• Čo získam?
 • Reklamný článok zadarmo s možnosťou troch odkazov!
Pridaj článok zadarmo

Najlepší zamestnávateľ je taký, ktorý pomôže vyriešiť neľahkú životnú situáciu

22/11/17

Zamestnanci Kúpeľov Luhačovice hodnotili benefity

Ideálne zamestnania je také, kde sa človek môže sebarealizovať, dá sa v ňom dobre zarobiť, kariérne rásť, má veľa benefitov a je v krásnom prostredí. Každý zamestnanec má však rôzne očakávania a každého napĺňa a motivuje niečo iné. Akciová spoločnosť Kúpele Luhačovice, zamestnávajúca takmer šesť stoviek pracovníkov, sa snaží čo najlepšie prispôsobiť benefity požiadavkám svojich zamestnancov. K dlhodobým prioritám firmy patrí cielená podpora pri vzdelávaní a zvyšovaní kvalifikácie. Rad ďalších zamestnaneckých výhod, ktoré plynú z postavenia spoločnosti, môžu využívať nielen sami zamestnanci, ale aj ich blízki. Tu je niekoľko názorov, čo im práca v akciovej spoločnosti prináša a aké benefity považujú za najlepšie.

„Predovšetkým som rada, že môžem vykonávať prácu, ktorá ma baví. Keď vidím pacientov, ktorým sa vďaka kúpeľným procedúram zníži dlhotrvajúca bolestivosť a lúčia sa so slovami, že im kúpele prospeli aj po duševnej stránke (hlave ženy si odpočinú od každodenných povinností a starostí), tak si poviem, že táto práca má naozaj zmysel a že som mohla opäť niekomu pomôcť. Už som sa niekoľkokrát presvedčila o tom, že krátky rozhovor a úsmev na tvári stačí na to, aby sa pacienti cítili príjemne. Práve z tohto dôvodu sa k nám neskôr vracajú,“ hovorí zdravotná sestra Jana pracujúca v spoločnosti 5 rokov a dodáva: „Tento rok som sa zúčastnila školenia spojeného s týždennou externou stážou v rámci systému celoživotného vzdelávania a získané vedomosti využívam práve na terajšom pracovisku. Som tiež veľmi rada, že mi zamestnávateľ pomohol vyriešiť moju neľahkú životnú situáciu a môžem tak využívať zamestnanecké bývanie. Výhodou je tiež, že sa môžem stravovať v závodnej jedálni. Obedy sú chutné. Z dvoch jedál si vždy vyberiem a cena stravenky je priaznivá, pretože za takú cenu by som doma teplý obed sotva uvarila,“ opisuje výhody v spoločnosti pani Jana.

„Pracujem v našej spoločnosti už 7 rokov. Napĺňa ma pocit, že môžem pomáhať chorým ľuďom a aspoň trochu im pomôcť od bolesti, ktorá ich trápi, aby mohli lepšie fungovať v bežnom živote,“ uvádza fyzioterapeut Rastislav a dopĺňa: „Samozrejme počas práce využívam svoje vzdelanie, zručnosti a všetky kurzy, ktoré som vďaka spoločnosti absolvoval. Naše pracoviská sú pre poskytovanie odbornej starostlivosti veľmi dobre vybavené.“ Najväčšie výhody vidí v získaní služobného bytu a využíva tiež výmenné rekreácie, ktorých sa zúčastňujú s celou rodinou.

