• Čo získam?
  • Reklamný článok zadarmo s možnosťou troch odkazov!
Pridaj článok zadarmo

Vedenie účtovníctva a doloženie účtovnej závierky v ČR – časť 1

12/02/12 Tags: banka, fianncie, uctovnictvo

Čo je to vedenie účtovníctva, účtovná závierka a ako na inventarizáciu majetku a záväzkov? Zákon o účtovníctve v § 18 vymedzuje účtovnú závierku ako nedeliteľný celok, ktorý tvorí súvaha, výkaz ziskov a strát a príloha, ktorá vysvetľuje a dopĺňa informácie obsiahnuté v častiach uvedených pod písmenami a) ab). Príloha obsahuje aj informácie o výške splatných záväzkov poistného na sociálne zabezpečenie a príspevkov na štátnu politiku zamestnanosti, o výške splatných záväzkov verejného zdravotného poistenia ao výške evidovaných daňových nedoplatkov u miestne príslušných finančných orgánov. Viac na pr článok, Vedenie účtovníctva a doloženie účtovnej závierky v ČR – časť 1.

Viac článkov tohto autora. >

Fatal error: Uncaught Exception: 12: REST API is deprecated for versions v2.1 and higher (12) thrown in /www/doc/www.napis.sk/www/wp-content/plugins/seo-facebook-comments/facebook/base_facebook.php on line 1273