• Čo získam?
  • Reklamný článok zadarmo s možnosťou troch odkazov!
Pridaj článok zadarmo

Nízkoenergetické domy

28/05/13 ,

Plánujete stavbu domu, alebo sa rozhliadate po niečom novom, väčšom? Každý má určitú predstavu a stanovený rozpočet, koľko si môže dovoliť investovať. Každý chce ušetriť. No čo ak môžete ušetriť nielen pri kúpe, ale aj počas celej životnosti domu?

Každá vaša predstava sa dá naplniť, treba iba firmu, ktorá načúva vašim požiadavkám a túžbam. Vyberte si dom, aký sa vám páči, o ostatné sa už postarajú profesionáli z www.dom-ov.sk. Prečo by ste za rovnaké peniaze mali platiť za niečo, čo sa vám dlhodobo neoplatí a neprinesie vám žiadny úžitok?

Viac na http://www.dom-ov.sk/

Pojmy z ekonomickej terminológie

16/01/13 , , , , , , , ,

Mnohí z nás sú pri práci nútení pracovať s ekonomickými informáciami a priamo sa stretávať s rôznorodými pojmami. Ovládame však základnú terminológiu a význam slov, s ktorými prichádzame do styku? Priblížme si niektoré z nich.

obchodný vestník – je elektronická verzia denníka Ministerstva spravodlivosti, ktorý poskytuje informácie o firmách z Obchodného registra. Ide o nové zápisy, kde sú k dispozícii údaje: názov a sídlo spoločnosti, štatutárne orgány spoločnosti, predmet činnosti, výška základného imania a pod. Ďalej sú tu zachytené: zmeny zápisov (zmeny adresy, zmeny v štatutárnych orgánoch spoločností…), likvidácie a výmazy z Obchodného registra. Okrem informácií z Obchodného registra zverejňuje Obchodný vestník mnohé ďalšie dokumenty: konkurzy a vyrovnania, účtovné závierky spoločností, správy o hospodárení, dražby a predaj majetku, emisné podmienky dlhopisov a.i.

zmluva – alebo kontrakt je zložený právny úkon, na vznik ktorého treba spravidla aspoň dva prejavy vôle, resp. právne úkony, aspoň dvoch subjektov („zmluvných strán“), a ktorý zakladá určitý (konkrétny) právny vzťah medzi týmito subjektmi.

Dnes už na webe existuje množstvo stránok, ktoré ponúkajú možnosť využiť obchodný vestník k vyhľadaniu potrebných informácií, ale i vzory zmlúv pre prípad, že si nebudete vedieť rady.

Prejdite na obchodný vestník online a vzory zmlúv, kliknutím na podčiarknuté slová <–.