• Čo získam?
  • Reklamný článok zadarmo s možnosťou troch odkazov!
Pridaj článok zadarmo

V Prievidzi vyvrcholil 13. ročník Ekoroku s NESTLÉ s názvom „Vitalita školských záhrad“

25/04/16 , , , ,

Deň Zeme oslávili prievidzské deti tradičným galaprogramom EKOROKU S NESTLÉ na Námestí Slobody za účasti zástupcov mesta a firmy Nestlé Slovensko s.r.o., zástupcov ZŠ, MŠ a širokej verejnosti. Do 13. ročníka Ekoroku s názvom Vitalita školských záhrad Školský rok 2015/2016 sa zapojilo 2 500 detí. Spolu vyzbierali 92 913,80 kg papiera, čo je v priemere viac ako 37 kg na žiaka, čím zachránili približne 740 stromov. Dve vybrané základné školy – ZŠ Mariánska ul. a ZŠ Malonecpalská ul., si s finančným prispením firmy Nestlé po 1400 eur, revitalizovali a obnovili časti okolia základnej školy. ZŠ Mariánska ul. realizovala program Príroda – magistra vitae a ZŠ Malonecpalská ul. zasa  Živá príroda – naša učebnica. Informovala o tom organizátorka podujatia Mgr. Miriam Bencová, riaditeľka Centra voľného času Spektrum v Prievidzi.

 

,,Všetky základné školy počas realizácie projektu zverejňovali na svojich internetových stránkach aktivity zamerané na environmentálnu výchovu. Patrili k nim čistenie okolia školy, návrhy na najkrajšie záhrady, oddychové miesta a náučné chodníky, vysádzanie alebo ošetrovanie kvetín, krov a stromov v okolí školy, využitie odpadových materiálov, vedomostné súťaže, environmentálna výchova, spoznávanie prírody, zberové aktivity aj s vyhodnotením najlepších zberačov a iné. Spolu na tento účel dostalo sedem základných škôl od Nestlé 3654 eur. V rámci záverečnej prezentácie verejne prezentovali svoje ročné environmentálne aktivity a ekologické diela z odpadových materiálov v infostánkoch a na pódiu. Prezentácia bola doplnená tanečnými a speváckymi vystúpeniami detí,“ konštatovala M. Bencová.

IMG_1406 IMG_1399 IMG_1381 IMG_1372

Ďalej poukázala na to, že tento rok bol EKOROK zložený z troch častí – z plánov revitalizácie okolia vybraných škôl, zverejnenia ekoinformácií o aktivitách škôl zameraných na environmentálnu výchovu a zo záverečnej prezentácie na Dni Zeme. Jeho cieľom je prehĺbenie záujmu detí i celej verejnosti o problematiku životného prostredia vo svojom školskom okolí.

 

Manažér pre korporátne záležitosti Nestlé Slovensko Róbert Kičina k EKOROKU povedal: ,,Naša firma je veľmi rada, že môže prispieť k budovaniu environmentálneho povedomia mladej generácie v Prievidzi. Spoločne so zástupcami mesta a pedagógmi sa Nestlé už 13 rokov podieľa na vzniku a rozvoji tradície, ktorá zaväzuje. Dúfam, že toto podujatie bude pokračovať aj v ďalších rokoch, pretože prináša konkrétne výsledky. Areály prievidzských škôl sú čistejšie a upravenejšie ako v minulosti. Čo je však najdôležitejšie – tisícky mladých ľudí si osvojili správne zásady vzťahu k životnému prostrediu a naučili sa aktívne konať v prospech svojej komunity. Zdieľame tak všetci tie isté zásady – byť zodpovednými k svojmu okoliu, k prostrediu v ktorom žijeme, k mestu v ktorom pôsobíme. Nestlé je najväčšou medzinárodnou potravinárskou spoločnosťou. Vo všetkých krajinách, kde pôsobí, sa správa ako spoločensky zodpovedná firma, ktorá zdieľa vytvárané hodnoty s miestnou komunitou. Teším sa na ďalšie projekty v prospech krajšieho a kvalitnejšieho životného prostredia. Želám pritom úspech všetkým, ktorí sa na ich realizácii budú podieľať.“

