• Čo získam?
  • Reklamný článok zadarmo s možnosťou troch odkazov!
Pridaj článok zadarmo

Seminárna práca niekoľko užitočných informácií

21/11/17

V období novembra a decembra začína ísť do tuhého ohľadom štúdia na vysokej škole. V šiestom a siedmom týždni zimného a letného semestra sa často píšu zápočty na priebežné zhodnotenie práce vysokoškoláka počas prvej polovice semestra. Výsledky bývajú veľmi rozdielne. Záleží od študenta a jeho pripravenosti. Celkom značne to asi najviac prekvapí prvákov, kvôli rozdielom a náročnosti medzi strednou a vysokou školou. Najčastejším problémom je nedostatok času na prípravu pre všetky predmety semestera (zápočet, seminárka, semestrálka), ktoré má vysokoškolák zapísané a chce absolvovať.

Seminárne práce sú častým spôsobom kontroly vedomostí. Niektorí učitelia a profesori ich veľmi vyzdvihujú a preferujú, iní zase nie sú nadšencami. Používajú iné metódy overovania vedomostí. Tento typ písomné práce zaberie (spotrebuje) hlavne čas pre vypracovanie. Samozrejme pri písaní sa máme naučiť a tiež hlavne porozumieť danej problematike.

Vo veľkej jednoduchosti by sa dalo povedať, že je to taký stranovo rozsiahlejší referát. Postup pri vypracovaní práce na strednej škole je podobný, avšak náročnosť je spravidla väčšia ako na strednej. Niekedy sa stáva, že učiteľ chce aby sme prezentovali výsledky práce a zväčša to nie je preto, že sa mu seminárka nechce čítať. Schopnosť profesionálneho prejavu svojich myšlienok, poznatkov, vedomostí je v súčasnosti veľmi dôležitá.

image-study-dog

Základné časti:

Úvod – má prezentovať základný úvod do problematiky. Prevažne by nemal byť dlhší ako jedna strana. V odôvodnených prípadoch môžete napísať viac ako jednu stranu, vo všeobecnosti neexistuje dôvod pre taký dlhý úvod. Prílišnej dĺžke sa vyhýbajte, veľmi pravdepodobne ani známkujú-ci to neocení, skôr vám uškodí v hodnotení práce z formálneho hľadiska.

Jadro – obsahuje všetky podstatné informácie o danom zadaní. Jadro môže byť rozdelené na viacero časti, dokonca v prevažujúcej väčšine je to žiadúce. Snažte sa písať potrebné informácie stručne a jasne. Pokiaľ chcete pridávať aj grafické informácie obrázky a grafy, pokúste sa aby ich nebolo veľa alebo dajte do prílohy.

Záver – záverečné zhrnutie, ktoré ma obsahovať základné informácie, alebo aj hodnotiaci názor vypracovateľa. Dobrá seminárka má byť zakončená výstižným a stručným záverom. Mal by odpovedať na základné otázky k téme seminárky.

Vypracovať seminárnu prácu nemusí len jednotlivec. Vyučujúci vás môže rozdeliť do skupín, často sa používajú dvojice. Pri písaní práce je dobré skúsiť sa spýtať vyučujúceho na jeho špecifické požiadavky na vypracovanie, pokiaľ ich má. Pri každej písomnej práce si definujte dostatok času na vypracovanie. Váš odhad prácnosti – koľko času budete potrebovať na celkové dokončenie podľa vašich predstáv sa môže veľmi rýchlo zdvojnásobiť a aj viac. Na to nezabúdajte a čím skorej začnite spracovávať zadanie.

LOOK Bling, bling! Beyoncé & Kim Kardashian

21/10/17

Auriez-vous un embrayage sous forme de billets entre votre répertoire de sacs? Bien que cela puisse sembler un peu extravagant-et risqué-d’avoir, cela est devenu l’objet de désir pour 2 célébrités: Kim Kardashian et Beyoncé, qui a utilisé le même accessoire à des moments différents, oui.

