• Čo získam?
  • Reklamný článok zadarmo s možnosťou troch odkazov!
Pridaj článok zadarmo

Darovaním 2 % zo zaplatenej dane môžete pomôcť postihnutej Evelin

01/02/16 , , , ,

 

Lívia Blinová, matka Evelin Blinovej z Ostratíc pri Partizánskom, by rada opäť poďakovala všetkým, ktorí darovali jej zdravotne postihnutej dcére 2 % z daní. Evelin má v súčasnosti šesť rokov a od narodenia je postihnutá v dôsledku choroby, ktorá je podobná detskej mozgovej obrne (DMO). Vďaka darcom i firmám, ktorí vlani prispeli, sa nazbieral dostatok financií na piaty rehabilitačný pobyt v Medical ADELI Centre Piešťany, po ktorom istejšie chodí, je viac psychicky i fyzicky orientovaná. Začala samostatne chodiť po rovnom teréne, no pri prekážkach potrebuje oporu. Stále však nerozpráva a ani jej ďalší vývoj (viditeľne svalový)  nezodpovedá veku, musí nosiť plienky. Lekári doteraz nespresnili jej diagnózu, preto musí neustále chodiť po vyšetreniach. Hyperbarická komora a rehabilitácie jej účinne pomáhajú, no potrebuje ďalšie liečenie, čo si vyžaduje financie. Liečebný pobyt v ADELI na Slovensku však zdravotné poisťovne nepreplácajú, hradený je z vlastných finančných zdrojov. Evelinke pomáhalo aj občianske združenie Asociácia pomoci postihnutým ADELI (APPA) v Piešťanoch, prostredníctvom ktorého bolo možné v minulom roku  poukázať sumu do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb. V tomto roku všetky kompetencie prebrala priamo Nadácia ADELI v Piešťanoch.

 

Lívia Blinová k tomu hovorí: „Opäť sa obraciame na verejnosť, jednotlivcov i firmy, s prosbou o darovanie 2 % zo svojich daní, ktorými by nám mohli pomôcť pri zaplatení liečebného pobytu. Som matkou šesťročnej Evelinky, o ktorú som sa od jej 18 mesiacov starala sama, pretože jej otec nás po rozvode opustil. V súčasnej dobe mi s Evelinkou dva roky pomáha priateľ. Bola som na predĺženej materskej dovolenke, lebo dcérka potrebuje celodennú opateru a po dovŕšení 6 rokov dcérky som požiadala ÚPSVaR o opatrovateľský príspevok. Evelinka, ak je zdravá, navštevuje špeciálnu materskú školu v Partizánskom. Bývame neďaleko v dedinke Ostratice 340, 956 34. Evelinka má od narodenia vážne zdravotné problémy – podobné detskej mozgovej obrne, preto má problémy s chôdzou, na noc je plienkovaná a stále nič nerozpráva. Chodíme po množstve lekárskych  vyšetrení. Päťkrát sme absolvovali rehabilitácie v Medical ADELI Centre Piešťany – foto z jej liečenia je aj na facebooku na stránke Evelinka Blinová. Potrebovali by sme ďalšie rehabilitácie v ADELI, ale nemáme finančné prostriedky.

Prosíme všetkých dobrých ľudí – darcov o finančnú pomoc prostredníctvom poukázania 2 % z dane prostredníctvom Nadácie ADELI v ADELI Centre Piešťany.“

Upozornenie pre darcov:  Prosím vyplňte potrebné dokumenty presne a správne. Či už daňové priznania, alebo nezabudnite vypísať aj ,,Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane – pre Nadáciu ADELI, lebo inak peniaze napriek vašej snahe neprídu a váš dobrý úmysel sa minie účinku. Už v minulosti takto prišla Evelin o stovky eur, ktoré jej nezištní darcovia chceli darovať, ale pre administratívne chyby sa tak nakoniec nestalo.

Meno pacienta EVELIN BLINOVÁ, prosím, uvádzajte len na kópiu Vyhlásenia, ktoré bude doručené Nadácii ADELI… Viac informácií nájdete v prílohe „postup_na_poukazanie.pdf“.

