• Čo získam?
  • Reklamný článok zadarmo s možnosťou troch odkazov!
Pridaj článok zadarmo

Na Slovensku sa za 9 mesiacov 2012 vyrobilo 564 961 t papiera a lepenky

03/12/12 , , , , , , , , , , , , , ,

Za prvých deväť mesiacov tohto roka sa na Slovensku zvýšila celková výroba papiera a lepenky v SR medziročne o 0,7 percenta. Od začiatku tohto roku vyrobilo 10 firiem združených v Zväze celulózo-papierenského priemyslu (ZCPP) SR spolu 564 961 ton papiera a lepenky, oproti 561 100 tonám v roku 2011. Pritom v sortimente grafických papierov zaznamenali firmy 0,7 % medziročný pokles, keď vyrobili 417 241 ton týchto papierov. Zvýšila sa však výroba hygienických papierov o 2,2 %, na úroveň 102 495 ton. Baliace a obalové papiere vzrástli až o 10,7 %, na 45 225 ton. Informoval o tom generálny sekretár ZCPP SR Juraj Dlhopolček.

,,Výroba grafických papierov v podstate stagnovala, resp. mierne klesla. Pri hygienických výrobkoch bol vývoj rôzny. Kým odbyt toaletných papierov klesol o 5,6 percenta, pri vreckovkách sa zvýšil až o 62,1 percenta. Predaj obrúskov zostal nezmenený a kuchynských a priemyselných utierok sa zvýšil o 22,6 percenta. Baliace a obalové papiere tiež zaznamenali 10,7 percentný rast. Odvetvie však čelí neustálemu rastu nákladov, ktoré sa medziročne za tri štvrťroky zvýšili o 9,4 percent a to pri súbežnom poklese spotreby dreva o 4,8 percenta a zberového papiera až o 15,9 percenta. Realizačné ceny sú pritom nedostatočné“, povedal J. Dlhopolček.

Podľa údajov Margity Výbošťokovej, poverenej vypracovaním štatistických údajov pre ZCPP SR, firmy za 3 štvrťroky 2012 spracovali spolu 1 796 317 m³ drevnej hmoty. Zároveň zúžitkovali z domácich zdrojov 47 095 ton zberového papiera a dovoz predstavoval 17 014 ton. Celkové tržby desiatich firiem združených v ZCPP SR dosiahli za tri štvrťroky tohto roku 682,867 mil. EUR, oproti 620,115 mil. EUR v rovnakom období roku 2011. Firmy ZCPP zamestnávali spolu 2 810 pracovníkov, s priemernou mesačnou mzdou 1 152 EUR. Preinvestovali v tomto období 26,2 mil. EUR, čo je nárast o 2,4 percenta v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2011.

Celulózovo-papierenské odvetvie patrí k najvýkonnejším odvetviam slovenskej ekonomiky. Spolu 10 firiem združených v ZCPP SR pokrýva 100 % výroby vláknin a papiera v SR a väčšinu výroby tovaru v celom odvetví. Celulózu vyrába najväčšia firma v tomto odvetví v SR Mondi SCP, a. s., Ružomberok a Bukóza Holding, a. s., Hencovce. Najväčšími spracovateľmi zberového papiera sú Metsa Tissue Slovakia s. r. o. a SHP Harmanec, a.s.

Na Slovensku sa za 1.štvrťrok 2012 vyrobilo 193 404 t papiera a lepenky

28/06/12 , ,

V prvom štvrťroku 2012 poklesla celková výroba papiera a lepenky v SR medziročne o 0,2 percenta. Od začiatku tohto roku tak vyrobilo 10 firiem združených v Zväze celulózo-papierenského priemyslu (ZCPP) SR spolu 193 404 ton papiera a lepenky, oproti 193 887 tonám v roku 2011. Pritom v sortimente grafických papierov zaznamenali firmy 0,9 % medziročný rast, keď vyrobili 145 416 ton týchto papierov. Súčasne sa znížila výroba hygienického papiera o 5,3 %, na úroveň 32 891 ton. Baliace a obalové papiere dosiahli 15 097 ton. Informoval o tom generálny sekretár ZCPP Ing. Juraj Dlhopolček.