Beyoncé & Kim Kardashian

La pièce en question est un embrayage avec des cristaux d’Alexander Wang x Judith Leiber, qui a un coût de 94000 pesos-mais, curieusement, est épuisé. La première à l’emmener? Kim, qui, au cours d’une soirée à New York a vanté son embrayage luxueux, combinée avec un sac de robe noire et des chaussures aussi par Alexander Wang, ce qui permet d’atteindre un radical, look minimaliste-mais assez élégant et sexy.
Bien que Beyoncé ait été la deuxième à apporter cette pochette de notes, l’a utilisée d’une manière complètement différente-et beaucoup plus Glam, ce en optant pour une robe verte émeraude avec fente dans la jambe et coupé dans l’encolure de Walter Mendez, ainsi que maxi boucles d’oreilles d’or Lorraine Schawrtz, chaussures de Christian Louboutin, ainsi que d’une étole pourpre, donnant un tour plus coloré et accrocheur à sa tenue lors d’un événement de marée à New York.
Et comme un bon regard est toujours digne d’être vaniteux, Beyoncé a pris soin de prendre des photos de chacun de ses vêtements et accessoires pour les publier dans leurs filets, où elle a été flatté par ses fans de porter un regard si risqué et montrer son petit sac , qui a une conception ronde d’un projet de loi $100.
Kim ou Beyoncé? Selon vous … qui est le vainqueur emphatique de ce duel de styles?

Gain a lot more Madden mobile coins method

17/10/17 ,

Several sites say they sell NFLCoins Madden Coins will be the least expensive value but we know it really is just marketing currently i’ll take you why nflcoins.com can sell madden 18 coins affordable!

1) to make sure the competitiveness with the web page

Companies ought to make sure that the internet site is competitive! Timely adjustment of costs, to adapt towards the complete industry!

Though we dare not say that we’re the cheapest, but we are going to do our finest to produce it less expensive

two) significant buyers, large-scale production

Beginning from madden 17, we have accumulated lots of customers, so we sell madden 18 coins just about every day! Because of this, we are mass-produced to ensure that the cost of producing smaller sales prices becomes more affordable

three) NFLCoins Legit solution madden 18 coins to get oneself

We sell madden 18 coins would be the item itself, so no other enterprise earns the distinction and this pattern in an effort to guarantee that our provide is enough

You are able to no less than play your favored jersey, but do it. This game is remarkable in the US as well as other nations. Not surprisingly, other players will start selling them, which signifies you have got to have those cards that weaken you.

ZTW Gecko 120A High Voltage Aircraft ESC

10/10/17 , , , , , ,

This is a high voltage version Gecko ESC supports up to 12S LiPo, but no built in BEC.

GECKO series also include ESC OPTO for giant flying. This series of ESCs also features an exposed, finned heat sink aluminum case with lightweight plastic end caps. Additional features include safe power arming along with advanced programmable, data logging system, low voltage cutoff, braking, timing, throttle input range, and more, making this series truly a pro series speed control.

As the development of the electronic and popular demand and designed for extreme aerobatics and therefore has the capability to support the higher current applications to eliminate the possibility of unwanted shutdowns, and is also capable of supporting continuous simultaneous multiple servo operations typically found in CCPM equipped hardcore 3D E-helicopters.

Features
Data logging system such as temperature, voltage, current, RPM,
SBEC Voltage Output 5.0, 6.0, 7.4, 8.4V adjustable
Advanced Governor Mode and soft start
High SBEC Current Output, continuous 8A and burst 16A, designed to meet your high current application
Power arm protection, over-heat protection, low-voltage protection and lost-signal protection
Secondary sub-menu setting by LCD program card or PC interface
Firmware updating by PC interface
Unique metal shape designing gives your new fashion visual impact.
Super smooth and accurate throttle linearity
Support and match with most of the motors, including high RPM motors
Programmable motor timing
Utilizes new smaller MOSFET technology to minimize weight
Finned heat sink
programmable throttle input range
Anti-spark circuit eliminates (HV OPTO version only)