Veľmi dôležitým aspektom pri motivácii zamestnancov je ich spokojnosť s vykonávanou prácou. V každoročných interných prieskumoch spokojnosti je práve tento aspekt hodnotený ako jeden z najlepších. Jednou z výhod je stabilita spoločnosti. Dve stovky zamestnancov v spoločnosti pracujú viac ako 10 rokov. Necelá pätina zamestnancov tu pracuje dokonca viac ako 20 rokov. Jednou z priorít je podpora osobného a profesionálneho rozvoja. Systém vzdelávania a prehlbovanie kvalifikácia zahŕňa všetky profesie. Nespornou výhodou spoločnosti je aj zamestnanecké ubytovanie za výhodné ceny. To ocenia predovšetkým absolventi či mladí uchádzači, ktorí sa chcú osamostatniť. Výpočet zamestnaneckých benefitov je však oveľa dlhší. Zahŕňa bezplatnú lekársku starostlivosť, závodné stravovanie, týždeň dovolenky navyše, príspevok na dôchodkové pripoistenie, ale aj zvýhodnené výmenné rekreácie. Kúpele Luhačovice, a. s., sú atraktívnym zamestnávateľom, čo sa týka lokality aj prístupu k zamestnancom. Jedným z benefitov je aj podpora štúdia zamestnancov a zvyšovanie ich kvalifikácie.

Generálny riaditeľ Kúpeľov Luhačovice, a. s., MUDr. Eduard Bláha k tomu dodáva: „Zvyšovanie kvalifikácie znamená, že zamestnanec študuje popri zamestnaní odbor, väčšinou na vysokej škole, ktorý mu umožní po ukončení štúdia zastávať v spoločnosti odbornejšiu alebo riadiacu pozíciu. Spoločnosť tomuto pracovníkovi poskytuje pracovné úľavy. Súčasťou písomnej dohody je samozrejme záväzok oboch strán. Spoločnosť sa zaväzuje zamestnancom, okrem plateného študijného voľna pri účasti na výučbe, poskytovať platené voľno aj pre prípravu na skúšky, v určitých prípadoch aj cestovné náhrady a tiež polovicu nákladov na školné. Ak je štúdium niekoľkoročné, náklady spoločnosti sa môžu vyšplhať až ku státisícom korún. Zamestnanec sa zaväzuje riadne si plniť študijné povinnosti a po ukončení štúdia nastúpiť na pracovnú pozíciu, pre ktorú si kvalifikáciu zvyšoval. Záväzok býva niekoľkoročný, najviac však 5 rokov. V súčasnosti takto študuje niekoľko zamestnancov, pripravujú sa napríklad na pozíciu vrchnej sestry či fyzioterapeuta. Okrem zvyšovania kvalifikácie spoločnosť podporuje a aktívne sama vysiela zamestnanca na školenie prehlbujúce ich existujúcu odbornosť.“

Perspektívne zamestnanie v Kúpeľoch Luhačovice, a. s.

Vzhľadom na postavenie spoločnosti a rozsahu poskytovaných služieb môže rad absolventov nájsť perspektívne zamestnanie a to nielen v oblasti prípravy pokrmov a v obsluhe, ale uplatnia sa aj tí, ktorí majú barmanské, sommeliérske či baristické zručnosti. Nespornou výhodou je tiež možnosť získať skúsenosti a niečo nové sa naučiť pri prestížnych akciách, ktorých sa zúčastňujú aj študenti. K nim sa radí napríklad stretnutie ministrov EÚ pred pár rokmi, obed pre prezidenta republiky v októbri 2016, reprezentačný ples za účasti Livie Klausovej alebo rauty či kokteily pri významných kongresoch a firemných akciách. Garanciou kvality služieb je tiež aktívne členstvo v asociácii hotelov a reštaurácií ČR a asociácii kuchárov a cukrárov ČR.

Pracovať v akciovej spoločnosti Kúpele Luhačovice je pre jej zamestnancov veľmi atraktívne. V súčasnej dobe spoločnosť ponúka aktuálne voľné miesta pre záujemcov z radov lekárov, masérov, fyzioterapeutov, zdravotných sestier, ale aj čašníkov, servírok a kuchárov. Akciová spoločnosť uspokojí záujem párov či rodín, ktoré spĺňajú požiadavky zamestnávateľa. V Kúpeľoch Luhačovice majú dvere otvorené aj pre slovenských uchádzačov o zamestnanie, veď Luhačovice sú od Slovenskej republiky vzdialené len 25 km. Pracovný pomer pre Slovákov v Českej republike je bez problémov, pretože sú im uznávané doklady o vzdelaní i absolvovanej praxi.

