• Čo získam?
  • Reklamný článok zadarmo s možnosťou troch odkazov!
Pridaj článok zadarmo

Ways to Cure Insomnia and get Sound Sleep

12/01/17 ,

Alarm clock showing 3 a.m.

Insomnia is a widespread sleeping disorder that affects people of all age groups. A person suffering from insomnia finds it difficult to either fall asleep or maintain a sound sleep for long time. This sleeping disorder is a symptom of several diseases. Based on the duration for which it stays, this problem can be classified as transient insomnia, acute insomnia and chronic insomnia. People who suffer from transient insomnia experience difficulty in sleeping for a few days mainly because of changes in their sleeping habits. Acute insomnia stays for a few weeks or months, whereas chronic insomnia lasts for years.

Causes of Insomnia:

There are several factors that can result in insomnia. Tension related to family life, financial problems, work pressure, health, and demise of a beloved one are the most common reasons behind insomnia. Other causes include fear, hyperthyroidism, neurological disorders, and unpleasant surroundings. Another cause of insomnia is the use of prescription drugs that contain stimulating ingredients like caffeine and herbs.

Ways to Cure Insomnia:

Insomnia can be treated in many ways like medications, therapies, exercise, etc. Some good methods to cure insomnia are discussed below.

Relaxation Techniques:

Relaxation techniques can be helpful in curing insomnia, especially when stress is the main reason for this disorder. Meditation, yoga exercises, and deep breathing significantly reduce stress levels and improve sleep. Meditating for just about 15 minutes before you go to bed can relax your mind and body. Mental and physical relaxation always promotes good sleep.

Exercise Regularly:

Exercising regularly is one of the best remedy for insomnia. Exercising and being more active for the whole day can make you feel tired at night and allow you to fall asleep immediately after going to bed.

Magnesium Diet:

Magnesium deficiency is known to trigger insomnia in many people. In such cases, eating a diet that is high in magnesium can promote better sleep.

Cognitive Behavior Therapy:

Cognitive behavior therapy tries to develop good sleeping habits in people suffering from insomnia. Cognitive behavior therapy is a better and safer insomnia cure than medications.

Sleep Restriction Treatment:

Many a times, people go to bed too early and fail to fall asleep for a long time. Sleep restriction treatment involves going to bed a bit late than usual and waking up earlier than the daily routine. Following this practice over a period of time can help to develop a normal sleep pattern.

Pre-Sleeping Activities:

If you find it hard to fall asleep soon after going to bed, then it is a good idea to indulge in activities like listening to calm music or reading a book. Ensure that you don’t select a book based on action or horror story as it can make it even more difficult for you to fall asleep.

Avoid Caffeine Intake before Bedtime:

Being a stimulant, caffeine ruins your sleep. Hence, it is always advised to avoid having chocolate or coffee before your bedtime.

Insomnia can lead to the development of some mild and severe health problems. Sleepless nights cause a person to feel tired and irritable, thereby affecting the productivity and also taking the interest away from daily activities. Many people who suffer from this sleeping disorder fall prey to alcoholism and other harmful addictions, which only goes on to complicate the existing problem. Therefore, it is necessary to take measures to treat insomnia early enough.

Source: Viagradoc.com

Dejiny

07/01/17 , , ,

Zopár pikošiek a zaujímavostí z dejín nášho sveta

Vedeli ste, že:

Henrich VIII bol ženatý 6 krát a to s Katarínou Aragonskou, Annou Boleyovou, Janou Seymourovou, Annou Klévskou, Katarínou Howardovou a Katarínou Párrovou( s dvomi sa rozviedol, dve dal popraviť, jedna zomrela pri pôrode a jedna ho prežila).

Viliam oranžský bol v roku 1584 zavraždený fanatickým stúpencom Španielov, stal sa symbolom hrdinstva a obetavosti („otec vlasti“)

Bájny krétsky kráľ Minos bol synom fenickej Kráľovskej dcéry Európy a Dia, ktorý ju uniesol v podobe býka, Minoova manželka Pásifé porodila netvora Minotaura- spolovice býka a spolovice človeka, čo bol trest boha Poseidóna za Minoovo previnenie, Minotaurus žil v labyrinte, zabil ho aténsky hrdina Théseus s pomocou Minoovej dcéry Ariadny, z toho potom odvodzujeme Ariadninu niť.

Učenie o predestinácií ( každý človek má poslanie určené bohom, je predurčený na spásu alebo zatratenie, pretože to nevie, musí sa správať podľa božích prikázaní, úspechy v povolaní ukážu, že je božím vyvolencom.

Prvá vytlačená kniha bola Biblia, do konca 15 storočia bolo vytlačených 40 000 kníh, v 17. storočí 250 000 kníh, najstaršie tlače do roku 1500 sa volali inkunábuly, najznámejšia tlačiareň v 16. storočí bola vo švajčiarskom Bazileji.

4 manželky Karola IV boli Blanka z Valois, Anna Falcká, Anna Svidnícká (matka Václava IV), Alžbeta Pomoranská(matka Žigmunda Luxemburského a Jána Zhoreleckého) – podľa kronikárov lámala meče.

