• Čo získam?
  • Reklamný článok zadarmo s možnosťou troch odkazov!
Pridaj článok zadarmo

HRA NA PRAVDU – Mladý štát mladých?

31/05/14

V roku 2008 vznikol na Balkáne nový štát. Áno aj Nie. Záleží od uhla pohľadu, miery otvorenosti a schopnosti jednotlivca vnímať situácie a ich riešenia komplexne.
Koniec vojny, ktorá ničila Balkán od roku 1999 priniesol obyvateľom príležitosť. Naskytla sa možnosť zmeniť dlhotrvajúce, pre mnohých vyčerpávajúce vnútorné konflikty a nejednotu v rámci územia dnešného Kosova a dať tomuto priestoru novú tvár. Historické, sociálne a právne aspekty vytvorenia nového štátu neboli a zrejme v danej situácii ani nebudú interpretované spôsobom, ktorý by uspokojil obe strany. Do „hry“ bolo, a stále je, zapojených príliš veľa ľudských osudov a výrazných svetových hráčov na to, aby sa mohlo „ukazovať prstom“ bez dôsledkov. Rýchly presun konfliktu z lokálnej platformy na celosvetovú, podnietil živú diskusiu a dodal problematike Kosova nový rozmer. Z hľadiska globálneho diania, nie je otázka Kosova o Kosove. Je o Pravde.
Pravda je subjektívna, pre každého iná a predsa všetkým spoločná. Často je vydávaná za neexistujúci mýtus alebo abstraktný pojem bez reálnej podoby, no myslím, že prinajmenšom jej odraz jasne vidíme v princípoch, hodnotách a postojoch jednotlivca a spoločnosti. Politici na medzinárodnej scéne, akademici, ale aj bežní obyvatelia a študenti sa snažia k téme Kosovo zaujať určité stanovisko. Určiť, ktorý z hlavných aktérov má pravdu. Kto zlyhal? Kto zvíťazil? Albánci, Srbi, OSN?
Úprimne povedané, myslím, že dôležitejšie ako určovať kto má pravdu, je v pravde žiť. Odvaha mať vlastný názor. Prejaviť ho. Konať. Otázka Kosova nie je o je medzinárodných debatách za zatvorenými debatami kongresových halách. Diplomati, politickí predstavitelia a štátnici môžu hovoriť, ale ľudia, ktorí na území Kosova žijú a ktorých sa toto dianie priamo dotýka, majú väčšiu výsadu (alebo skôr povinnosť?). Môžu konať. A týmto konaním dokázať, že Kosovo JE štát. Prítomnosť medzinárodných organizácií na jeho území, fakt, že to boli a čiastočne stále sú práve oni, ktorí Kosovo riadia, môžeme na jednej strane vnímať ako nevyhnutnosť pre naštartovanie stabilného ekonomického, politického a sociálneho rastu, na druhej strane ako stratégiu na reguláciu, možno v niektorých prípadoch až manipuláciu diania. Kosovo nechcelo len priestor na mape. Chcelo priestor pre rast. Dávame mu ho?
Nové vízie, iniciatívy, nová energia, vášeň, odhodlanie a tvrdá práca. Len toto dodá čiernej machuli na mape sveta pestrejšie farby. Potenciál, ktorý v sebe majú mladí ľudia treba rozvíjať viac ako makroekonomické stratégie a diplomatické styky. Možno sme to vzali z nesprávneho konca. Možno, že keď sa rozhodujúcich funkcií v štáte chopia kvalifikovaní experti v danom odbore, ktorí budú zároveň vnímavými ľuďmi s presvedčením a hodnotami, budúcnosť Kosova prekvapí.
Tento článok nemá byť kritickou analýzou existujúcich faktov ani komplikáciou základných údajov, ktoré v súvislosti s Kosovom vygeneruje prehliadač Google ako prvé. Týchto pár riadkov bolo napísaných s úmyslom povzbudiť. Povzbudiť práve tých, ktorým osud Kosova ani sveta nie je ľahostajný. Povzbudiť mladých, aby sa nebáli odhaliť obrovský potenciál, ktorý je priamo v nich. Aby nečakali na iných, ktorí budú konať za nich, ale aby oni boli tými, ktorí inšpirujú k činnosti. Aby vnímali, reagovali, argumentovali, hľadali riešenia. Aby našli odvahu vidieť ďalej ako za horizont zóny komfortu. Aby sa nebáli byť aktívnymi ľuďmi, ktorých Kosovo potrebuje.
Milí mladí ľudia ! Toto nemá byť poučovanie od premúdrelých, ale priateľská rada – od mladých sveta, v ktorom Kosovo nie je čierna machuľa.
V roku 2008 vznikol na Balkáne nový štát. Áno či Nie? Je to v procese….
Mladí ľudia, vy- my v ňom zohrávate nezastupiteľnú úlohu.

