• Čo získam?
  • Reklamný článok zadarmo s možnosťou troch odkazov!
Pridaj článok zadarmo

Dopravný barometer: 3. štvrťrok v znamení previsu prepráv

19/12/16 , , , , , , ,
TimoCom zaznamenal letný nárast prepráv

Erkrath, 18.10.2016 – Dopravný barometer TimoCom v 3. štvrťroku 2016 vykazuje prepravy a voľné vozidlá v pomere 55:45 a zaznamenal tak previs prepráv na európskom dopravnom trhu, čo značí zaujímavý prísľub pre jeseň.

Tretí štvrťrok je v tomto roku doposiaľ najbohatší na prepravy. To ale nie je všetko – v porovnaní s rovnakým štvrťrokom oboch predchádzajúcich rokov boli tentoraz všetky tri mesiace na teoretickom optime 50:50. A to je zjavný vzostupný trend, ktorý však neplatí len pre porovnanie s predchádzajúcimi rokmi. Po prvý raz v roku 2016 vykazoval každý mesiac tohto štvrťroka previs prepráv.

Pozitívny dôsledok leta: viac prepráv

TimoCom zaznamenal v júli podiel prepráv 54 %, ktorý tak prevyšoval voľné prepravné kapacity, ako predpovedal Marcel Frings (Company Spokesman) už v správe o stave dopravného barometra z minulého štvrťroka. Vzhľadom na nižšie hodnoty v predchádzajúcich rokoch možno konštatovať ešte jednu zaujímavosť: Podiel prepráv v júli rok od roku stále rastie.

V auguste klesli prepravy na 51 %, ich podiel ale napriek tomu zostával vyšší ako dostupné prepravné kapacity. Prepravy tak v auguste zostali pomerne stabilné a ich počet neklesol pod 50% hranicu, ako sa to stalo v oboch predchádzajúcich rokoch. Tieto čísla navyše ilustrujú skutočnosť, že európsky dopravný trh bol v lete tohto roku viditeľne aktívnejší.

Vrchol tohto roka a štvrťroka však na seba nenechal dlho čakať, pretože september priniesol možný štart do zlatej jesene plnej prepráv. S podielom prepráv 61 % v porovnaní s voľnými kapacitami 39 % dosiahol dopravný barometer svoju maximálnu ročnú hodnotu. September tak predstihol mesiac máj, ktorý vykazoval o dve percentá menej a v roku 2016 doposiaľ viedol. Frings vysvetľuje, ako k tomu došlo: „Dôvodom výrazného nástupu je dobré doznievajúce leto, ktoré opäť prinieslo pohyb medzi ľuďmi aj v doprave.”

Okrem toho bol september podstatne bohatší na prepravy ako v minulých rokoch: Podiel prepráv v roku 2015 bol výrazne slabší – 50 % – a v roku 2014 53 %.

Pohľad na absolútne čísla v 3. štvrťroku navyše tiež ukazuje, že celkovo bolo v dopravnej platforme TimoCom uverejnených viac ponúk prepráv a voľných vozidiel ako v porovnateľnom období predchádzajúceho roku.

Dobré vyhliadky na koniec roka

Po silnom 3. štvrťroku je teraz otvorená zaujímavá otázka, či sa tento trend prenesie do trvalo zlatej jesene. Marcel Frings (Company Spokesman) verí, že áno: „Signály za september avizujú, že jeseň bude bohatá na prepravy. Podľa všetkého zostane vysoký podiel prepráv zachovaný.” November však necháva priestor na špekulácie. Klesne tak veľmi ako v minulom roku o 11 percentných bodov?

Frings vysvetľuje: „Nemecká ekonomika je vďaka stabilnému pracovnému trhu a silnému konzumu dobre vyťažená a mohla by fungovať ako európsky motor.“

V TimoCom preto predpokladáme, že dopravný barometer na konci roku tiež vykáže previs prepráv.

 

Viac informácií o TimoCom a dopravnom barometri nájdete na www.timocom.sk.

sk_tm_quartalsbericht_q3

 

TimoCom s novou funkciou

01/11/16 , , , , , , ,
Digitálna premena najväčšej európskej dopravnej platformy

Erkrath, 21.09.2016 – Existuje slovo s 12 písmenami, ktoré sa v doprave a logistike používa stále častejšie a čoskoro sa stane neodmysliteľnou súčasťou každodennej slovnej zásoby aj firemnej praxe. Reč je o „digitalizácii”, ktorá nezadržateľne postupuje. Firmy musia už teraz začať s optimalizáciou vlastných procesov, aby si zabezpečili vlastnú konkurencieschopnosť. Poskytovateľ IT služieb TimoCom chce v týchto zmenách podporiť svojich viac ako 110.000 používateľov, a preto rozšíril svoju dopravnú platformu o dôležitú funkciu ukladania a sťahovania dokumentov.