 

Primátorka mesta Prievidza Katarína Macháčková k EKOROKU uviedla: ,,Tradícia 13 rokov Ekoroku je spätá s tisíckami detí, ktoré za tie roky urobili tisícky konkrétnych činov na zlepšenie životného prostredia na školách i v meste Prievidza. Z prvých nadšencov z radov žiakov venujúcich sa Ekoroku sú už rodičia, ktorých deti začínajú chodiť do rovnakých škôl a učitelia aj ich vedú k ochrane a tvorbe životného prostredia. Deti tak preberajú pomyselnú štafetu od svojich rodičov, čo má obdobu iba málokde. Sme hrdí nato, že práve Prievidza je tým mestom, v ktorom sa rozvinula takáto tradícia. Bez Nestlé a osobného vkladu jej manažérov by to nebolo možné. Chcem sa preto poďakovať firme Nestlé za jej finančnú podporu a aktívny prístup k realizácii tohto jedinečného projektu. Zároveň sme radi, že Nestlé, má práve v Prievidzi výrobnú prevádzku, v ktorej poskytuje pracovné príležitosti našim občanom. Táto spoločnosť je príkladom zodpovednej firmy a eticky podnikajúcej spoločnosti a inšpiruje aj ďalších výrobcov k zodpovednosti voči regiónu kde pôsobia. Tešíme sa na ďalšie roky spolupráce pri spoločnej výchove a formovaní mladej generácie.“

 

Kontakt: Róbert Kičina, manažér pre korporátne záležitosti Nestlé Slovensko s.r.o., robert.kicina@sk.nestle.com,  +421 907 706 112

 

O spoločnosti NESTLÉ

NESTLÉ je poprednou svetovou potravinárskou firmou,  ktorá podniká v oblasti výživy a zdravého životného štýlu. Začiatkom 90. rokov 20. storočia sa stala strategickým investorom do českého a slovenského  potravinárskeho priemyslu. V Česku Nestlé vyrába vo svojich závodoch ZORA Olomouc a SFINX Holešov čokoládové a nečokoládové cukrovinky pod značkou ORION, ŠTUDENTSKÁ PEČAŤ, DELI, MARGOT, MODRÉ Z NEBA, BON PARI, JOJO a ďalšie. Na Slovensku vyrába v závode Carpathia Prievidza široký sortiment kulinárskych výrobkov pod značkou MAGGI a CARPATHIA. Nestlé uvádza na trh tiež dovážané potraviny pod medzinárodnými značkami, ako sú tyčinky KIT KAT, instantná káva NESCAFÉ, dojčenská  a detská výživa NESTLÉ, potrava pre domáce zvieratá PURINA, FRISKIES a DARLING. Prostredníctvom spoločnosti Cereal Partners sú uvádzané na trh raňajkové cereálie NESTLÉ. Divízia Nestlé Health Science dodáva na trh výrobky pre pacientov so špeciálnymi výživovými potrebami (napr. Isosource, Novasource).

Podnikanie Nestlé sa celosvetovo riadi konceptom tzv. vytváranie zdieľanej hodnoty (Creating Shared Value), ktorý vyjadruje základný prístup Nestlé k spoločenskej zodpovednosti firiem. Vychádza z myšlienky, že pre dlhodobú úspešnosť podnikania je potrebné, aby prinášalo hodnotu nielen vlastným akcionárom, ale tiež spoločnosti, v ktorej pôsobí. www.nestle.sk

