údajov z minulosti, či súčasnosti sa môžu riadiace, či iní zodpovední pracovníci rozhodnúť o budúcich investíciách obchodoch, zdrojoch financovania, a pod. Viac na Význam a funkcia vedenie účtovníctva.  Odporúčame aj náš blog Účtovníctvo a s tým súvisiace.

Vedenie účtovníctva a pravidla účtovania

22/11/12 , ,

Účtovná jednotka na vedenie účtovníctva sa musí riadiť predovšetkým zákonom o účtovníctve a vyhláškou, ktorá stanovuje podobu účtovnej osnovy. Zákon o účtovníctve je relatívne stabilný, hoci každoročne dochádza k drobným úpravám najmä pre podvojné účtovníctvo.Účtovníctvo musí byť správne, úplné, preukázateľné, zrozumiteľné a prehľadné. Základným prvkom účtovníctva je účtovný záznam. Účtovný záznam môže byť účtovným dokladom, účtovným zápisom či účtovný knihou. Účtovným záznamom je aj výročná správa, účtovná uzávierka, odpisový plán či inventárny zoznam. Ďalej odporúčame sledovať aj blog o účtovníctve. Viac na Vedenie účtovníctva a pravidla účtovania.

Vedenie účtovníctva si riešte externe

26/06/12 ,

Tiež sa pre nedostatok času spojeného s nutnosťou vedenie účtovníctva ťažko dostávate k vlastnému podnikaniu? Pravdepodobne ste sa rozhodli zamestnať účtovníka, ktorý spravuje všetku účtovnú agendu vrátane spracovania miezd. Lenže za nejaký čas ste pozreli na výdavky, ktoré sa vďaka novému zamestnancovi navýšili a usúdili, že tento krok nebol ekonomicky výhodný. Podobný scenár sa netýka len Vás. Ako však neľahkú situáciu dlhodobo vyriešiť? V zásade existuje iba jedno správne riešenie, ktoré sa nazýva externé spracovanie na podvojné účtovníctvo. Stále viac firiem i drobných živnostníkov, sa spolieha na outsourcing účtovníctva, pretože im pomáha nielen ušetriť na výdavkoch, ale tiež sa zbaviť nepríjemných starostí s účtovnou agendou. Publikujeme aj na blogu o účtovníctve. Viac na Vedenie účtovníctva si riešte externe.

Prečo firmy ignorujú informačnú povinnosť – časť 2

31/03/12 , ,

Štátna správa má našťastie snahu o nápravu. Súčasťou kontrol finančných úradov bude aj kontrola povinnosti zverejňovania, kontrola na vedenie účtovníctva a to najmä na podvojné účtovníctvo. Jedná sa určite o krok správnym smerom. Ale vzhľadom na rozsah porušovania zákona je pripravovaný krôčik správy daňové krôčikom príliš malým. Pokračovanie na Prečo firmy ignorujú informačnú povinnosť – časť 2.

Vedenie účtovníctva a doloženie účtovnej závierky v ČR – časť 3

10/03/12 , ,

Rovnako ako aj vedenie účtovníctva, tak aj odberatelia požadujú odsúhlasenie svojich pohľadávok, požadujú to isté aj dodávatelia a je len na odberateľoch, s akou zodpovednosťou budú pristupovať k odsúhlaseniu svojich záväzkov voči jednotlivým veriteľom. Odberatelia majú možnosť pri nejasnostiach všetko doložiť, vyžiadať si chýbajúce doklady, ktoré neboli riadne zaevidované, a tak sa vyhnú nepríjemnostiam s prípadnou exekúciou, ktorá ich nemôže postihnúť, pretože majú všetko riadne zaevidované a doložené. Viac na PR články, Vedenie účtovníctva a doloženie účtovnej závierky v ČR – časť 3.