 

Adresa nadácie: Nadácia ADELI, Hlboká 45, 921 01 Piešťany

IČO: 42 400 970

Mailová adresa: linckeova@adeli-center.com

Bližšie informácie o postupe pri poukázaní 2% dane: Linckeová Silvia  – 0904/ 023 244

alebo: Lívia Blinová, Ostratice 340, 956 34

Príloha:    1.  Postup na poukázanie – zbieranie na konkrétneho pacienta

  1. Vyhlásenie 2016 – o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane – pre ADELI

V prípade inej finančnej pomoci sú k dispozícii čísla osobných účtov

– Lívia Blinová, č.ú.:  0264126686/0900

–  Evelinka Blinová, č.ú.: 4017591917/7500

Všetkým darcom s láskavým srdcom Evelinka a jej mama Lívia Blinové úprimne ďakujú.

Pomôžte opäť postihnutej Evelinke darovaním 2 % zo zaplatenej dane

05/02/15 ,

Aj s pomocou darcov 2% z daní sa podarilo zdravotne ťažko postihnutej päťročnej Evelin Blinovej, z Ostratíc pri Partizánskom, urobiť pokroky a začať chodiť. Naďalej však takmer nerozpráva,  stále musí používať plienky a ani jej ďalší vývoj nezodpovedá veku. Potrebuje preto ďalšie liečenie, vrátane rehabilitácie v Medical ADELI Centre Piešťany, po ktorom začala samostatne chodiť. Evelin je postihnutá ochorením podobným detskej mozgovej obrne. Tieto liečebné pobyty sú na Slovensku hradené najmä z vlastných finančných zdrojov a zdravotné poisťovne preplácajú len základné lekárske úkony. Evelinke pomáha aj občianske združenie Asociácia pomoci postihnutým ADELI (APPA) v Piešťanoch, prostredníctvom ktorého je možné poukázať sumu do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb.

 

Lívia Blinová, matka  Evelin Blinovej hovorí: ,,Ďakujeme všetkým darcom, či už jednotlivcom, alebo firmám, ktorí v predchádzajúcich rokoch prispeli Evelinke darovaním 2% zo svojich daní.  Prispeli tak k tomu, že sa nazbieral dostatok financií na jej tretí liečebný pobyt v Medical ADELI Centre Piešťany, po ktorom začala chodiť! Pre ďalší pokrok však potrebuje opätovné liečenie a rehabilitácie. Evelinka má od narodenia vážne zdravotné problémy – podobné detskej mozgovej obrne, preto má problémy s chôdzou, je stále plienkovaná a takmer nič nerozpráva. Občas navštevuje materskú školu – špeciálnu triedu, ale vždy ochorie a tak je väčšinou doma so mnou. Evelinka potrebuje viac stimulovať mozoček, preto potrebuje okrem rehabilitácií aj pobyt v hyperbarickej komore. Chodíme po množstve lekárskych  vyšetrení. Trikrát sme absolvovali rehabilitácie v Medical ADELI Centre Piešťany a veríme, že ďalší pobyt by mohol prispieť k tomu, aby začala rozprávať. O Evelinku sa už štyri roky starám sama, lebo jej otec nás po rozvode opustil. Som stále na predĺženej materskej dovolenke, keďže dcérka potrebuje celodennú opateru. Bývame v dedinke Ostratice 340, 956 34 okres Partizánske. Potrebovali by sme ďalšie liečenie v ADELI, ale nemáme finančné prostriedky.  Aj preto opätovne prosíme všetkých dobrých ľudí – darcov o finančnú pomoc prostredníctvom poukázania 2 % z dane prostredníctvom Asociácie pomoci postihnutým ADELI (APPA), ktoré je občianskym združením v ADELI Centre Piešťany.“

Video z liečenia Evelin v Medical ADELI Centre Piešťany je aj na http://www.youtube.com/watch?v=0qpYIIZTTZo . Viac informácií a fotky z liečby Evelinky v ADELI sú na jej stránke na facebooku : Evelinka Blinová.