Skrátka jedinečná
Predtým to prebiehalo napríklad takto: Dopravca našiel tú správnu prepravu a obaja obchodní partneri sa dohodli. Potom bolo ešte potrebné vymeniť si faxom alebo e-mailom obvyklé dokumenty. Tie na seba niekedy nechali čakať alebo v najhoršom prípade vôbec neprišli. Začalo telefonovanie, drahocenný čas plynul a nervy dostávali na frak. Presne to sa má zmeniť jednorazovým uložením dokumentov, hovorí Company Spokesman Marcel Frings: „Funkcia ukladania a sťahovania dokumentov v adresári firiem umožňuje našim používateľom uložiť do svojho firemného profilu často požadované dokumenty, ako je napríklad EU licencia, hlavičkový papier alebo poistenie dopravcu, a tie poskytnúť ostatným používateľom TimoCom na stiahnutie. Vďaka tomu pominie nepríjemné zasielanie dokumentov faxom alebo e-mailom.” Okrem pozitívneho účinku úspory času je tu ale ešte ďalšia rozhodujúca výhoda: Používatelia môžu uložením svojich dokumentov značne zvýšiť svoju konkurenčnú výhodu, pretože čím podrobnejší a informatívnejší je firemný profil, o to väčšia je pravdepodobnosť, že bude uzavretý obchod.

Bezpečnosť a viditeľnosť
Práve pri digitálnej výmene sa každý chce spoľahnúť na ochranu svojich údajov a bezpečný prenos, ktorý často pri zasielaní e-mailom alebo prostredníctvom verejných služieb na zasielanie rýchlych správ nie je zaručený. S novou funkciou ukladania a sťahovania dokumentov sú zákazníci TimoCom v otázkach ochrany údajov na bezpečnej strane, pretože ich údaje podliehajú prísnemu nemeckému právu na ochranu údajov a dokumenty sú uložené bezpečne a zakódovane. Okrem toho majú počas celého procesu ukladania kedykoľvek úplnú kontrolu nad viditeľnosťou svojich dokumentov, pretože po uložení ich nevidí ani TimoCom, ani ostatní používatelia TimoCom. Až po aktívnom nastavení viditeľnosti dokumentu si ich môžu prezrieť a prípadne stiahnuť aj ostatní používatelia dopravnej platformy.

Čo je ešte zrejmé: TimoCom položil základ digitalizácie. Teraz platí pre viac ako 36.000 zákazníkov slovo s 10 znakmi: Štartujeme!pressebild_up_und_downloadfunktion_2

Nová funkcia na dopravnej platforme

13/09/16 , , , , , , ,
TimoCom prezentuje svoju najväčšiu tohoročnú novinku na veľtrhu IAA Nutzfahrzeuge

Erkrath, 31.08.2016 – Pre poskytovateľa IT služieb, firmu TimoCom, má nepretržitá optimalizácia dopravnej platformy vždy tu najvyššiu prioritu. Práve v časoch Logistiky 4.0 majú pre odvetvie dopravy a logistiky veľký význam témy ako automatizácia, prepojenie a digitalizácia. Tieto trendy si vyžadujú inovatívne nápady, s ktorými bude dopravná platforma TimoCom schopná splniť budúce nároky. Preto je najnovšia funkcia TimoCom už pripravená v štartových blokoch. Práve na začiatku veľtrhu IAA Nutzfahrzeuge 2016 firma exkluzívne predstaví svoju najväčšiu tohoročnú novinku.

V období od 22. do 29. septembra 2016 pozýva veľtrh IAA Nutzfahrzeuge opäť všetkých nadšencov dopravy a logistiky do Hannovera. „TimoCom prijal tohoročné heslo IAA Nápady sú našou hnacou silou. S našou veľtržnou novinkou naďalej posúvame digitálnu transformáciu našej dopravnej platformy a pripravujeme našich zákazníkov na nástup Logistiky 4.0″, oznamuje Marcel Frings, zástupca spoločnosti TimoCom.

