• Čo získam?
  • Reklamný článok zadarmo s možnosťou troch odkazov!
Pridaj článok zadarmo

Energetické Centrum: Výhodná elektrina a lacný plyn

15/02/13 ,

Aj vy už máte dosť neustálych problémov s vaším dodávateľom? Skryté poplatky a nepresné vyúčtovania sa hromadia a vy už neviete, čo s tým. Ak máte platiť, naháňajú vás, ak meškáte čo i len deň, no preplatky vracajú niekedy aj pol roka.
Nedarujte svoje peniaze! Veď už dávno na trhu v oblasti energetiky nie je monopol, no existujú viaceré ponuky. Zisťujte, pýtajte sa. Niektorí noví dodávatelia lákajú aj na rôzne úľavy, treba sa len informovať, či sa vás niektorá týka. Následne si zrátajte, koľko vás pri bežnej spotrebe vyjdú energie a porovnajte si to. Energetické Centrum Vám ponúka kvalitné služby za rozumné ceny!

Ak vám lepšie vyhovuje váš starý dodávateľ, máte šťastie. Ak vám vadí iba jeho komunikácia s vami ako zákazníkom, je dobré dať najavo svoju nespokojnosť. Spoločnosť, ktorá sa nezaujíma o svojich zákazníkov to už má spočítané. Ak neprichádza odozva, dnešná doba vám ponúka veľa možností, ako si vymôcť svoje práva.
V prípade, že ste sa pri porovnaní dopracovali k negatívnym výsledkom pre vášho dodávateľa, je na čase s tým niečo urobiť. Nebuďte leniví, stačí tak málo, trochu vašej snahy a získate energie a služby za neporovnateľné ceny. Na trhu existujú alternatívny dodávatelia energií, ktorí ponúkajú oveľa nižšie ceny. Najväčším z týchto dodávateľov je Energetické Centrum.

Jadrová energia

06/08/12 , , , , , , , ,

Jadrová energia je na Slovensku jednou z najrozšírenejších typov energie, ktoré sa sústreďujú v našich domácnostiach. Na Slovensku máme dve jadrové elektrárne, jednu tepelnú, niekoľko vodných elektrární. V jadrovej elektrárni sa elektrické energia vyrába z uránového paliva. Nejde však o obyčajný urán. Urán, ktorý sa ťaží v baniach je potrebné obohatiť a vytvoriť z neho palivové kazety. Tie sa vsúvajú do jadrového reaktora, kde sa štiepi jadro, vzniká teplo, ktoré sa odvádza jedným vodným okruhom prostredníctvom pary do druhého vodného okruhu. Parný okruh sa prostredníctvom parogenerátorov mení a vzniká tak jadrová energia. Momentálne na Slovensku je niekoľko blokov jadrových elektrární odstavených, niekoľko je vo výstavbe. Predpoklad však vraví, že keby boli zachované všetky bloky v činnosti, Slovensko by bolo sebestačné vo výrobe elektrickej energie. Jadrová energia nie je natoľko podporovaná, a z dôvodu množstva paliva, ktoré sa ukladá v hlbokých priestoroch medzi betónom, možné. Celkový rozpad a spracovanie nedohoreného paliva je veľmi zložitý proces. Uskladnenie vyhoreného paliva sa ráta na 100 rokov.

Energetika na Slovensku

Energetika

20/06/12 , , , , , , ,

Energetika sa spája s využitím energie ako takej. Ide však o priemyselné odvetvie. V našich končinách sa chápe energetika ako firmy poskytujúce energiu (zväčša elektrickú), ako aj zabezpečujúce plyn. Energetika je veľmi rozsiahla oblasť a v neistých časoch hospodárskej krízy aj kolísavá. Energiu budeme potrebovať neustále. Veľký vplyv na jej cenu má však ekonomická, politická a spoločenská situácia. Prejavuje sa to najmä v krajinách blízkeho východu, ktoré sú zásobárňami ropy a zemného plynu. Neustále boje o územie, ako aj rasová či etnická neznášanlivosť sa prejavuje následne na raste, resp. prepade ekonomiky krajiny. Tieto nepokoje sa samozrejme odrážajú v cene najdôležitejších energetických komodít. Jedným z príkladov bolo aj zastavenie dodávok plynu z Ruska, kedy Rusko a Ukrajina sa nevedeli dohodnúť na podmienkach, za ktorých umožní Ukrajina prevod plynu cez jej územie. Práve v takýchto situáciách sa najviac diskutuje o podzemných zásobníkoch plynu a ropy, a o tom, na koľko tieto zásoby pre potreby Slovenska či inej krajiny vystačia. V prípade energetiky po stránke elektrickej energie je situácia iná. Momentálne, by sme mohli povedať, že Slovenská republika je po stránke elektrickej energie samostatná. Táto skutočnosť je veľmi dôležitá pre konkurencieschopnosť každej krajiny. Elektrická energia na našom území je vyrábaná vodnými elektrárňami, tepelnými, jadrovými. Energetika v spojitosti s vodnou elektrárňou predstavujú vodné dielo, ktoré zahŕňa zdrž, prívodný kanál, elektráreň, odpadový kanál. Vodná elektráreň má dve dôležité časti, tými sú generátor a turbína. Generátor spolu so súpravou z pomocného alternátora sa nachádza na osi sústrojenstva. Voda v turbíne preteká dýzou, rozvádzacím kolesom, ktoré sa pôsobením vody otáča a odovzdáva energiu hriadeľu. Turbíny sú rôzne a nie je predmetom tohto článku ich opisovať.