• Čo získam?
  • Reklamný článok zadarmo s možnosťou troch odkazov!
Pridaj článok zadarmo

Spojte poistenie života s investíciou

27/10/11 Tags: investičné životné poistenie, OVB Allfinanz

Máte radi svojich blízkych a uvedomujete si, že život vie byť vrtkavý? Patríte medzi ľudí, ktorí radi vidia svoje úspory zarábať? Ste ochotný podstúpiť menšie, ale i väčšie riziko za účelom zaujímavého zisku? Máte radi slobodné rozhodovanie a pocit, že vaše financie riadite skutočne vy? Radi sa aktívne zúčastňujete rozhodovania o dôležitých veciach vo vašom živote? Ak ste odpovedali aspoň na niektoré z týchto otázok kladne, potom i pre vás môže byť vhodným riešením investičné životné poistenie (IŽP).
S IŽP siahate po produkte, ktorý kombinuje poistenie s možnosťou zaujímavého zhodnotenia vašich úspor. Vďaka IŽP získate možnosť pokryť riziko vzniku nečakanej udalosti, a zároveň investovať voľné finančné prostriedky počas celého života. O tejto modernej forme sa oplatí uvažovať v mnohých prípadoch. IŽP je určené klientom vo veku od 15 rokov. Častými dôvodmi uzavretia tohto druhu poistenia sú jeho flexibilita, kombinácia investovania s poistnou ochranou proti riziku, možnosť výberu z viacerých investičných fondov, či garancia poistnej sumy v prípade úmrtia poistníka.
Spoločnosť OVB Allfinanz Slovensko a.s. pravidelne monitoruje aktuálne vznikajúce rozdiely medzi produktmi IŽP od rôznych poisťovní. Svojou operatívnou prácou je schopná poradiť vám výber prijateľnej miery investičného rizika a strop dosiahnuteľného zhodnotenia. Finančný odborník vám poskytne odpovede na všetky nejasnosti, ktoré s uzavretím poistenia súvisia.
Riziko vzniku nešťastnej udalosti uzavretím IŽP síce neodvrátite, avšak vedomie, že v prípade jej vzniku ostane vaša rodina aspoň finančne zabezpečená, vám umožní ľahší spánok. Odborníci z OVB prízvukujú, že uzatvorením tohto produktu ostávate poistení proti riziku počas celej doby trvania poistenia. Benefitom pre vás ostáva voľba výšky poistenia, rôznych druhov pripoistení, ako aj výšky investície, ktorú ste ochotný pravidelne odkladať do investičného fondu. Po konzultácií s finančným odborníkom z OVB si budete môcť vytýčiť i požadovanú výnosnosť investície, a tak si zvoliť takú investičnú stratégiu, ktorej miera rizika je úmerná vašim očakávaniam a ochote riskovať.
Ak nastane úmrtie poistenej osoby, hovoríme o vzniku poistnej udalosti, kedy vzniká nárok na poistné plnenie. V tomto prípade oprávnená osoba, ktorú ste určili v IŽP, dostáva vyplatenú dohodnutú poistnú sumu alebo aktuálnu hodnotu osobného účtu poistníka. Záleží od skutočnosti, ktorá z týchto súm je vyššia. Tá bude v konečnom dôsledku i vyplatená.

Viac článkov tohto autora. >

Fatal error: Uncaught Exception: 12: REST API is deprecated for versions v2.1 and higher (12) thrown in /www/doc/www.napis.sk/www/wp-content/plugins/seo-facebook-comments/facebook/base_facebook.php on line 1273