Mária Mydliarová

HRA NA PRAVDU – Mladý štát mladých?

31/05/14

V roku 2008 vznikol na Balkáne nový štát. Áno aj Nie. Záleží od uhla pohľadu, miery otvorenosti a schopnosti jednotlivca vnímať situácie a ich riešenia komplexne.
Koniec vojny, ktorá ničila Balkán od roku 1999 priniesol obyvateľom príležitosť. Naskytla sa možnosť zmeniť dlhotrvajúce, pre mnohých vyčerpávajúce vnútorné konflikty a nejednotu v rámci územia dnešného Kosova a dať tomuto priestoru novú tvár. Historické, sociálne a právne aspekty vytvorenia nového štátu neboli a zrejme v danej situácii ani nebudú interpretované spôsobom, ktorý by uspokojil obe strany. Do „hry“ bolo, a stále je, zapojených príliš veľa ľudských osudov a výrazných svetových hráčov na to, aby sa mohlo „ukazovať prstom“ bez dôsledkov. Rýchly presun konfliktu z lokálnej platformy na celosvetovú, podnietil živú diskusiu a dodal problematike Kosova nový rozmer. Z hľadiska globálneho diania, nie je otázka Kosova o Kosove. Je o Pravde.
Pravda je subjektívna, pre každého iná a predsa všetkým spoločná. Často je vydávaná za neexistujúci mýtus alebo abstraktný pojem bez reálnej podoby, no myslím, že prinajmenšom jej odraz jasne vidíme v princípoch, hodnotách a postojoch jednotlivca a spoločnosti. Politici na medzinárodnej scéne, akademici, ale aj bežní obyvatelia a študenti sa snažia k téme Kosovo zaujať určité stanovisko. Určiť, ktorý z hlavných aktérov má pravdu. Kto zlyhal? Kto zvíťazil? Albánci, Srbi, OSN?
Úprimne povedané, myslím, že dôležitejšie ako určovať kto má pravdu, je v pravde žiť. Odvaha mať vlastný názor. Prejaviť ho. Konať. Otázka Kosova nie je o je medzinárodných debatách za zatvorenými debatami kongresových halách. Diplomati, politickí predstavitelia a štátnici môžu hovoriť, ale ľudia, ktorí na území Kosova žijú a ktorých sa toto dianie priamo dotýka, majú väčšiu výsadu (alebo skôr povinnosť?). Môžu konať. A týmto konaním dokázať, že Kosovo JE štát. Prítomnosť medzinárodných organizácií na jeho území, fakt, že to boli a čiastočne stále sú práve oni, ktorí Kosovo riadia, môžeme na jednej strane vnímať ako nevyhnutnosť pre naštartovanie stabilného ekonomického, politického a sociálneho rastu, na druhej strane ako stratégiu na reguláciu, možno v niektorých prípadoch až manipuláciu diania. Kosovo nechcelo len priestor na mape. Chcelo priestor pre rast. Dávame mu ho?
Nové vízie, iniciatívy, nová energia, vášeň, odhodlanie a tvrdá práca. Len toto dodá čiernej machuli na mape sveta pestrejšie farby. Potenciál, ktorý v sebe majú mladí ľudia treba rozvíjať viac ako makroekonomické stratégie a diplomatické styky. Možno sme to vzali z nesprávneho konca. Možno, že keď sa rozhodujúcich funkcií v štáte chopia kvalifikovaní experti v danom odbore, ktorí budú zároveň vnímavými ľuďmi s presvedčením a hodnotami, budúcnosť Kosova prekvapí.
Tento článok nemá byť kritickou analýzou existujúcich faktov ani komplikáciou základných údajov, ktoré v súvislosti s Kosovom vygeneruje prehliadač Google ako prvé. Týchto pár riadkov bolo napísaných s úmyslom povzbudiť. Povzbudiť práve tých, ktorým osud Kosova ani sveta nie je ľahostajný. Povzbudiť mladých, aby sa nebáli odhaliť obrovský potenciál, ktorý je priamo v nich. Aby nečakali na iných, ktorí budú konať za nich, ale aby oni boli tými, ktorí inšpirujú k činnosti. Aby vnímali, reagovali, argumentovali, hľadali riešenia. Aby našli odvahu vidieť ďalej ako za horizont zóny komfortu. Aby sa nebáli byť aktívnymi ľuďmi, ktorých Kosovo potrebuje.
Milí mladí ľudia ! Toto nemá byť poučovanie od premúdrelých, ale priateľská rada – od mladých sveta, v ktorom Kosovo nie je čierna machuľa.
V roku 2008 vznikol na Balkáne nový štát. Áno či Nie? Je to v procese….
Mladí ľudia, vy- my v ňom zohrávate nezastupiteľnú úlohu.