Prievidzské deti udržiavajú tradíciu tvorby z odpadu a starajú sa o ekológiu

21/04/13 , , , , , ,

Jubilejný 10. ročník EKOROKU S NESTLÉ vyvrcholil v piatok 19. apríla 2013 na Námestí slobody v Prievidzi galaprogramom ku Dňu Zeme. Žiaci siedmych základných škôl z Prievidze sa verejnosti predstavili so svojimi výtvormi z papierových obalov, PET fliaš, tetrapakov a ďalších odpadových materiálov. Celkovým víťazom sa stala ZŠ Šafárika. Do EKOROKU sa zapojilo cca 3200 detí, ktoré spolu vyzbierali 120 550 kg papiera a zachránili tak 964 stromov. V zbere papiera zvíťazila ZŠ Energetikov s vyzbieranými takmer 84 kg papiera na žiaka. Informovala o tom organizátorka podujatia Mgr. Božena Gatialová, riaditeľka Centra voľného času Spektrum v Prievidzi.

,,Tohtoročný jubilejný ročník EKOROKU opäť potvrdil, že táto hravá forma environmentálnej výchovy je pre deti najpríťažlivejšou a radi sa do nej zapájajú. Plní sa tak pôvodný cieľ podujatia, ktorým je prehĺbenie záujmu detí i celej verejnosti o problematiku životného prostredia v miestnej komunite. Celoročné aktivity prievidzských základných škôl sa predstavili verejnosti už po desiaty raz a opäť sa toto podujatie stretlo so záujmom verejnosti. Galaprogram ku Dňu Zeme je už neoddeliteľnou súčasťou kultúrneho kalendára jarných podujatí v Prievidzi. Spoločnosť NESTLÉ SLOVENSKO tradične podporila EKOROK aj tento rok, opäť sumou 7000 Eur. Predstavitelia Prievidze, firmy NESTLÉ a žiaci zúčastnených škôl vyhodnotili a ocenili najlepšie školy a jednotlivcov. V rámci aktivít si deti upratali školské areály, zhotovili netradičné diela z odpadu, nacvičili vystúpenia EKO karaoke a o týchto aktivitách informovali na svojich internetových stránkach. Získané znalosti a zručnosti doterajších ročníkov deti zúročili prostredníctvom EKOKONFERENCIE MESTA PRIEVIDZA, ktorá sa konala 4. apríla 2013. Na EKOKONFERENCIU si každá škola pripravila prezentáciu, v ktorej zmapovala ekologickú situáciu v najbližšom okolí svojej školy“, povedala B. Gatialová.

Manažér vonkajších vzťahov NESTLÉ SR Jozef Mokrý k tomu povedal: ,,Pri rozbehu tohto podujatia pred desiatimi rokmi sme ani netušili, že sa zrodila akcia, ktorá bude formovať celú jednu generáciu detí. Sme hrdí na to, že sa s podporou firmy NESTLÉ podarilo vytvoriť takú silnú a svojím zameraním jedinečnú tradíciu v meste Prievidza. Tisíce detí si za tie roky dokázali vybudovať pozitívny vzťah k životnému prostrediu a to hravou formou. Výsledky sú veľmi povzbudzujúce a zároveň nás zaväzujú. Takáto tradícia je hodná pozornosti a podpory a preto firma NESTLÉ bude rada podporovať takéto aktivity i v budúcich rokoch. NESTLÉ je najväčšou medzinárodnou potravinárskou spoločnosťou a vo všetkých krajinách, kde pôsobí, sa správa ako spoločensky zodpovedná firma, ktorá zdieľa vytvárané hodnoty s miestnou komunitou. EKOROK je toho najlepším dôkazom. Prievidzským deťom patrí uznanie a vďaka za diela, ktoré vedia vytvárať z odpadu. Dokazujú tým, že tieto užitočné materiály sa dajú ďalej zúžitkovať a treba ich preto zbierať“.
Primátorka mesta Prievidza Katarína Macháčková k EKOROKU uviedla: ,,Prievidza je hrdá na toto podujatie, ktoré sa stalo jej neodmysliteľnou súčasťou. Za desať rokov sa potvrdilo, že deti z prievidzských škôl sú talentované, majú zodpovedný a pozorný vzťah k životnému prostrediu. Nie je im ľahostajné okolie ich školy, ani ich mesto. To je veľmi dobrý základ pre budúcnosť, pre trvalo udržateľný rozvoj nielen Prievidze, ale celého Slovenska. Z detí, ktoré sa pred 10 rokmi zúčastnili na prvom ročníku EKOROKU, sú mnohí už dospelí a začínajú vychovávať svoje deti. Odovzdávajú tak štafetu zodpovedného prístupu k životnému prostrediu ďalšej generácii. Teší nás, že o vznik tejto tradície sa pričinila firma NESTLÉ, ktorá má v našom meste výrobnú prevádzku. Ako zodpovedná firma, podporuje ochranu a tvorbu životného prostredia, ale aj výchovu detí. V celom našom regióne vnímame NESTLÉ ako príklad eticky podnikajúcej spoločnosti, dlhodobo podporujúcej environmentálnu výchovu mladej generácie. Vzájomná spolupráca trvá už desať rokov a priniesla konkrétne výsledky v zlepšovaní životného prostredia v našom regióne. Dúfame, že táto vzájomne prospešná a časom overená spolupráca potrvá ďalšie desaťročia. Všetci sa tak budeme môcť tešiť z plodov tejto spolupráce, z čistého a pekného mesta“.
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE A VÝSLEDKY