Akciová spoločnosť Kúpele Luhačovice bola založená v roku 1992 a patrí medzi najväčšie kúpeľné zariadenia Českej republike. Služby klientom poskytuje v priemere 580 zamestnancov, z toho je 17 lekárov a 170 osôb zdravotníckeho personálu. Kúpele Luhačovice ponúkajú svojim hosťom aj zamestnancom nielen kúpeľnú liečbu, ale aj možnosť aktívneho odpočinku, kultúrne a spoločenské vyžitie.

Viac informácií: www.LazneLuhacovice.cz a www.HotelAlexandria.cz. Kontakt na personálne oddelenie pre záujemcov o zamestnanie: Mgr. Vladimíra Juřeníková, personálna manažérka, tel .: +420 577 682 204, e-mail: jurenikova@lazneluhacovice.cz

每天到底需要睡多久才健康

21/11/17

你每天到底需要睡多久才健康?美國“全國睡眠基金會”根據專家研究成果,對各年齡層人群給出了新的睡眠建議。
嬰幼兒:睡眠節律養成關鍵期
很多人在成年時期出現的睡眠問題,最後發現是由於年幼時期沒有養成良好的睡眠節律造成。北大人民醫院呼吸內科主任醫師韓芳表示,新生兒沒有晝夜概念,會根據外界環境逐漸形成自身的睡眠節律。幼兒睡眠節律極易被干擾打亂,如本該睡覺卻被聲音或光線影響,破壞了正常睡眠節律,對其生長發育、智力水準、性格形成都會有一定影響。
韓芳建議,作為父母,要學會利用不同時間段的不同表現來讓嬰幼兒在潛意識狀態下懂得區分白天和黑夜,儘量保障夜晚的睡眠時長和品質。嬰幼兒建議採取仰臥位睡姿,避免俯臥位引發嬰兒窒息猝死的風險。
兒童:慢性睡眠缺失影響發育
6-13歲的兒童建議保障9~11小時的充足睡眠,兒童缺覺一兩天並不會引發問題,可一旦長期缺覺會形成慢性睡眠缺失,對身體健康有很大危害。
6-13歲正是身體、心智等生長發育的關鍵期。長期睡眠不足,得不到充分休息,容易影響大腦的創造性思維和能力,也易影響心肝發育,促使免疫力和抵抗力的降低,導致兒童罹患感冒等各種疾病。
北京大學第六醫院睡眠醫學科主任孫洪強建議,兒童最好確定一個固定的睡眠時間,儘量在晚9點前入睡,早7點起床,切忌睡眠過多。
青少年:睡不好也學不好
青少年課業負擔重,升學壓力大,“睡得晚、起得早”的迴圈式睡眠缺乏,形成長期的睡眠剝奪,韓芳表示,睡得少未必成績好。睡眠剝奪對於青少年的學習記憶功能有很大損害,而這種損害是不可逆的,往往無法通過“補覺”的方法彌補,因此青少年應儘量保障8至10小時的睡眠時間。
對於學習期的青少年,家長應保障孩子充足睡眠時間,保證規律的睡眠作息習慣,不要給孩子過多的課業負擔,小心過度學習不睡得不償失。週末也不要因補覺破壞睡眠“生物鐘”,導致睡眠紊亂。
成年:避免熬夜防猝死
美國抗癌協會調查顯示,每晚平均睡4小時以下的人,有80%是短壽者。近年來熬夜猝死事件的頻發,更是給肆無忌憚透支健康的成年人敲響警鐘。
孫洪強表示,18-64歲的成年人建議7至9小時的睡眠時間,而長期睡眠不足、品質不佳會對健康造成很大損害,不僅會增加成年人罹患心臟病、中風、糖尿病、抑鬱及肥胖等疾病的風險,也會損害皮膚健康,引發內分泌失調,出現皮膚粗糙、乾燥長斑、黑眼圈等現象。
建議成年人要養成良好的睡眠習慣,儘量不要熬夜,對於失眠者可在睡前泡腳緩解壓力或選擇喝一杯有助眠作用的熱牛奶,每日可午休20-30分鐘。
老年:睡得少了品質要高
對於65歲以上的老年人,建議保障7至8小時的睡眠,孫洪強表示,其實老年人真正睡眠時間並不比年輕人少,只是夜間的睡眠時間減少了,因此增強睡眠品質是首要。
老年人睡眠品質受很多因素的影響,不僅是受生物鐘退化的影響,其自身吃藥過多且生活不規律也是造成睡眠紊亂的重要原因。因此,老年人應保證生活作息的規律、切忌亂吃藥,尤為重要的是保證心態的良好,可多做深呼吸,白天適當活動,有利於促進夜間的睡眠品質。
每天到底需要睡多久,實際上會有很大的個體差異,充足的睡眠並不是完全依靠時間來衡量,重要的是睡眠品質。孫洪強強調,如若持續三個月出現睡眠障礙、自身睡眠狀態不佳,則應就醫觀察。