Mária Mydliarová

Dni energií na Slovensku 2014 podporuje aj THERMO|SOLAR Žiar

31/05/14 , ,

Najväčší slovenský výrobca slnečných kolektorov – firma THERMO|SOLAR Žiar, s.r.o., Žiar nad Hronom, podporí osvetovú akciu Európskej únie (EU) Dni energií 2014, prezentáciou svojich výrobkov. Počas júna 2014 organizátori akcie priblížia obyvateľom a návštevníkom Bratislavy (10.6.), Žiliny (12.6.), Košíc (16.6.) a Banskej Bystrice (17.6.) solárne panely, tepelné čerpadlá, obnovu bytových a rodinných domov a elektromobilitu. Nemali by chýbať ani skúšobné jazdy na elektrobicykloch. V prípade pozitívnej odozvy by chceli projekt zrealizovať aj v Prešove, Trenčíne, Nitre, Trnave, či iných slovenských mestách. Informoval o tom Alfréd Gottas, technický riaditeľ THERMO|SOLARU.
,,Projekt sa zaradí medzi podujatia organizované v celej EÚ pod hlavičkou Energy Days in Europe. Zároveň sa začiatkom roka 2015 očakáva spustenie vládneho programu dotácií pre domácnosti na kúpu malých ekologických zdrojov elektriny a tepla. Hovorí sa o sume 100 mil. eur na 7 rokov – z Operačného Programu EÚ – Kvalita životného prostredia. THERMO|SOLAR Žiar sa zúčastní na prezentáciách po Slovensku s pomocou zmluvných partnerov v danom regióne. Napríklad v Banskej Bystrici 17.6.2014 na Námestí SNP predstavia celý funkčný solárny systém. Bude tam vozidlo – dodávka s kolektormi, 200 l zásobník a všetky prístroje budú pozapájané a plne funkčné. Okrem toho bude k dispozícii monitoring celého systému, s napojením na počítač, ukážkou solárneho softvéru a možnosťou ovládania a upravovania parametrov aj cez počítač. V ostatných mestách to bude statická prezentácia THERMO|SOLARU, kde návštevníci v stánkoch uvidia najpredávanejší solárny kolektor TS 300, plochý vákuový TS 400, dostanú aj propagačné materiály a odborné poradenstvo,“ konštatoval A. Gottas.
THERMO|SOLAR Žiar sa okrem samotnej výroby slnečných kolektorov podieľa aj na akciách propagujúcich využívanie OZE a zvlášť slnečnej energie. Firma bola tradičným organizačným partnerom Európskych solárnych dní, počas ktorých subjekty zapojené do kampane zvyšujú povedomie o využití solárnej energie.

Európska únia, ako aj jednotlivé členské štáty, si dlhodobo uvedomujú dôležitosť energetického sektora pre ekonomický vývoj, životné prostredie, ale aj každodenný život občanov. Práve energetická efektívnosť a obnoviteľné zdroje energie v tomto smere zohrávajú významnú úlohu. Energetická efektívnosť v kombinácii s obnoviteľnými zdrojmi majú ohromný potenciál prispieť k zvýšeniu lokálnej zamestnanosti, ochrane životného prostredia, znižovaniu spotreby energií a teda aj riešeniu energetickej chudoby. Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku (ZEK) považuje tento osvetový projekt za skutočne prospešný. Zámer podporili aj primátori krajských miest a prevzali nad podujatím záštitu. Podujatia budú prebiehať najčastejšie v čase cca 9:00-16:00, ale mali by sa prispôsobiť aj záujmu verejnosti a je možné ich predĺženie do večerných hodín. V Bratislave bude akcia 10.6.2014 na Hlavnom námestí, v Žiline 12.6. na Námestí Andreja Hlinku, v Košiciach 16.6. na Hlavnej ulici a v Banskej Bystrici 17.6 na Námestí SNP.