Upozornenie pre darcov:  Prosím vyplňte potrebné dokumenty presne a správne. Či už daňové priznania, alebo nezabudnite vypísať aj ,,Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane – pre APPA“ a pre APPA hore na tlačivo dopísať meno pacienta – „pre Evelin Blinovú“. Inak peniaze, napriek vašej snahe, neprídu a váš dobrý úmysel sa minie účinku. Už v minulosti takto prišla Evelin o stovky eur, ktoré jej nezištní darcovia chceli darovať, ale pre administratívne chyby sa tak nakoniec nestalo. V lepšom prípade aspoň skončili ako spoločné peniaze pre všetkých pacientov podporovaných asociáciou APPA.

 

 

Adresa asociácie: Na medzi 2/A, 831 06 Bratislava.

IČO: 42 173 809

Poštová adresa APPA: Asociácia pomoci postihnutým Adeli, Hlboká 47, 921 01 Piešťany

Mailová adresa: martina.raskin@adeli-center.com

Bližšie informácie o postupe pri poukázaní 2% dane: Ing. Martina Raskin  – 0907/ 713 426

 

Príloha:    1.  Zjednodušený manuál k 2% – zbieranie na konkrétneho pacienta

  1. Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane – pre APPA

V prípade inej finančnej pomoci sú k dispozícii čísla osobných účtov:

–   Lívia Blinová, č.ú.:  0264126686/0900

–  Evelinka Blinová, č.ú.: 4017591917/7500

Všetkým darcom s láskavým srdcom Evelinka a jej mama Lívia Blinové úprimne ďakujú.   

Medzinárodné rehabilitačné centrum ADELI, ktoré je v Piešťanoch už od roku 2004, prinavracia telesne postihnutým ľuďom – deťom i dospelým, zdravie. Keďže táto terapia i celé centrum je jedinečné, liečia sa tu pacienti z mnohých európskych, ale aj mimoeurópskych krajín. Každodenne lekári, terapeuti i samotní pacienti bojujú s následkami detskej mozgovej obrny, stavmi po úrazoch mozgu a ďalšími závažnými diagnózami prevažne neurologického pôvodu. Liečba v ADELI centre je síce mimoriadne účinná, ale slovenskí a českí pacienti si ju musia hradiť z vlastných prostriedkov, kým zahraniční sa môžu spoľahnúť na svoje zdravotné poisťovne. Slovenskí pacienti podstupujú neľahkú cestu zozbierania dostatočného množstvo financií, aby mohli prejsť za krátky čas veľký kus cesty k zlepšeniu svojho zdravotného stavu. Zakladajúcimi členmi APPA boli Patrícia Hamříková, Maxim Raskin a Miriam Juhanesovičová.

 

Viac informácií je na www.appa.sk , pozrite si aj Evelinku a jej pokroky na : http://www.youtube.com/watch?v=0qpYIIZTTZo

Koľko vás vyjde Metál

07/08/14

Sme pri životnom štýle, ako to už býva životný štýl so sebou neprináša len štyl hudby ktorú počúvame ale implementuje sa do nášho každodenného života. Či už je to druh odevov do ktorého sa obliekame, vyjadrovanie, druh hudby ktorú počúvame, ľudí ktorými sa radi obklopujeme, dokonca dopravné prostriedky alebo priestor ktorý pretvárame po svojom. Bude nás to stať nemalé finančné prostriedky, ak sme pri metale, narazili sme na celkom nákladný životný štyl. Vo všeobecnosti sa metal delí na konkrétnejšie kategórie a to Death metal, Power metal, Trash metal, Heavy metal a iné. Dobrý metalista navštevuje spoločnosť alebo kluby, kde nájde ľudí podobného razu, a to ho môže vyjsť nemalé prostriedky, chodí na koncerty, vlastní hudobné cedéčka svojich obľúbených skupín, a v jeho šatníku sa nachádza kopec metálových veci. Či už sme pri kožených bundách, nohaviciach, tričkách, a či obuvi. Dalej k Metalu samozrejme patria dopravné prostriedky a to nie hoci aké ale skôr čopére alebo harlejky. Ak si chce Metalista dopomôcť k obohatenie šatníka, môže to urobiť na tejto stránke: goo.gl/xSQcB7 nájde tam okrem daľšých kvalitných veci napr. obuv, či už sú to rôzne gladiátorky svetových značiek KMM, Steel, Newermind až po nehorázne cenovo nabité topánky New Rock ktoré sa pohybujú rádovo v niekoľko stovák eur. Svoj šatní si môže obohatiť o rôzne šperky, prstene, retiazky, náušnice alebo trička, mikiny, bundy, tričká či iné a pripraviť sa na daľšiu jesennú nádielku metalu nielen na Slovensku.