 

2017 Popular Off-White x Nike ’The Ten’ Releasing Tomorrow

20/11/17

Nike wound up canceling The Draw last week for the Off-White x Nike The Ten Collection. Now it appears an online release will come soon since we have official images.

’The Ten’ Collection includes the Air Jordan 1, Nike Air VaporMax, Nike Air Presto, Nike Air Max 90, Nike Air Max 97, Nike Zoom Fly, Nike Hyperdunk, Nike Air Force 1, Nike Blazer and the Converse Chuck Taylor (not shown). Each pair comes with four sets of laces which includes Green, Orange, White and Black.

At the time of writing, a release date for The Ten Collection has yet to be announced. However the rumor is that it will launch on November 20th via Nike SNKRS. Once we have more information we will make sure to update you. For now continue to scroll below to check out more images which will give you a closer look.

Update: The Nike ‘The Ten’ Collection will release tomorrow, November 20th via newjordans2018.com. Each shoe will have a specific launch time which you can see below.

 1. Off-White x Air Jordan 1 3PM EST – 12PM PST
 2. Off-White x Nike VaporMax 2PM EST – 11AM PST
 3. Off-White x Nike Air Presto 1PM EST – 10AM PST
 4. Off-White x Nike Air Max 97 2:30PM EST – 11:30AM PST
 5. Off-White x Nike Air Max 90 2PM EST – 11AM PST
 6. Off-White x Nike Air Force 1 Low 2:30PM EST – 11:30AM PST
 7. Off-White x Nike Blazer 1:30PM EST – 10:30AM PST

About :Off white x air jordan 1

This Air Jordan 1 by OFF White features a Chicago theme of Red, White and Black while combining the Air Jordan 1 High Ultra and Deconstructed. On the medial side we have ‘OFF WHITE for Nike branding while large AIR is seen on the midsole. Completing the look is a unique Nike Swoosh on the panels and ‘Shoelaces’ written on the laces.

About:Off-White x Nike VaporMax

NikeLab is getting their hands on more Nike Air VaporMax releases for Summer 2017. This time around they will release the NikeLab VaporMax ‘Cool Grey’which will be available for both men and women.

This Nike Air VaporMax comes dressed in a Cool Grey color theme which resembles that of the previously released ‘Asphalt’ edition. Across the uppers we have Flyknit which uses various shades of Grey throughout. In addition we have 3M Reflective used across the Nike Swoosh. Finishing the look is the traditional bubble Air Max sole.

About:Off-White x Nike Air Max 97

This morning, the Swoosh and Virgil Abloh unveiled “The 10” — a set of iconic Nike sneakers both past and present reimagined and remarked by the Chicago-based designer.

While much had already been seen, a highlight comes in our first look at the Off-White x Nike Air Max 97.

“TRENDING” is one way to put it as this collab places the designer of the moment with the most popular silo in modern sneaker culture though still retro in origin.

As part of the “GHOSTING” series, this pair plays with translucent styling and big branding. Reworded lines almost appear more futbol in fashion, tonal and thicker than that of the original.

