• Čo získam?
  • Reklamný článok zadarmo s možnosťou troch odkazov!
Pridaj článok zadarmo

Prečo je životné poistenie unikátom vo finančných službách?

30/04/12 Tags: OVB, OVB Allfinanz

Poistenie bolo vytvorené ako špecifický produkt s podmienenou návratnosťou. To znamená, že v prípade vzniku poistnej udalosti vám vaša poisťovňa poskytne finančnú náhradu v dopredu stanovenej – dohodnutej výške poistného plnenia. Ak však za celý čas vzniku poistnej zmluvy nenastane takáto udalosť, peniaze zaplatené ako poistné sa vám nevrátia. Na trhu finančných služieb existuje produkt, ktorý je výnimkou. Hovoríme o životnom poistení.

Na začiatok je dobré vysvetliť hlavné prínosy tohto produktu. Predstavte si, že sa vy alebo vaša rodina ocitne v situácií platobnej neschopnosti nešťastnou smrťou blízkej osoby. Rodina stráca jeden príjem, čo je možné čiastočne vykryť z vytvorených finančných rezerv. Čo však potom? Spoločnosť OVB Allfinanz Slovensko zdôrazňuje, že pokiaľ predošlá generácia nemusela myslieť pri tvorení rezerv na splátky hypotekárnych úverov, dnes je situácia diametrálne odlišná. Mnohí z predchádzajúcej generácie získali možnosť odkúpiť si byty za zlomkové ceny. Dnes takáto možnosť neexistuje a priemerná doba splácania hypotéky sa pohybuje v horizonte 20 rokov. Tento stav pochopiteľne znamená menší objem finančných rezerv. S uzatvorením životného poistenia môžete získať záruku, že v prípade smrti bude vaša poisťovňa doživotne vyplácať  dopredu stanovenú poistnú sumu pozostalým. Inak povedané, životné poistenie je dôkazom, že vám na vašich blízkych záleží a v prípade vášho úmrtia ich chcete zabezpečiť aspoň po finančnej stránke.

Životné poistenie poskytuje možnosť vybrať si z viacerých štruktúr tvorenia zábezpeky v budúcnosti.  Na trhu v každej kategórií investičného, kapitálového a rizikového životného poistenia existuje široké portfólio rôzniace sa poplatkami a drobnými špecifikami. Zorientovať sa v nich môže byť zložité, preto je dobré navštíviť finančného odborníka. Finanční sprostredkovatelia zo spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko nám môžu pomôcť zorientovať sa v službách jednotlivých poisťovní. Vďaka  odbornej rade tak získate lepší prehľad a viac informácií pre vaše správne rozhodnutie.

Zaujímavým variantom je životné poistenie so sporiacou zložkou, ktoré okrem zábezpeky v prípade ochorenia, trvalej invalidity alebo smrti poskytuje aj možnosť sporiť si časť poistného v rámci kumulovaného účtu určeného na pokrytie nákladov v dôchodkovom veku. Táto skutočnosť je obzvlášť silným argumentom dnešnej doby, keď treba počítať s tým, že váš životný štandard odchodom do dôchodku radikálne klesne. Akoby toho nebolo málo, tak zvyšujúcim sa vekom ľudia predsa len nemladnú a je vysoko pravdepodobné, že zaznamenáte zvyšujúce sa nároky na lieky, liečbu chorôb, ktoré prichádzajú s vysokým vekom alebo potrebou kúpy zdravotníckych pomôcok. Vďaka uzatvoreniu životného poistenia si v budúcnosti, ktorá ani zďaleka nie je taká ďaleká, môžete ušetriť  nejednu starosť.

Viac článkov tohto autora. >

Fatal error: Uncaught Exception: 12: REST API is deprecated for versions v2.1 and higher (12) thrown in /www/doc/www.napis.sk/www/wp-content/plugins/seo-facebook-comments/facebook/base_facebook.php on line 1273