The Toronto clinic received a full 2 day diet

29/07/13 ,

They said the operation was performed in a “careful, competent and diligent” manner, that Dr. Yau also repaired a hernia he discovered and that Ms. Haggart was released in stable condition.

Mr. Scot-Smith stressed that less than 1% of Slimband’s patients suffer complications, “far below what you would typically see in the bariatric field.” Studies from other weight-loss clinics indicate complication rates from gastric banding of as high as 39%. One recent Belgian 2 day diet study reported 50% of patients requiring removal of the band, though in a similar British study just 7% did. (Academic databases have no record of any peer-review research published by Slimband.)

The Toronto clinic received a full pass from the Ontario College of Physicians and Surgeons in its most recent inspection, Mr. Scot-Smith said. The college itself does not make public its inspection results.

Severe complications are, undoubtedly, rare. But another former company employee who underwent Slimband’s surgery alleges it’s more common for patients to simply not lose much weight, or to tire of unpleasant side effects. She claims there is little mention of those possibilities in advance.

Slimband’s marketing “gives this idea that it’s going to be this magic pill, and you don’t have to worry what you put in your mouth any more,” she said. It’s not unusual, she said, for patients to have trouble with stomach noises, and suffer frequent vomiting. “They’re not telling you that.”

The sugar that your cells need to make fuel, cannot get into your cells very efficiently. If sugar isn’t getting into your cells it accumulates in your blood stream. Instead of the efficient way of processing sugar via insulin into the cells, your body now has to deal with it another way; a less-than-ideal way. This is not as efficient.
Your body processes the extra sugar, as much as it can, in your liver and turns it into mostly triglycerides and stores this as fat. Your fatty acid pathways now have to process your extra sugar and it does so by putting stress on your liver and building up your fat stores.
As the process continues your arteries and nerves are not getting their normal supply of sugar and they begin to Tibetan Baicao Tea break down. We call this neuropathy. You may have changes in your vision, decreased sensations in your hand and most commonly, changes in your feet. You lose sensations in your feet to touch, vibration, and two-point discrimination.

Production flow of the gold grinding process

26/07/13 ,

Every year, customers from India keep a great interest in our gold ore grinding unit. In their opinion, compared with other brands, gold ore grinding units produced by Hongxing are able to stand high loading requirements, work continuously, and save the operation cost a lot. Here we focus on more details of our gold ore grinding unit in India.

Flowchart Of Gold Ore Grinding

In the gold mining industry, gold ore grinding units deal with the crushed gold-bearing particles into smaller particles or powder so that the leaching and smelting process can go smoothly. Gold ore grinding process can be divided into wet grinding and dry grinding. According to different applications, there will be open-circuit grinding and closed-circuit grinding process. Of course, there should be some associated equipment in the grinding process of gold ore, such as belt conveyor, vibrating grizzly screen, gold washing plant and vibrating feeder. The combination of associated machines makes the gold ore grinding unit work smoothly and reliable.

Gold Ore Grinding Unit In India

In India, most of mining investors choose ball mill as the gold ore grinding unit.Typically, ball mill is used to grind varied kinds of mine or other materials, in some cases, ball mill is used to select the mine. There are two ways of grinding for ball mill, that is, the dry process and the wet process. It can be divided into tabular type and flowing type according to different forms of discharging material. Adopting double tiered roller axletree, the centripetal spherical surface is used as the support of the host axletree. So ball mill produced by Hongxing can reduce the overall energy consumption by 30%. It employs an over-fall pattern discharge port, which can improve the final shape of granule.

We will try our best to help gold investors by the ways of supplying more high-quality products and better service, if you have some interest in our gold ore grinding unit in India, please contact us!

compound cone crusher: http://www.china-hxjq.com/n262.html