• Čo získam?
 • Reklamný článok zadarmo s možnosťou troch odkazov!
Pridaj článok zadarmo

Tipy ako sa učiť jazyky

14/10/16 , , , ,

9 vecí, ktoré by ste mali robiť aby ste sa cudzí jazyk skutočne naučili

 1. Učte sa vtedy, keď máme na to náladu ale pritom sa učte denne.
 2. Používajte viaceré zdroje, v žiadnej knihe nenájdete úplne všetko.
 3. Ak máme možnosť tak komunikujte v cudzom jazyku, či už so študentom, ktorý študuje s vami alebo skôr komunikujte s cudzincom.
 4. Vyskúšajte médiá, internet, dvd, cd, výučbový software.
 5. Využite každý svoj voľný čas na učenie sa jazyka
 6. Učte sa pomocou príbehov, ktoré vás budú baviť.
 7. Okrem gramatiky alebo fráz sa učte sa niečo z kultúry národa, ktorá hovorí daným názorom.
 8. Vytvárajte si siete ľudí s ktorými sa môžete baviť v cudzom jazyku, či už na internete si môžete písať, komunikovať cez skype alebo sa stretávať priamo s cudzincami.
 9. Chodievajte na stretnutia, kde sa môžete naučiť hovoriť cudzí jazyk, sú to stretnutia, kde je cudzinec a prekladateľ, ktorý vám daný text alebo rozhovor preložia.

Ak sa chcete dozvedieť viac ako sa učiť cudzí jazyk tak si pozrite moju stránku http://www.filip-en.eu  a kontaktujte ma.

 

Slovenský jazyk

07/10/16 , , , ,

Skladba – syntax

V dnešnom článku sa pozrieme na syntax ale nepreberieme si ju celú ale len jej časť, pretože táto problematika je dosť  široká.

Začnime teda.

Syntax  sa zaoberá spájaním slov do viet a viet do textov. Rozlišujeme v syntaxi tieto konštrukcie.

 1. syntagmatické (syntagmy, sklady)
 2. vetné
 3. polovetné
 4. súvetné

Rozlišujeme  :

 1. prisudzovacie vzťahy (predikácia)
 2. určovacie vzťahy ( determinácia)
 3. priraďovacie vzťahy ( koordinácia)

 

Toto všetko čo sme pred chvíľou spomenuli môžeme pomenovať ako obsahovú alebo významovú stránku syntagiem. Ešte poznáme formálnu, teda gramatickú stránku syntagiem, čo je tvorenie pomocou rôznych prostriedkov(slovných druhov, tvarov, pomocných slov)  alebo spôsobov (zhoda, väzba, primkýnanie).

Syntagma  je minimálne významové, štruktúrne uzavreté spojenie  dvoch plnovýznamových slov vo vete, ktoré odráža vzťah z reálnej skutočnosti.

Vetné členy :

1 základné(hlavné) vetné členy : prísudok a podmet

 1. rozvíjacie (vedľajšie) vetné členy : prívlastok, prístavok, predmet, príslovkové určenie, doplnok.

 

Ak sa chcete naučiť viac, prípadne sa aj niečo naučiť tak si pozrite stránku http://www.filip-en.eu a kontaktujte ma.

 

Gramatika inak

05/10/16 , , , ,

5 spôsobov ako sa učiť gramatiku inak

Je veľa spôsobov ako sa dá naučiť gramatika jazyka, my si povieme zopár možností, ktoré ste možno aj nepoznali.

 1. Použite youtube na tomto portáli nájdete ľudí, ktorí tam majú videá s vysvetlením gramatiky a to skoro každého jazyka.
 2. Neučte sa gramatiku tak, že si o tom len prečítate ale hneď si spravte cvičenia, kde si ju priamo precvičíte.
 3. Skúste použiť nejaký výučbový software, kde si precvičíte gramatiku.
 4. Gramatika sa dá naučiť aj hrou, ja napríklad používam dopĺňanie slovíčok do vety alebo si vytvorím vety, ktoré si napíšem na papieri a potom to všetko rozstrihám a študent bude musieť zložiť správne kombinácie slov aby si precvičil danú gramatiku.
 5. Učte sa gramatiku tak, že počúvate niekoho, kto hovorí gramaticky správne a teda len odkukáte správny model ako ju použiť.

Ak by ste sa chceli naučiť cudzí jazyk, tak si pozrite stránku http://www.filip-en.eu a kontaktujte sa s lektorom, ktorý vás ho naučí.