About:Off-White x Nike Air Max 90

The OFF-WHITE x Nike Air Max 90 Ice is one of 10 pairs apart of the OFF-WHITE x Nike and Jordan Brand 10X Collection.

The theme of the OFF-WHITE Nike Air Max 90 is unfinished or to even look like a sample. This look has been applied to the Air Jordan 1, Nike Air vaporMax and most likely the Air Jordan 3.

Looking closer, this Nike Air Max 90 features Grey and Beige. In addition, they feature a mixture of suede and leather with OFF-WHITE’s signature branding that reads “OFF-WHITE c/o NIKE “AIR MAX 90” Beaverton, Oregon 1990.” Following we have exposed stitching on the panels, patch on the heel and unique tongue label.

 

Appllication of Xinyu Copper Winding Wire

17/11/17 ,

Xinyu Electrical is an integrated industrial and trade enterprise specialized in Copper Winding Wire with UL certification. There are more than 120 employees and 20 production lines in the company with an annual output of over 7,200 tons and yearly export volume of over 4,000 tons. Our products have exported to more than 30 countries, including Thailand, Malaysia, Indonesia, Turkey, South Korea, Japan, Spain, Mexico, Brazil, etc.

The company is always committed to producing various specifications (0.18~6.50mm) and temperature levels (130~220C) of enameled aluminum wire, enameled copper wire, enameled copper clad aluminum wire(ECCA). Under the the guidance of “Quality First, Customer Uppermost”, Xinyu has made great efforts in technological innovation and market development. After years of development, Xinyu brand becomes one of the best-known manufacturers in the field of enameled wire both in China and worldwide. As a professional and reliable supplier, Xinyu is willing to cooperate with friends all around the world for a win-win future.

Winding Wire consist of a solid or multistranded bald chestnut aqueduct cloistral by agency of a artificial sheath either fabricated of PVC or PE2. PVC-insulated ambagious affairs are about acclimated for voltages up to 1,000 V and at temperatures up to 75 °C. PE2-insulated ambagious affairs can be acclimated in submersible motors operating at college voltages as able-bodied and at temperatures of up to a best of 90 °C. Increased calefaction attrition is accomplished by cross-linking the polyethylene.The insulation bank array depends on the operating voltage.For voltage aloft 3kV, advocacy is to use a semiconducting band (HL) amid the chestnut aqueduct and the careful sheath. The apparent of NSW Ambagious Affairs which are cloistral with PE2 accept a attenuate alien band of polyamide (PA) for apparent protection.

200 Enameled Copper Clad Aluminum Wire

STANDARD :Q/320584 EIW001-2010
DATE :14th,Jul.,2017
TYPE :CCAQ(ZY/XY)-2/200
SIZE : 0.900mm

TESTING ITEMS REQUIREMENT TESTING DATA RESULTS
1 Appearance Smooth Surface OK OK
2 Conductor Dimension 0.900±0.009mm 0.900 OK
3 Over-all Diameter ≤0.985mm 0.968 OK
4 Minimum Increase in Diameter ≥0.060mm 0.068 OK
5 Electrical Resistance (Ω/m, 20℃) 0.0399-0.0418 0.0408 OK
6 Elongation ≥23﹪ 31 OK
7 Breakdown Voltage (Room Temperature) ≥5.0KV 7.5, 8.2, 7.7, 7.8, 8.6 OK
8 Continuity of Covering ≤ 5 Pinhole 0 OK
9 Bar Winding NO CRACKING(3D) QUALIFIED OK
10 Jerk Test Covering No Crack No Crack OK
11 Flexibility Covering No Crack 1d No Crack OK
12 Heat Shock Covering No Crack 3d No Crack OK
13 Solvent Test “H” No Crack OK
14 RoHS Confirmation RoHS Requirement OK OK

Used in electrical appliances, communication tools, instruments, transformers, generators,electromotors, and so on.