ZTW’s Yu Lei, Won the NO one at 2017 China Dron Racing Final

Time:09-16-2017 11:08
 After CHINA DRONE RACING at Shekou,Shenzhen, UAV ring finally waiting for the long-awaited finals. Personally experience the level of preliminaries competition, we can feel more difficult to enter the finals. There should be applause here :-) Although the August “Forbidden City” stood on the tail of the summer, slightly dripping boring. And the finals, just like a stimulant, so come from all over the country, has long been gearing off the hands of flying hands, as well as UAV drop lovers, and once in our “emperor” dry up. Secretly tell you, in the Tweets sponsored by the flying hands “Yu Lei” in this inside Oh!
August 23, low-key opening ceremony, as well as flying test flight. Vaguely can feel a “big thing”. To know that this is China’s first national UAV racing competition, led by the State Sports General Administration of the UAV Open. Must, play in the back!

After watching the big god of the test flight, the author was surprised to find that the break into the final team, there is a team of the composition of the size of the team were 9, 10 years old, 11 years old. Among them, the 9-year-old player is also the youngest players. Had to feel ah: “the Yangtze River after the waves push waves, waves wave.” Members “before the waves” who should be quite pleased! @ ZTW-Yu Lei. I think this is not too big to worry about the big mentality is enough evil drops, had to despise their own one second, no one unmanned machine ring is so rich and colorful. Tell me, let’s move on.

CCTV 13 shot out of the flag really did not like the same effect, this momentum, looked twice as cool There are three items in this final:
UAVs around the standard racing, UAV lap racing and UAV mission match. In the middle there are through the big god of the show. Do not visit the scene of the small partners at the moment what feeling … …
24: 9: 30 – 17:00, two rounds of preliminaries
25: 10: 00-18:00, semi-final and match against the tournament preliminaries and finals
26: 10: 00 – 16:00, lap tournament finals
In addition to CCTV 13, BTV is also on the final made a special report. Xiao Bian I will not go into details. But must be said that there are those who feel that the game drop your hands, so handsome, it is estimated that fans fans have increased a lot @ ZTW-Yu Lei. But then back, the finals is the finals, to the organizing committee point praise!
Finally, finally, we talked about the key friends. In the past two years has been forced to sponsor the Beijing local flying hands – Yu Lei in the game clearance, and ultimately in the tournament always made the first good results. Where the adverbial ad, in the special Wei drop quality or withstand the test of the contest. In the UAV among the torrent, the Shenzhen City in the special Wei Technology Co., Ltd.,
hoping to “fuel”, refueling, efforts, to you die friends, you fly, to bring a good product.
Of course, we have to congratulate, waves (Li Kunhuang), this from Shenzhen drop young man, gains the first lap race. He took the number of the first one or no one can remember the circle, but he promoted the role of UAV competition, I think, self-evident!
Finals is a golden age through the machine,
Finals is also a master cut off the opportunity,
The finals is that we in the special Wei and other manufacturers to show themselves on the stage,
Looking forward to the next .

Specifications
Output: Continuous Current 120A ,Burst Current 150A for 10 seconds
Battery : 18-38 NiXX / 6-12S LiPo
Weight: 115g
Size: 46x65x16.6mm (WxLxH)

ZTW Gecko 120A High Voltage Aircraft ESC User Manual Free Download



 

Tantrická masáž nie je len pre mužov. Aj ženy si prídu na svoje.

04/10/17 , ,

tantricka-masaz

Tantrická masáž – spojenie masáže, nehy a jemnej erotiky. Vznikla niekedy v 5. storočí nášho letopočtu a pôvodne bola tantra masáž formou akejsi meditácie a rituálu, no až neskôr sa z nej stala masážna technika s pridanou hodnotou. Hlavným cieľom tantra masáže je získanie ucelenej energie, dosiahnutie osvietenia a objavenie samého seba. Ak si myslíte, že tantra masáž je vhodná len pre mužov, mýlite sa. Na svoje si prídu aj ženy a o tom sa viac dočítate v tomto článku.

