• Čo získam?
  • Reklamný článok zadarmo s možnosťou troch odkazov!
Pridaj článok zadarmo

Angličtina hrou

01/08/11 , , ,

Dnes už snáď nikto nepochybuje o tom, že deti najviac poznatkov získavajú od narodenia po desiaty rok svojho života. Tak ako sa učia spoznávať svet okolo seba v materinskom jazyku, tak isto ho môžu spoznávať i v cudzom jazyku.

Lippy and Messy je atraktívny audiovizuálny projekt, pomocou ktorého sa deti veľmi hravou formou, cez rozprávkový svet, naučia v angličtine pomenovať veci, farby, deje, situácie a rôzne javy.

Aktérmi všetkých epizód, nahratých na DVD filmoch, sú anglicky hovoriace postavičky – klaunka Lippy, klaun Messy a kúzelník Wizzy, ktorí spolu v každom príbehu, zažijú nejaké dobrodružstvo a zaspievajú si pesničku. Deti sú tak vtiahnuté do deja bez toho, aby si uvedomovali akým jazykom hovoria. Ak dieťa opakovane sleduje a počúva ten istý príbeh z DVD filmu, zapamätáva si jednotlivé slová, či jednoduché vety. Rozumie im, lebo gestá, mimika a situácia, v ktorej sa herci nachádzajú, to jasne naznačuje. Postupným opakovaním slov, riekaniek a pesničiek deti nadobúdajú cit pre výslovnosť a intonáciu angličtiny, ktorá je nesmierne dôležitá.

Štyri DVD filmy dopĺňa kniha Lippy and Messy – Songs and Games pre ďalšie spoločné zábavné formy výuky anglického jazyka detí. Obsahuje množstvo hier, pomocou ktorých si dieťa, za účasti dospelého, opakuje poznatky z príbehov na DVD filme a tiež nadobúda nové informácie.

Nielen základným či jazykovým školám môže poslúžiť Lippy and Messy – ABC, kde sa dvojica klanov s kúzelníkom Wizzy oboznamuje s písmenkami abecedy i s novými slovíčkami a pesničkami.

Interiér detskej izby má svoje špecifiká

15/06/11 , ,

Zariaďovanie detskej izby má svoje špecifiká. Ak nechceme, aby dieťa trávilo väčšinu času pri televízore alebo pri počítači, musíte „interiér dětského pokoje“ zariadiť tak, aby lákal ku hrám, rozvíjal detskú fantáziu a mal aj vlastnú intimitu. Dieťa musí mať priestor na učenie, ale aj na oddych. Taktiež nesmieme zabudnúť na priestor na oblečenie a hračky. Je toho veľa, na čo musíme pri zariaďovaní detskej izby myslieť.

Požiadavky na detskú izbu sa menia s vekom dieťaťa, preto by mala byť priestranná a mal by v nej byť dostatok miesta na hry a na učenie. Interiér detskej izby môže mať aj menej tradičné riešenia. Ak napríklad potrebujeme ušetriť v detskej izbe plochu, môžeme posteľ odpútať od podlahy a pripevniť ju na nábytkovú zostavu alebo k stene. Najmä v menších bytoch získame cenný priestor na ukladanie alebo na hry.

Popri lôžku zaberá značný priestor skriňa na šaty. Na ukladanie hračiek a ďalších detských pokladov sú potrebné ďalšie úložné priestory, ktoré môžu mať rozličnú veľkosť. Pre predškolákov a školákov sú veľmi vhodné zásuvky, boxy a kontajnery. Deti do nich hračky rýchlo nahádžu a upratovanie sa pre nich stáva zábavou a nie nutným zlom.

Interiér dětského pokoje“ musí obsahovať samostatný písací stôl vhodnej výšky. Osobitnú pozornosť je potrebné venovať aj výberu stoličky. Najstabilnejšia stolička je so stredovou podnožou s piatimi ramenami, sedadlo aj operadlo by malo byť nastaviteľné, aby sa dalo prispôsobiť stále rastúcej ratolesti.