 

 • Advantages of Enameled Copper Clad Aluminum Wire:

  1.With composite characteristics: the bimetallic wire combines different beneficial properties in a single wire. Copper Clad Aluminum wire integrates the beneficial properties of the wonderful conductivity of copper and the light-weight of aluminum;

  2.With wonderful plasticity and easy to process further: CCA wire can be done in the same way as with copper wire. CCA wire is easy to be processed to fine wire , and CCA wire can be tinned.

  3.Economical effect: the density of CCA is about 32~40% of the copper, its length is 2.45~3.00 times of copper in same weight and diameter. All of these contribute to reduce production cost for wire manufacturers.

  4.Social and environmental effect: It is helpful to save copper resource by using copper-clad wire. The finished product will be easy to transport and install for light weight, and there is no pollution discharged during the production with clad-welding technique.

 • Xingsheng Zhou

  General Manager Tel: 0086 512 63818901

  Mob & Whatsapp: 0086 13801553500

  Email: info@wjxinyu.com.cn

  Enameled copper wire: http://www.xinyu-enameledwire.com/product/enameled-copper-wire/

 

Where have the cheapest adidas Yeezy Boost 350 V2

17/11/17

For fans of the adidas Yeezy 350 for sale, this Holiday season we have a large lineup set to take place. A total of three will launch known as the ‘Beluga 2.0’, ‘Blue Tint’ and ’Semi Frozen Yellow’.

Looks like adidas will be changing around the months on these releases according to Yeezy Mafia. The adidas Yeezy Boost 350 V2 ‘Beluga 2.0’ will now release during December, the adidas Yeezy Boost 350 V2 ’Semi Frozen Yellow’ will now release during November, the adidas Yeezy Boost 350 V2 ‘Blue Tint’ will still release during December. During October, something new will release instead of the ‘Beluga 2.0’.

The adidas Yeezy PowePhase in ‘Black’ and ‘Grey’ will release either late December or early January.

Once we have more information, we will make sure to update you. It’s possible that the ‘Red Night’ colorway will debut during October.

1.adidas Yeezy Boost 350 V2 ’Semi Frozen Yellow’

The adidas Yeezy Boost 350 V2 ’Semi Frozen Yellow’ is another Yeezy Boost 350 V2 that will release during November 2017. The brand new colorway is one of two releasing for the Holiday season.

Although images have yet to leak of this upcoming adidas Yeezy 350 Boost V2, they will feature a Semi Frozen Yellow, Raw Steel and Red color combination. What you can expect is Primeknit used across the uppers along with Boost technology. The outsole is said to feature Gum.

The adidas Yeezy Boost 350 V2 Semi Frozen Yellow will release at select adidas Originals retailers on November 18th, 2017.

2.adidas Yeezy Boost 350 V2 Blue Tint

The adidas Yeezy Boost 350 V2 ‘Blue Tint’ is releasing for the Holiday 2017 season. Combing new colors for December, they are expected to be one of the last Yeezy 350 Boost V2 releases of the year.

While we wait for a first look, here we have a mockup of what this adidas Yeezy Boost 350 V2 will look like. Featuring a Blue Tint, Grey Three and High Resolution Red color combination. Featuring a Grey Primeknit upper, we have accents of an Icy Blue while Red lands on the SPLY-350.

The adidas Yeezy Boost 350 V2 Blue Tint is scheduled to release at select adidas Originals retailers on December 1st, 2017. Retail price will be $220.

3. adidas Yeezy Boost 350 V2 ‘Beluga 2.0’

adidas Originals will debut another Yeezy Boost 350 V2 which appears will be a follow up to the first release, the ‘Beluga’. Showcased is the adidas Yeezy Boost 350 V2 ‘Bold Orange’ that will launch during November 2017.

This adidas Yeezy Boost 350 V2 comes dressed in a Grey, Bold Orange and Dark Grey color theme. While we wait on images to officially surface, a rendering has landed which makes them look very similar to the ‘Beluga’. Some of the biggest differences are the use of Bold Orange accents in the addition of a heel pull tab.

The adidas Yeezy Boost 350 V2 Bold Orange is scheduled to release at select adidas Originals retailers on November 25th, 2017. now, go to newestyeezy.com  store buy one .