• Čo získam?
  • Reklamný článok zadarmo s možnosťou troch odkazov!
Pridaj článok zadarmo

Podielové fondy dostali nový šat.

30/03/12 Tags: financie, OVB, podielové fonty

Slovenská asociácia správcovských spoločností (SASS) pristúpila koncom uplynulého roku k zmenám v kategorizácii podielových fondov. Nový šat získali podielové fondy na základe zmien v zákone o kolektívnom investovaní, ktorý ich preobliekol do štyroch nových kategórií. Zorientovať sa v nových pravidlách vám ochotne pomôžu finanční sprostredkovatelia z OVB.
Vysoké úročenie vkladov na účtoch v bankách je hudbou minulosti. Byť aspoň krok pred infláciou alebo dokonca úročiť voľné finančné prostriedky môžete investíciou do podielových fondov. Prvou skupinou, ktorá ašpiruje na záujem voľných financií, je kategória fondov krátkodobého peňažného trhu. Nový zákon o kolektívnom investovaní z polovice roku 2011 upravuje ich cieľ ako udržanie istiny fondu so zámerom zaistiť výnosy klientom. Už zo samotného názvu tejto kategórie vyplýva, že životnosť nástrojov peňažného trhu má krátkodobý charakter, ide o investíciu na maximálne 397 dní. Finanční sprostredkovatelia z OVB vám môžu poradiť vhodnosť vstupu do tohto segmentu finančného trhu. Pokiaľ hľadáte konzervatívnu investíciu, ktorá menej kolíše, môže byť tento variant vhodný. Ku konzervatívnejším zaraďujeme i druhú kategóriu – fondy krátkodobých investícií. Tieto fondy investujú do krátkodobých finančných nástrojov na peňažnom trhu a zaručujú minimálne riziko, čomu však zodpovedajú aj nižšie výnosy v porovnaní s ostatnými typmi fondov. V decembri roku 2011 spadalo do tejto kategórie na Slovensku 19 podielových fondov.
Špeciálne fondy cenných papierov tvoria tretiu kategóriu nového rozdelenia. V týchto fondoch sa zhodnocujú investície (majetok) fondu v likvidných aktívach, prevoditeľných cenných papieroch, dlhopisoch a vkladoch v bankách. Finanční sprostredkovatelia z OVB Allfinanz Slovensko zaznamenali práve pri tomto type kladné predaje.
Špeciálne fondy profesionálnych investorov uzatvárajú kvarteto nového pojmoslovia o podielových fondoch. Podiely týchto fondov sa vydávajú profesionálnym investorom, ktorí spĺňajú požiadavky na profesionálneho klienta alebo kvalifikovaného investora podľa osobitného predpisu, alebo investorom, ktorí investujú sumu aspoň 50 000 eur. SASS v tejto kategórii eviduje dva podielové fondy.

Viac článkov tohto autora. >

Fatal error: Uncaught Exception: 12: REST API is deprecated for versions v2.1 and higher (12) thrown in /www/doc/www.napis.sk/www/wp-content/plugins/seo-facebook-comments/facebook/base_facebook.php on line 1273