Ján Luxemburský padol v roku 1346 v bitke pri Kresčaku v boji s Angličanmi, čo bola storočná vojna a bojoval na strane francúzskeho kráľa.

Ak by ste sa chceli dozvedieť viac tak si pozrite moju stránku http://www.filip-en.eu a kontaktujte ma.

 

 

 

Anglická gramatika

06/01/17 , , , ,

Tvary s ought to a tvary s used to

Dnes si ukážeme na príkladoch ako sa používa ought to a used to.

Ought to

Vyjadruje povinnosť tak isto ako should, teda v podmieňovacom zmysle. Ak treba zvýrazniť mravnú povinnosť, použije sa ought, a ak je potrebné zvýrazniť objektívnu nevyhnutnosť, použije sa should.

Kladný záväzok                             Záporný záväzok

I ought to call.                                I ought not to call

I ought to have called.                   I ought not have called.

Príklady:

I ought not to be so careless with this coding.

Nemal by som byť taký nepozorný pri kódovaní.

The two systems ought to be compared under two main headings, cost and information availability.

Tie dva sytémy by sa mali porovnávať z dvoch hlavných hľadísk, nákladov a dostupnosti informácií.

 

Used to

Je forma minulého času, vyjadruje zvyčajnú, opakovanú činnosť v minulosti.

Kladná forma

He used to make many errors.

Zvykol robievať veľa chýb( teraz ich už nerobí).

Záporná forma

He used not to make many errors.

He didn´t use to make many errors.

Nezvykol robiť veľa chýb( teraz ich však robí) .

Príklady:

Any numeric value may be used as statement number.

Hociktorá numerická hodnota sa môže použiť ako číslo príkazu.

The unit used to store data is called storage of memory.

Jednotka  používaná na zapamätanie údajov sa volá pamäť.

Ak by ste sa chceli dozvedieť viac tak si pozrite moju stránku http://www.filip-en.eu

a kontaktujte ma.

 

 

 

 

Gerundium

03/01/17 , , , ,

Gerundium v angličtine

Slovesá s gerundiálnou väzbou

Patria medzi ne tieto:

To admit  priznať, to deny  poprieť,  to consider  uvažovať, to enjoy  mať potešenie z,

To like mať rád, to love milovať, to mind vadiť, to hate nenávidieť, to suggest  navrhovať, to avoid vyhnúť sa, to stand zniesť, to imagine predstaviť si, to postpone časovo odložiť, to regret ľutovať,

Príklady z praxe.

I enjosy dancing, I suggest leaving.

Slovesá s gerundiálnou väzbou po predložke

To be afraid of báť sa,  to be fond of mať rád, to look forward to tešiť sa na, to prevent from zabrániť v, to stop ( from) zabrániť v , to be proud of byť pyšný na, to be used to byť zvyknutý na, to be succeed in uspieť v , to congratulate o gratulovať k

Príklad :

She congratulated him on passing the exam.

Slovesá s gerundiálnou a infinitnou väzbou bez zmeny významu

Like mať rád, begin začať, love milovať, start začať, hate nenávidieť,

I started to rain. = It started raining.

Význam niektorých slovies závidí od toho či po nich nasleduje gerundium alebo infinitiv.

Try + gerundium  skúsiť

Try + infinitiv snažiť sa

He couldn´t sleep, so he tried counting sheep, but it didn´t help.

He tried to lift it, but it was so heavy.

Ak sa chcete dozvedieť viac, tak si pozrite moju stránku http://www.filip-en.eu a kontaktujte ma.

 

 

 

Motivácia k učeniu sa

02/01/17 , , , ,

Ako sa donútiť učiť sa ja keď sa vám fakt nechce

 

Určite sa aj vám už stalo, že máte nejaký plán a mali by ste sa učiť ale z nejakého nešpecifikovaného dôvodu sa vám nechce učiť, občas sa toto stáva aj mne  ale viem to prekonať. Ako na to vám predvediem v tomto článku.

  1. Dôležité je motivovať sa, skúste si napríklad odoprieť nejakú vec s tým, že ju budete môcť používať až keď sa niečo naučíte.
  2. Skúste robiť na malú chvíľu niečo iné a potom sa vráťte k učeniu sa.
  3. Dôvod prečo sa vám nechce môže byť aj ten, že je toho neskutočne veľa, v tomto prípade radím si rozdeliť učivo na menšie časti.
  4. Niekomu zaberá cvičenie, inému zas prechádzka, obe sú skoro rovnaké, pretože vďaka tomu dostanete nový kyslík do pľúc.
  5. Skúste sa učiť rôznymi spôsobmi, napríklad zožeňte si nejaké materiály z internetu, skúste niečo vyhľadať aj v dokumentoch na youtube a podobne, učiť sa nemusíte vždy len z knihy.
  6. Skúste sa učiť pomocou hry, niekedy sa dá nájsť aj na internete práve tá látka, ktorú sa učíte aj v edukačnej hre.
  7. Dobrá forma učenia je testovanie sa z danej látky, ak máte aj program, kde vám ukáže, čo ste nevedeli, tak sa vlastne tiež učíte.
  8. Ak sa chcete dozvedieť viac tak si pozrite moju stránku http://www.filip-en.eu a kontaktujte ma.