Slovensko je stále na chvoste Európskej únie vo využívaní slnečnej energie. Podľa odhadu THERMO|SOLARU je v SR doteraz nainštalovaných okolo 150 000 m2 slnečných kolektorov. Pre porovnanie, v počtom obyvateľov podobnom Rakúsku, bolo ku koncu roka 2012 nainštalovaných vyše 4,1 mil. m2 solárnych termických systémov. Zaostávanie Slovenska sa pritom prehlbuje. Rakúšania ročne nainštalujú podstatne viac slnečných kolektorov, než my za celú novodobú históriu samostatného Slovenska. Po tom, čo v závere roka 2011 Ministerstvo hospodárstva SR zastavilo dotácie na OZE, nastal prepad predaja slnečných kolektorov na domácom trhu takmer 75 % a o prácu prišlo aj mnoho ľudí z tohto priemyselného odvetvia. Pritom prostá návratnosť slnečných kolektorov sa pri štátnych dotáciách dostávala na úroveň 7 až 10 rokov. Solárny systém s 300 l zásobníkom pokryje cca 60 až 70 % z ročnej spotreby energie na prípravu teplej vody v 4 až 5-člennej domácnosti. Kvalitný solárny systém z produkcie spoločnosti THERMO/SOLAR má praxou potvrdenú najmenej 30-ročnú životnosť.