ZBER PAPIERA:
V tomto roku najviac papiera v prepočte na jedného žiaka nazbierala ZŠ energetikov a to 83,50 kg starého papiera. Spolu žiaci ZŠ energetikov nazberali 40 010 kg papiera. Na druhom mieste skončila ZŠ Malonecpalská, kde spolu nazbierali 22 170 kg, čo je v prepočte 80,32 kg na jedného žiaka. Tretie miesto si zaslúžila ZŠ Mariánska s celkovým množstvom 12 245 kg papiera, čo predstavuje 40,68 kg na jedného žiaka školy. Dokopy cca 3500 žiakov nazbieralo 120 549,50 kg papiera. Spracovaním jednej tony zberového papiera sa ušetria približne tri tony dreva. Prievidzské deti teda vyzbieraním 120 550 kg papiera ušetrili okolo 362 ton dreva, ktoré by sa muselo vyťažiť a použiť na výrobu buničiny. Tento objem predstavuje 964 dospelých ihličnatých stromov vo veku 60 až 80 rokov.

3 najlepšie ZŠ spolu kg prepočet na žiaka
1.Energetikov 40 010 83,50
2.Malonecpalská 22 170 80,32
3.Mariánska 12 245 40,68

EKOLOGICKÁ KONFERENCIA MESTA PRIEVIDZA 4. 4. 2013

Projekt EKOROK s NESTLÉ SLOVENSKO v roku 2013 oslávil svoje desiate výročie. Za desať rokov sa deti, ale i verejnosť naučili veľa o ochrane životného prostredia, naučili sa triediť odpady, zberom papiera zachránili niekoľko stoviek stromov. Získané znalosti a zručnosti deti zúročili prostredníctvom EKOKONFERENCIE MESTA PRIEVIDZA, ktorá sa konala 4. apríla 2013.
Na EKOKONFERENCIU si každá škola pripravila prezentáciu, v ktorej zmapovala situáciu v najbližšom okolí svojej školy, prípadne sídliska, na ktorom sídli. Žiaci (ekoinšpektori) zozbierali a tvorivo prezentovali verejnosti informácie na témy:
– Vyskytuje sa v našom okolí skládka odpadu?
– Sú stanovené nejaké pravidlá pre uloženie odpadu na tejto skládke?
– Máme možnosť triediť odpad ?
– Ako sme na tom s kvalitou vody a pôdy v našom okolí?
– Aké u nás žijú živočíchy? Sú niektoré z nich chránené?
– Je naše sídlisko v niečom výnimočné oproti ostatným?
– Chová sa naša škola tak, aby prírode neubližovala?
– Rastú u nás nejaké vzácne rastliny?
– Čo bolo pôvodne na mieste, kde teraz stojí naše sídlisko, škola?
– Čo by ste navrhovali pre zlepšenie životného prostredia pre Vaše sídlisko?