,,Oživenie po predchádzajúcej kríze pokračovalo vo vyrobenej tonáži grafických papierov aj v roku 2012. Celé odvetvie navyše čelilo zdražovaniu energií, buničiny a zberového papiera. Dramatický pokles výroby v obalových papieroch ide na vrub odstavenia výroby flutingu v Štúrove“, konštatoval J. Dlhopolček.

Podľa údajov Margity Výbošťokovej, poverenej vypracovaním štatistických údajov pre ZCPP SR, firmy za prvé tri mesiace roku 2012 spracovali spolu 632 653 m³ drevnej hmoty. Zároveň zúžitkovali z domácich zdrojov 14 092 ton zberového papiera a dovoz predstavoval 4 350 ton.
Celkové tržby desiatich firiem združených v ZCPP SR sa za prvý štvrťrok tohto roku zvýšili, v medziročnom porovnaní s prvým štvrťrokom 2011, o 11,1 percenta. Vzrástli tak z vlaňajších 209,276 mil. EUR na tohtoročných 232,578 mil. EUR. Súčasne sa zvýšili aj tržby z exportu a to o 9,1 percenta, zo 170,449 mil. EUR na 186,004 mil. EUR. Export pritom dosiahol 80 percentný podiel na celkových tržbách. Náklady však rástli rýchlejšie ako tržby – až o 12,8 percenta, čo sa prejavilo po dlhom čase po prvý raz aj na poklese produktivity práce z výroby tovaru na pracovníka o 9,9 %. Kým za 1. štvrťrok 2011 vyrobil jeden pracovník tovar v hodnote 67 709 EUR, za prvé tri mesiace tohto roka to bolo 60 992 EUR. Firmy ZCPP SR zamestnávali spolu 2 830 pracovníkov, s priemernou mesačnou mzdou 1 186 EUR a preinvestovali v tomto období 6,965 mil. EUR.

Celulózovo-papierenské odvetvie patrí k najvýkonnejším odvetviam slovenskej ekonomiky. Spolu 10 firiem združených v Zväze celulózo-papierenského priemyslu (ZCPP) SR pokrýva 100 % výroby vláknin a papiera v SR a väčšinu výroby tovaru v celom odvetví. Celulózu vyrába najväčšia firma v tomto odvetví v SR Mondi SCP, a. s., Ružomberok a Bukóza Holding, a. s., Hencovce. Najväčšími spracovateľmi zberového papiera sú Metsa Tissue Slovakia s. r. o. a SHP Harmanec, a.s.

SHP Harmanec, a. s. v roku 2011 zhodnotila 42 643 ton zberového papiera

16/05/12 , , ,

V roku 2011 vyrobila spoločnosť SHP Harmanec, a. s., 40 506 ton papierenských výrobkov a spracovala pritom 42 643 ton zberového papiera. Zaznamenala tak za rok 2011 tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb v hodnote 57 miliónov eur. V súčasnosti spoločnosť zamestnáva 515 pracovníkov. Informoval o tom výrobno-technický riaditeľ SHP Harmanec Jozef Horák.

,,SHP Harmanec, a. s. je vedúcou spoločnosťou SHP Group (Slovak Hygienic Paper Group), čo je nadnárodná spoločnosť združujúca skupinu výrobných a obchodných spoločností z oblasti celulózo-papierenského priemyslu. SHP Group patrí do prvej trojky najväčších producentov hygienických papierov v strednej a juhovýchodnej Európe, zastrešuje 8 spoločností v 6 krajinách Európy s ročným obratom 118 miliónov eur. V troch výrobných závodoch SHP Group sa ročne vyrobí viac ako 90 tisíc ton papiera“, povedal J. Horák.