Najnovšie informácie v stánku TimoCom

Tím z TimoCom predstaví v hale 13 v stánku C32 najnovšiu funkciu najväčšej dopravnej platformy v Európe, ktorá značne zjednoduší každodenné obchodné procesy viac ako 110.000 používateľov. V prípade otázok bude tím kedykoľvek k dispozícii. Návštevníkom a záujemcom, ktorí si budú chcieť platformu s jej užitočnými aplikáciami a samozrejme s najnovšou funkciou vyskúšať, bude tím stále k dispozícii.

Návšteva veľtržného stánku TimoCom je pre špeditérov a dopravcov, zasielateľov aj poskytovateľov služieb v oblasti dopravy a logistiky vonkoncom nevyhnutná! Všetci záujemcovia sú srdečne pozvaní, aby sa s tímom na mieste osobne porozprávali o úspechoch v podnikaní a dozvedeli sa, ako im pri tom môže TimoCom pomôcť.

V tomto roku ponúka IAA Nutzfahrzeuge po prvý raz nový sieťovací portál Match & Meet. Prostredníctvom tohto portálu sa môžu vystavovatelia a návštevníci z radov odbornej verejnosti prepojiť už pred začiatkom veľtrhu alebo si dohovoriť návštevu veľtržného stánku. TimoCom sa ako vystavovateľ v portáli tiež registroval. Je to dobrá príležitosť, ako nadviazať kontakt s firmou už pred veľtrhom.

 

Viac informácií o TimoCom nájdete na www.timocom.sk.

4_0_pressebildmessevorberichtonline_900x600px

Dopravný barometer: Mierny previs prepráv v 2. štvrťroku

08/08/16 , , , , , , ,
Jarné mesiace priniesli viac prepráv ako začiatok roku

Erkrath, 21.07.2016 – Dopravný barometer TimoCom ukazuje pre európsky dopravný trh v 2. štvrťroku mierny previs prepráv. Podľa toho zaznamenal TimoCom pre jarné mesiace pomer prepráv k voľným vozidlám 52 ku 48. V jednotlivých mesiacoch však dochádzalo k značnému kolísaniu.

Po slabom začiatku roku prišlo oteplenie a ku koncu 1. štvrťroka rozmrzlo aj dopravné odvetvie. Napínavá zostáva otázka, či trh bude môcť tento pozitívny vývoj prevziať aj do budúceho štvrťroka.

Jarné prepravy ako na horskej dráhe

Aktuálne čísla hovoria samé za seba – oznamovaný rozmach dospel k takmer vyrovnanému pomeru prepráv k voľným vozidlám. V apríli predstavoval podiel prepráv s 49 % o celých 16 percentuálnych bodov viac ako v predchádzajúcom mesiaci marci. Napriek tomu v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi skončil apríl slabšie: v roku 2015 predstavoval podiel prepráv 53 %, v roku 2014 dokonca 54 %. Tak apríl nenavýšil oživujúci efekt z marca na úroveň predchádzajúcich rokov.

Nezostalo však len pri tom. Dopravný barometer nestagnoval a stúpol v máji o ďalších 10 percentuálnych bodov. Dostal sa tak do svojho štvrťročného a dokonca ročného maxima 59 % podielu prepráv. Pre zástupcu firmy TimoCom Marcela Fringsa je vysvetlenie jednoduché: „Nárast možno vysvetliť kratšími pracovnými týždňami vďaka sviatkom a dňom, nachádzajúcim sa medzi štátnym sviatkom a víkendom, kedy si mnohí berú dovolenku. Disponenti tak museli tovar dostať na cestu a doviesť k zákazníkovi v kratšom čase, ktorý bol pre transport k dispozícii.“

Tento výškový let však trval len krátko. Podiel prepráv v júni opäť klesol o 11 percentných bodov a s hodnotou 48 % skončil dokonca o jeden bod nižšie oproti počiatočnej hodnote 2. štvrťroka. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi skončil jún takisto horšie. V roku 2015 predstavoval podiel prepráv vyrovnaných 50 % a v roku 2014 bol mierny previs prepráv 51 %.

Pohľad na absolútne čísla však napriek tomu ukazuje, že celkovo bolo v platforme TimoCom zadaných viac ponúk, ako v porovnávanom období minulého roku.