EKOWEBY: 1. miesto: ZŠ Dobšinského
2. miesto: ZŠ Šafárika
3. miesto: ZŠ Rastislavova
Deti prostredníctvom ekowebu prezentovali všetko, čo počas roka v rámci projektu zrealizovali.

Ekorok s Nestlé

09/04/13 , ,

CVČ Spektrum Prievidza, mesto Prievidza a NESTLÉ SLOVENSKO
Vás týmto pozývajú
na záverečné vyhodnotenie projektu „EKOROK S NESTLÉ“,
ktoré sa uskutoční na Námestí slobody v Prievidzi v piatok 19.4.2013 o 10.00 hod. pri príležitosti Dňa Zeme.

Za účasti zástupcov mesta Prievidza a firmy NESTLÉ SLOVENSKO s.r.o., sa žiaci siedmich základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza, budú prezentovať svojimi ekologickými dielami, v rámci projektu, ktorý už desiaty rok realizuje mesto Prievidza na základe zmluvného vzťahu a finančnej podpory spoločnosti NESTLÉ. Program „Pamäť prírody – kľúč k ekoživotu“ je voľným pokračovaním minuloročných aktivít projektu mesta Prievidza a firmy NESTLÉ SLOVENSKO s.r.o., zameraných na prehĺbenie záujmu detí i celej verejnosti o problematiku životného prostredia vo svojom školskom okolí. Záverečné vyhodnotenie celého projektu sa uskutoční na Námestí slobody za účasti zástupcov mesta a firmy NESTLÉ SLOVENSKO s.r.o.

Čo uvidíte na Námestí slobody v čase 10.00-12.00 hod.:

– školy si pripravia vlastné prezentácie, formou panelov alebo stánkov
– prezentovať budú všetko, čo v rámci projektu uskutočnili
– hodnotiť sa bude: informačný obsah prezentovaného materiálu a estetická úroveň celkovej prezentácie

10.00 Mažoretky a zástavníci – CVČ
– slávnostné otvorenie – príchod hostí
– príhovor hostí
10.15 – 11.00 1. programový blok
vyhodnotenie najlepších 3 „zberačov papiera“
11.00 – 11.30 2. programový blok
11.30 príchod hostí – vyhlásenie výsledkov EKOROKU 2013
12.00 záver

V programe vystúpia víťazi školských kôl jednotlivých súťaží a záverečnej prezentácie a vyhodnotenia projektu sa zúčastnia delegácie detí a pedagógov prievidzských základných škôl a široká verejnosť. Cieľom realizovaného projektu, ktorý trval od 1. novembra 2012 do 19. apríla 2013, je poskytnúť žiakom základných škôl v meste možnosť realizovať svoje aktivity pri skrášľovaní a udržiavaní vybraných priestorov mesta. Program projektu „Pamäť prírody – kľúč k ekoživotu“ je určený pre deti základných škôl na území mesta Prievidza. V rámci projektu sa realizovali tieto aktivity: K úprave a udržiavaniu školského areálu motivuje deti výzva „Smeti preč!“. Informovanosť verejnosti o projekte zabezpečujú samotné deti prostredníctvom Eko – spravodaja. Samostatnou kategóriou aktivít sú tvorivé činnosti, ktoré spadajú pod Ekokaraoke, kde žiaci spievajú svoje ekotexty na známe domáce i zahraničné melódie. Súčasťou projektu sú aj zberové aktivity a projekt „Zelená škola“. Novinkou jubilejného 10. ročníka EKOROKU je EKOLOGICKÁ KONFERENCIA MESTA PRIEVIDZA, kde žiaci 4. 4. 2013 prezentovali ekologickú situáciu v okolí svojej školy.