Nežná duša ženy

Ženy sú v tomto smere trochu odlišné od mužov. Potrebujú cítiť voľnosť, pocit istoty a tiež akúsi intimitu. Nemôžu sa cítiť pod stresom a už vôbec nemôžu cítiť strach. Ak sú všetky tieto veci v poriadku, vtedy sa dokážu naplno uvoľniť. Preto ak máte v pláne vyskúšať tantrickú masáž, dobre si naplánujte svoj čas. Vyskúšajte sa vyhnúť stresovým situáciám a buďte uvoľnená. Len vtedy si dokážete vychutnať pôžitok, ktorý môžete na tantra masáži prežiť.

Môžem zažiť vyvrcholenie?

Či zažijete vytúžený orgazmus pri tantrickej masáži, na to nie je jednoduchá odpoveď. U mužov je to iné, pretože na sexuálne hrátky majú chuť skoro vždy a taktiež sú na vzrušenie pripravení kedykoľvek, no ženy to takto nevnímajú. Na to, aby sa dokázali naladiť na takúto vlnu potrebujú cítiť pohodu. Ich sexuálne túžby sú ovplyvňované psychikou ale aj hormónmi. Veľkú úlohu u žien hrá aj cyklus. Sú totiž fázy pri ktorých žena túži po orgazme, no inokedy zasa túži len po silnom objatí alebo dotykoch. Stáva sa, že ženy nevedia, v ktorej fáze sa práve nachádzajú a veľakrát to zistia až pri samotnom akte. Pri tantrickej masáži je to iné. Musíte sa naplno oddať pocitom vášho tela a nechať ho, aby Vás počas masáže viedlo. Nasledujte vnútorné pocity, ktoré vás môžu navádzať k hlbokému dychu alebo povzdychom. Ak máte pocit, že sa budete hanbiť, hoďte to za hlavu. Masážou vás bude sprevádzať tantra masér alebo masérka, ktorí vás budú rešpektovať.

Masér či masérka?

Uvažovali ste niekedy nad tým, aké by to bolo keby sa vás dotýkala iná žena? Hovorí sa, že žena vie najlepšie čo má iná žena rada a veľa žien máva erotické fantázie, v ktorých vystupuje žena. Takéto fantázie bývajú prejavom hľadania láskyplného vzťahu a je to tiež spôsob objavovania vlastných stránok ženskej sexuality. Ak sa teda rozhodnete pre masérku, je pravdepodobné, že zažijete zmyslu plné objavovanie ženského ja. Ak sa rozhodnete pre maséra, buďte pripravená na to, že budete cítiť prirodzený erotický náboj. Sexuálna príťažlivosť a túžba medzi mužmi a ženami funguje veľmi dobre. Môže sa stať, že máte zlú skúsenosť z vášho predošlého vzťahu a bojíte sa toho vybrať si maséra. No tieto predsudky môžete hodiť za hlavu. Tantrická masáž vám môže pomôcť “vyliečiť sa” zo zlého vzťahu. Masér, ktorý vám bude robiť tantra masáž je profesionál, ktorý má so ženami bohaté skúsenosti a taktiež vie, aké majú ženy potreby. Preto sa môže stať, že vám tantra masáž pomôže s vašou zlou skúsenosťou. Pri tantra masáži je masér alebo masérka v pozícii dávajúceho, preto sa nemusíte ničoho báť. Táto liečivá skúsenosť vám pomôže prijať vaše telo také aké je a uvedomíte si vaše sexuálne vyžarovanie voči mužom. Celé je to len vo vašej réžii. Ak potrebujete citlivé ruky a pevnú náruč, masér bude pre vás tým pravým. Navyše s ním môžete otvorene rozprávať o vašich potrebách a túžbach.

Kde sú hranice?

Veríme, že po prečítaní toho všetkého vám chodí hlavou otázka kam až môže masáž zájsť. Nemusíte sa ničoho báť. Sú hranice, ktoré má tantra masáž určené. Masér aj masérka musia striktne dodržiavať určené pravidlá. Pri tantrickej masáži je dôležité budovanie dôvery, aby ste tak získali pocit, že sa môžete naplno odovzdať do rúk masérov. Jedine tak si dokážete užiť tantra masáž. Zaujalo vás to? Tak neváhajte a vyskúšajte tantra masáž.