Pokojné výhľady do 3. štvrťroku

I napriek nerovnomernému vývoju v jednotlivých mesiacoch stálo v 2. štvrťroku proti sebe 52 % podielu prepráv a 48 % voľných kapacít. Celkovo bol 2. štvrťrok bohatší na prepravy ako začiatok roku.

Čo však pripravuje druhá polovica roku pre európsky dopravný trh? „Výhľady na nadchádzajúce mesiace treba posudzovať skôr špecificky pre jednotlivé krajiny. Podľa informácií o obchodnej klíme v Nemecku v dôsledku zvýšených investícií a konzumných výdavkov stúpa hospodársky rast a vďaka tomu sa tiež príslušne roztočí motor transportu.

Hospodárska situácia bola okrem toho v Nemecku aj naďalej posudzovaná veľmi pozitívne, zatiaľ čo situácia v Taliansku, Portugalsku, Španielsku, Rakúsku a Francúzsku sa bohužiaľ opäť zhoršila. Čo sa týka dôsledkov brexitu, možno ich zatiaľ len ťažko odhadovať. Výsledok referenda bol nečakaný šok a jeho dosah v súčasnosti ešte nemožno špecifikovať.“, hovorí Frings.

Navyše sa v TimoCom vychádza z toho, že júl, august a september budú podľa posledných rokov prebiehať skôr pokojne, a že od jari prepravy opäť prevýšia voľné vozidlá.

 

Viac informácií o TimoCom nájdete na www.timocom.sk.Rešerše PR weby – aktuální

CS_TM_Quartalsbericht_2016_Q2

TimoCom sa stáva synonymom pre „Beste Marke“

20/07/16 , , , , , , ,
IT firma z Erkrathu zvíťazila medzi čitateľmi časopisov nakladateľstva ETM v kategórii burzy nákladov

Erkrath, 06.07.2016 – Aj  tento rok môže TimoCom po oficiálnom oznámení výsledkov opäť používať označenie „Beste Marke“ (Najlepšia značka) v kategórii burzy nákladov. Čitatelia časopisov lastauto omnibus, trans aktuell a FERNFAHRER každoročne hlasujú o najlepších úžitkových vozidlách a najlepších značkách. Táto cena, ktorú uviedlo do života nakladateľstvo ETM, oceňuje iniciatívu pri vývoji inovatívnych produktov a služieb v oblasti dopravy. Marketingový riaditeľ TimoCom Christof Thesinga počas slávnostného odovzdávania cien v Stuttgarte povedal: „Ocenenie „Beste Marke“ (Najlepšia značka) pre nás je a zostáva veľkou cťou. Vždy je pre nás potvrdením toho, že úsilie našich zamestnancov stojí za to. Tento rok je ale naisto tiež symbolom toho, že priamy kontakt so zákazníkmi sa vypláca.“

Komunikatívny a transparentný

Jeden z dôvodov, prečo čitatelia zvolili práve TimoCom, je podľa Thesingy priama komunikácia so zákazníkmi. Viac ako 50 medzinárodných zamestnancov komunikuje každý deň s viac ako 2.000 používateľmi TimoCom a vysvetľuje im funkcie platformy alebo odpovedá na otázky týkajúce sa podnikania v doprave. V oblasti sociálnych médií sa najdôležitejším digitálnym kanálom stala facebooková stránka TimoCom, pretože firme umožňuje kontakt so zákazníkmi v reálnom čase. „Nič nie je presvedčivejšie, ako priama a osobná reakcia na spätnú väzbu“, vysvetľuje marketingový profesionál. „Náš tím pre sociálne médiá sa našich zákazníkov aktívne pýta na ich mienku o určitých aspektoch dopravnej platformy.“

Táto priama komunikácia je veľmi motivujúca nielen pre zákazníkov a podporuje všeobecnú spokojnosť so značkou, ale je tiež súčasťou firemnej filozofie a teda samozrejmosťou pre zamestnancov. Preto teda nijako zvlášť neprekvapí, že jeden zo zamestnancov TimoCom pred voľbou – pre prípad nového víťazstva – sľúbil, že od radosti skočí v obleku do vody z päťmetrovej veže. O riadnom splnení tohto sľubu sa môžete presvedčiť sami – pochopiteľne na facebookovej stránke TimoCom.

 

Viac informácií o TimoCom nájdete na www.timocom.sk.

CTA_TK2_9825_900x600px_RGB