Bardejovské kúpele 6. júna slávnostne otvoria sezónu a posvätia pramene

30/05/14 , , , , ,

Svätenie prameňov, odhalenie reliéfu Márie Lujzy, manželky Napoleona I. Bonaparta, uvedenie Michala Hudáka ako oficiálnej “tváre Bardejovských kúpeľov” a bohatý kultúrny program budú atrakciami otvárania hlavnej sezóny v Bardejovských kúpeľoch v piatok 6. júna 2014. Pôjde v poradí už o 17. ročník slávnostného otvárania bardejovskej kúpeľnej sezóny. Vo večernom sprievodnom programe bude účinkovať hviezda večera – Ilona Čáková, vystúpia aj Thomas Puskailer, tanečníci PKO Prešov a Žobráci. Nebude chýbať vatra, ohňostroj a po polnoci diskotéka. Informovala o tom ekonomicko-obchodná riaditeľka Bardejovských kúpeľov Tamara Šatanková.
,,Slávnostné odhalenie reliéfu Márie Lujzy, manželky Napoleona I. Bonaparta, ktorá navštívila Bardejovské kúpele v roku 1809, je plánované na 13.00 hod. Potom bude nasledovať posvätenie minerálnych prameňov, ktoré sa uskutoční po druhý raz a obrad prebehne na kúpeľnej kolonáde za účasti zástupcov cirkví v okrese Bardejov – rímskokatolíckej, gréckokatolíckej, pravoslávnej a evanjelickej. Svätenie prameňov a odhaľovanie reliéfu sú voľne prístupné. Večerný galaprogram je však už len na vstupenky, pretože tradične očakávame účasť okolo 900 divákov, čo je maximálna kapacita areálu. Ani tentoraz nemôžeme uspokojiť všetkých záujemcov. Skutočne iba limitovaná časť vstupeniek je rezervovaná pre verejnosť a môžu si ich zakúpiť na recepcii Liečebného domu Astória v predpredaji. Väčšinu však dostali vopred pozvaní hostia, obchodní partneri, klienti kúpeľov a zamestnanci. Aby sme predišli sklamaniu, upozorňujeme záujemcov, že v deň akcie už vstupenky v predaji nebudú. V priebehu leta však uskutočníme množstvo akcií, na ktorých radi privítame všetkých návštevníkov,“ povedala T. Šatanková.
Dodala, že v tomto roku Bardejovské kúpele chystajú jubilejný 60. ročník Medzinárodného hudobného leta. Návštevníkov poteší aj 11. ročník Bardejovských Kúpeľných dní, pravidelné koncerty klasickej hudby a Alžbetínsky deň na počesť cisárovnej Sisi. Okrem toho sa môžu tešiť na výstavy kvetov, obrazov, plastík a ďalšie aktivity. Okrem kultúrno-spoločenských akcií je areál Bardejovských kúpeľov každý deň otvorený pre širokú verejnosť. Tá môže v komplexe Wellness Spa využiť denne bazén v čase 11.00-21.00 h. a saunový svet v čase 13.00-21.00 h. V stredu až nedeľu sú prístupné aj fitness, masáže a solárium.
Bardejovské kúpele majú desať prameňov, ktoré vyvierajú na pomerne malej ploche vo vnútornom kúpeľnom území a osem z nich je zavedených do krytej kolonády, kde sa využívajú na vnútornú balneoterapiu formou pitných kúr. Bardejovská minerálna voda je prírodná-liečivá, slabo až stredne mineralizovaná, hydrogén uhličitanovo-chloridová, sodná, železitá uhličitá, studená, hypotonická, so zvýšeným obsahom kyseliny boritej. Množstvo prvkov vo vode je v každom prameni odlišné a preto obvyklé liečebné dávky určuje lekár v závislosti od indikácie a zdravotného stavu klienta. Vody sa používajú najmä na pitné kúry, minerálne kúpele a inhalácie. Zo všetkých slovenských kúpeľov majú Bardejovské najširšie indikačné zameranie. Liečia sa tu onkologické choroby, choroby obehového a tráviaceho ústrojenstva, choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou, netuberkulózne choroby dýchacích ciest, choroby z povolania, ochorenia obličiek a močových ciest, ale aj choroby pohybového ústrojenstva a ženské ochorenia. Od mája tohto roku pribudla liečba nervových ochorení (indikácia VI.).
Bardejovské kúpele patria k najobľúbenejším, najnavštevovanejším a počtom lôžok k trom najväčším slovenským kúpeľom. Zároveň sa hrdia tým, že patria medzi najstaršie kúpele s najdlhšou tradíciou poskytovania kúpeľných služieb. Vychutnávala si ich na liečení v roku 1895 manželka Františka Jozefa I. cisárovná Alžbeta, nazývaná Sisi, ktorej socha sa vyníma v kúpeľnom parku. Pobýval tu aj rakúsko-uhorský cisár Jozef II. (1783), Mária Lujza, neskoršia manželka cisára Napoleóna (1809), ruský cár Alexander I. (1821) a poľská kráľovná Mária Kazimiera Sobieska, manželka poľského kráľa Jána III. Sobieského.
Viac informácií je na : www.kupele-bj.sk
Centrálne rezervačné oddelenie:
Tel.: 054/477 4346, 477 2717
E-mail: rezervacie@kupele-bj.sk, pk@kupele-bj.sk

Oceľová hala pre supermarket

30/05/14 ,

Majitelia supermarketov vyžadujú pre svoje podnikanie rozľahlý voľný priestor, kam môžu ľubovoľne umiestniť regály a neskôr s nimi manipulovať. Investori ďalej požadujú veľmi rýchle riešenie stavby oceľovej haly, preto je dôležité rýchle rokovanie stavebných firiem aj najkratšia možná doba montáže. Oceľová konštrukciaa oceľová hala spĺňa všetky požiadavky investora na kvalitnú komerčnú budovu.

Komerčné budovy s oceľovou konštrukciou a oceľové haly majú nasledujúce výhody:
• široký voľný rozpon bez vnútorných stĺpov
• dodávka oceľovej haly “na kľúč” od jedného dodávateľa
• rýchla realizácia projektu minimalizujúca prípadné straty investora
• ľubovoľné usporiadanie interiéru
• dobrý pomer ceny a kvality
• certifikát kvality ISO 9001

Naše oceľové haly pre veľkoobchod a maloobchod projektujeme tak, aby zákazníkov zaujali hneď na prvý pohľad. Vysoká flexibilita celého systému oceľových hál poskytuje priestor kreatívnej architektúre, ktorá môže prilákať potenciálnych zákazníkov.

Stavebnicové riešenie umožňuje komerčné priestory modifikovať presne podľa vašich predstáv. Chcete strohú ale modernú halu pre váš obchod? Hľadáte vhodné riešenie pre autosalón, v ktorom budú vozidlá vidieť už z cesty? Potom sú montované obchodné haly vhodným riešením.

Okrem atraktívneho exteriéru majú montované haly prepracovaný aj interiér. Je navrhnutý s dôrazom na zákaznícky komfort.