Upresnil, že skupina pozostáva zo štyroch výrobných a štyroch obchodných firiem pôsobiacich v šiestich krajinách. Do skupiny SHP Group patria výrobné závody SHP Harmanec, a. s., SHP Slavošovce, a. s., SHP Celex, a. d., Banja Luka v Bosne a Hercegovine a chorvátska spoločnosť SHP Intim-Papir. Obchodnými spoločnosťami skupiny sú SHP Bohemia v Českej republike, SHP Hungaria v Maďarsku, SHP Celje v Slovinsku a SHP Zagreb v Chorvátsku. Najvýznamnejšou obchodnou značkou skupiny SHP Group je značka Harmony.

,,SHP Harmanec je jedným z dvoch najvýznamnejších slovenských zhodnocovateľov zberového papiera, keď ho každoročne spracuje cca 42 tisíc ton. Pritom spracovaním 1000 ton zberového papiera sa ušetrí cca 3 000 ton primárnej suroviny, takže SHP Harmanec ušetrí cca 122 400 ton dreva, ktoré by sa muselo vyťažiť a použiť na výrobu buničiny. Predstavuje to cca 29 tisíc dospelých ihličnatých stromov vo veku 60 až 80 rokov rastúcich na ploche okolo 980 hektárov“, vysvetlil J. Horák. Dodal, že spoločnosť v posledných rokoch investuje do komunikácie s konečným spotrebiteľom s cieľom podporiť nákupné zvyklosti smerom k nakupovaniu výrobkov na báze zberového papiera. V tomto roku mení grafický dizajn obalov, ktoré budú obsahom aj grafikou podporovať vnímanie ekologickosti produktov.

Značným environmentálnym prínosom podnikov SHP Group je aj dosahovaný významný vysoký podiel v zhodnocovaní odpadov vznikajúcich v procese výroby hygienických papierov. V spoločnostiach SHP Group sa v roku 2011 podarilo z celkovo vyprodukovaných odpadov dosiahnuť 93,1 %-ný podiel ich zhodnotenia.

V SHP Harmanec sa dosiahol podiel zhodnotenia odpadov z celkovej ročnej produkcie vo výške 92,71 %. Značné zvýšenie podielu sa prejavilo u papierenských kalov vo výške 99,1 % z celkovej ročnej produkcie, ktoré boli zhodnocované hlavne v tehliarskom priemysle, rekultiváciách a pri kompostovaní.

Na modernizáciu kapacít na zvýšenie spracovania zberového papiera v Harmanci prispel aj Recyklačný fond. S jeho podporou sa doteraz zrealizovali 4 projekty za 1,94 milióna EUR. Prvým z nich bola rekonštrukcia papierenského stroja na zvýšenie jeho kapacity, realizovaná v roku 2003, s dotáciou od Recyklačného fondu vo výške cca 460 tis EUR. Nasledovali rekonštrukcie prípravne látky, zabezpečujúce zvýšenie spotreby zberového papiera ako základnej suroviny, spolu o viac ako 6 500 ton ročne, ktoré boli rozložené do dvoch etáp. Prvá z nich sa realizovala v roku 2006 s dotáciou cca 510 tis. EUR a druhá v roku 2007 a 2008 s dotáciou od Recyklačného fondu vo výške cca 560 tis. EUR. V roku 2009 spoločnosť SHP Harmanec, a. s., získala dotáciu vo výške 350 tis. EUR na zvýšenie spotreby zberového papiera – III. etapa. Projekt bol ukončený v priebehu mája 2010.

Podporu od Recyklačného fondu dostal v roku 2004 aj projekt realizovaný v spoločnosti SHP Slavošovce, a. s., s dotáciou 60 tis. EUR, na využitie zachytených vlákien pri výrobe papiera. Na realizáciu všetkých spomínaných projektov prispel Recyklačný fond len do zákonom stanovenej výšky, maximálne 30 % z celkových nákladov, zvyšok pokryli firemné zdroje. Zodpovednosť k životnému prostrediu je samozrejmou súčasťou filozofie SHP Harmanec. O stave životného prostredia spoločnosť pravidelne informuje verejnosť i obchodných partnerov prostredníctvom správy uverejnenej na web stránke www.shpgroup.eu.