Slovak lessons

04/10/16 , , , ,

Telling the  time – Určovanie času

In this article I will explain you  how to tell the time in Slovak language, everything will be in English and Slovak so you will understand easily.

What time is it ?              Koľko je hodín ?

At what time ?               O koľkej hodine ?

When we reffering to full time only we can say :

It´s one.                            Je jedna.

It´s ten                             Je desať.

When reffering to hours as well as minutes we can say.

Je tri desať.                        It is ten past three.

Je päť dvadsať.                 It is twenty past five.

But standard responses are usually as follows :

What time is it ?                   At what time ?

Koľko je hodín ?                   O koľkej hodine ?

Je jedna hodina.                   O jednej hodine.

Sú dve hodiny.                      O druhej hodine.

Sú štyri hodiny.                    O štvrtej hodine.

 1. m or p.m . – ráno alebo poobede

3 a. m.                              tri hodiny ráno/ v noci

3 p. m.                              tri hodiny poobede

When reffering to a half hour, time is expressed in the following way :

Je pol tretej.                 It is half past two.

O pol tretej.                   At half past two.

When reffering  to quarter hoour, time is expressed in the following way.

It is quarte past two.           Je štvrť na tri.

At quarter to ten.                O trištvrte na desať.

If you want to know more from the Slovak language just have a look at my website http://www.filip-en.eu and contact me.

 

 

Učíme deti

02/10/16 , , , ,

Hry pre deti pri výučbe angličtiny

 

Deti sa radi pri učení hrajú tak si pozrieme zopár hier, ktoré môžu použiť rodičia ale aj učitelia, ktorí nikdy neučili menšie deti.

 

Doplňovanie slov do viet

 

My name is:. …………………………………             The name of my father is : ……………………………..

Volám sa:                                                                 Môj otec sa volá:

The colour of my hair is : ………………………….   My school adress: ……………………………….

Farba mojich očí je : ……………………..                 Adresa školy: ………………………..

 

Spájanie anglického výrazu so slovenským

Deti tieto výrazy môžu spájať ceruzkou alebo si ich potom napísať vedľa seba.

Hello                             Dobrú noc

Good afternoon          Ahoj

Hi                                   Dobré ráno

Good night                    Dobré popoludnie

See you                         Dovidenia

Bye- bye                        Uvidíme sa.

 

 

 

Oprav chyby

Tu deti budú musieť či dané slovné spojenia prepísať alebo prečiarknuť to čo je nesprávne napísané.

An dolls           four and dolls                                    an pigs           an pens

 

Prelož do slovenčiny

Pre lepšie preloženie môže byť toto cvičenie aj s obrázkom

A nose   ………….        a mouth  …………….         a finger …………..               a hand …………….

Pexeso

Pre malé deti sa hodí dvojjazyčné pexeso, pre dospelých si môžete vytvoriť aj pexeso len v cudzom jazyku a spojiť si dvojice nejakým spoločným znakom.

 

Dopĺňanie hlások

Môžeme použiť obrázky a slovíčka, kde sú vynechané hlásky, ktoré musia deti doplniť ale môžeme to robiť aj bez obrázka.

 

P_ G          H_ N      D_ G      C_ T         D _ CK              FR _  G           B_ T

 

Tvorba slov

Na jednej strane je prvá časť slova a na druhej druhá, alebo môžu byť aj pomiešané,  deti tieto slová musia nájsť, niektoré sú aj pomiešané takže im to môže aj chvíľu trvať.

Din                                                           per

But                                                           ner

Fun                                                            ny

Puz                                                           low

Bot                                                           mer

Ham                                                           ton

Let                                                            zle

Yel                                                               ter

Pep                                                             tle

 

Osemsmerovka

Osemsmerovku každý pozná ak je v angličtine tak si deti precvičia hlavne ako sa dané slová správne píšu.

 

Slová opačného významu

Deti budú spájať  dvojice slov, ktoré majú opačný význam, napr. z týchto slov

happy          horrible   hot        white         sad      young     big   slow      old      small        left    easy   right

up   new    down   black           old             fast     cold       lovely     difficult

 

 

Doplňte odpoveď

Toto cvičenie býva  doplnené obrázkom, teda správnu odpoveď nájdete na obrázku

Is she a girl ?    ……………………………………..

How many dolls has she got ?  ………………………………….

Is he ill ?     …………………………………..

Can he skate ? …………………………..

 

Ak sa chcete dozvedieť viac ako učiť deti alebo chcete aby niekto vaše deti učil angličtinu tak si pozrite stránku http://www.filip-en.eu a kontaktujte ma.