• Čo získam?
  • Reklamný článok zadarmo s možnosťou troch odkazov!
Pridaj článok zadarmo

Podanie daňového priznania – večný strašiak podnikateľov

16/01/13 ,

Kto sa v tom má vyznať? Novela za novelou, ktorá sa každú chvíľu mení, presúva, a nikdy poriadne nevieme, či už daná zmena do platnosti vstúpila, alebo nie.

Snáď najčastejšie presúvanou novelou za rok 2012 sa stala novela daňového poriadku, ktorá zaviedla pre niektoré daňové subjekty povinnosť doručiť daňové priznanie výhradne elektronicky. Pôvodne mala elektronická komunikácia nadobudnúť platnosť už k 1. januáru roku 2012, schválením ďalšej novely sa však účinnosť tej prvej presunula na 1. apríl 2012.

Ako to však už býva, finančná správa nebola na túto zmenu dostatočne pripravená, a tak sa účinnosť novely v daňovom poriadku opäť presunula a to na 1. január roku 2013. Avšak, podnikatelia, pozor, nedržte sa ani tohto termínu. Novela daňového poriadku je opätovne posunutá, a to na rok 2014.

Či sa jej však naozaj dočkáme, je otázne. Kým teda novela o elektronickom podávaní daňového priznania vstúpi naozaj do platnosti, ustriehnite si radšej pozorne riadny termín fyzického podania, pretože od 1. januára 2013 už nie je možné predĺžiť ani ten.