• Čo získam?
  • Reklamný článok zadarmo s možnosťou troch odkazov!
Pridaj článok zadarmo

Čerpanie žúmp a septikov

29/06/12

Žumpa je neoddeliteľnou súčasťou takmer každého rodinného domu, hlavne pokiaľ v danej lokalite nie je vybudovaná kanalizácia. Ale o žumpu sa treba správne starať aby plnila svoj účel dlhé roky. Asi najzákladnejšou starostlivosťou o žumpu je jej čerpanie.

Práve v oblasti čerpania žúmp (ale nielen v nej) pôsobí v Bratislave a blízkom okolí i firma, ktorú nájdete na internetovej stránke www.zumparpista.sk. Spoločnosť Žumpár Pišta pôsobí v tejto oblasti už 11 rokov, čo svedčí o skúsenostiach a kvalite ponúkaných služieb.

Dôležitým oporným prvkom firmy sú hlavne zamestnanci, ktorí pristupujú k svojej práci vždy zodpovedne, poctivo  a vážia si každého zákazníka.

Žumpár Pišta ponúka rôzne služby. Prvou je už spomínané čerpanie žúmp a septikov, ďalšími sú čerpanie a odvoz fekálií, čistenie lapačov tukov a čistenie prečerpávacích šácht. V týchto oblastiach sa firma naozaj vyzná a v Bratislave a okolí prináša skutočnú kvalitu.

Spoločnosť pracuje s dvomi vozidlami. Prvým je cisternové vozidlo Avia s nádržou o objeme 2m3. Toto auto sa hodí na žumpy s menším objemom. Druhým, väčším, vozidlom je MAN. Toto auto má nádrž s objemom 10m3. Je preto vhodné na väčšie práce.

Žumpár Pišta sa snaží prinášať svojim zákazníkom kvalitné služby rýchlo, operatívne a hlavne zodpovedne. Krédom firmy je totiž – Čo sľúbim, to aj dodržím! A to je záruka kvality vykonaných služieb a hlavne spokojnosti zákazníkov, čo je pre firmu najdôležitejšie.

Táto spoločnosť je spoľahlivým partnerom v oblasti čerpania žúmp, septikov, odvozu fekálií či čistenia lapačov tukov a šácht. V Bratislave a blízkom okolí je teda jasnou voľbou pre tieto druhy prác. Obrovským pozitívom, ktoré firma prináša spolu so svojou činnosťou je i ochrana životného prostredia.

Viac informácií o spoločnosti nájdete na internetovej stránke www.zumparpista.sk. Prípadne sa môžete informovať prostredníctvom emailu na zumparpista@zumparpista.sk alebo na telefónnom čísle 0949 823 830, kde je na Vaše telefonáty Žumpár Pišta nonstop pripravený.

Čistenie lapačov tukov

29/06/12

Tuky a oleje ako odpad sú veľmi nepríjemné, a preto je dobré ak má každá reštaurácia, závodná jedáleň, či hotel svoj vlastný lapač tukov. Vďaka nemu sa kanalizácia oprostí od tohto odpadu a následného čistenia.

No aj o lapač tukov sa treba starať, aby dobre slúžil. Najdôležitejšie je čistenie lapačov tukov. Práve v tejto oblasti je potrebné sa obrátiť vždy na odborníkov, ktorý sa v danej práci vyznajú. Presne toto nájdete na internetovej stránke www.lapactukov.sk. Táto spoločnosť sa už celých 7 rokov špecializuje na čistenie týchto zariadení, a tak sa niet čo čudovať, že sa vo svojej práci vyzná.

V čom teda spočíva vyčistenie lapača tukov? Prvým krokom pri tejto práci je vyčerpanie tukov a tukovej vody. Hneď potom nasleduje oškrabanie stien zariadenia a ich vysokotlakové umytie. Vysokým tlakom sa následne vyčistia i prepážky, prítok a odtok lapača tukov. Na záver je samozrejmosťou odvoz a ekologická likvidácia odpadu, ktorý pri čistení vznikne. Takéto komplexné umytie zlepšuje funkčnosť lapača a predlžuje jeho životnosť. Čistenie treba robiť v pravidelných intervaloch lebo inak by mohlo dôjsť k zahlteniu lapaču tukmi a znečisteniu kanalizácie, a tú by samozrejme bolo treba vyčistiť, čo prináša ďalšie finančné náklady.

Lapačtukov.sk je svojim zákazníkom k dispozícii 24 hodín denne na telefónnom čísle, ktoré nájdete na stránkach spoločnosti. Firma má k dispozícii veľké čerpacie vozidlá s objemom nádrže do 10m3. Ďalej je možnosť využiť špeciálne miničerpacie vozidlá s objemom 2m3 hlavne do miest, ktoré sú ťažko prístupné. Hadice majú dosah až 80m, takže nie je problém s čistením takmer nikde.

Firma vďaka svojim dlhoročným skúsenostiam pracuje rýchlo, kvalitne a spoľahlivo. Nonstop služby navyše vychádzajú v ústrety zákazníkom, ktorý potrebujú lapač tukov vyčistiť veľmi akútne. Ak ide teda o čistenie lapačov tukov, www.lapactukov.sk je to pravé riešenie.

Buďte viditeľní

28/06/12

Reklama na internete je reklama, ktorá sa vám zobrazuje pri kontexte. Alebo po zadaní kľúčového slova do vyhľadávača. Keďže väčšia časť užívateľov internetu hľadá svoje produkty a služby na internete, reklama tu je na mieste. Možno ste si všimli, že po tom, ako zadáte do vyhľadávača kľúčové slová, prvé zobrazenia sú v žltom ráme. Práve tieto sú reklamou. V odborných článkoch sa dočítate na to,a by sa dostali na stránku, polovica užívateľov asi klikne na reklamu a polovica na prvé vyhľadávania pod reklamou. Z toho vyplýva, že SEO a optimalizácia je rovnako dôležitá, ako ppc reklamy. Okrem nich poznáme kontextové reklamy etarget. Tieto reklamy sa zobrazujú na stránkach pri kontexte, ktorý obsahuje kľúčové slová nastavené v systéme. Internetová reklama musí byť ale nastavená správne. Jednotlivé kampane v systéme treba vedieť nastaviť. Môžete byť úspešný vtedy, keď dodržíte všetky procesy internetového marketingu. Reklama by mala byť doplnená inými nástrojmi internetového marketingu. Dôležité je on page a of page optimalizácia. Internetový marketing je široká oblasť zahŕňajúca služby pre internet.

Na Slovensku sa za 1.štvrťrok 2012 vyrobilo 193 404 t papiera a lepenky

28/06/12 , ,

V prvom štvrťroku 2012 poklesla celková výroba papiera a lepenky v SR medziročne o 0,2 percenta. Od začiatku tohto roku tak vyrobilo 10 firiem združených v Zväze celulózo-papierenského priemyslu (ZCPP) SR spolu 193 404 ton papiera a lepenky, oproti 193 887 tonám v roku 2011. Pritom v sortimente grafických papierov zaznamenali firmy 0,9 % medziročný rast, keď vyrobili 145 416 ton týchto papierov. Súčasne sa znížila výroba hygienického papiera o 5,3 %, na úroveň 32 891 ton. Baliace a obalové papiere dosiahli 15 097 ton. Informoval o tom generálny sekretár ZCPP Ing. Juraj Dlhopolček.

,,Oživenie po predchádzajúcej kríze pokračovalo vo vyrobenej tonáži grafických papierov aj v roku 2012. Celé odvetvie navyše čelilo zdražovaniu energií, buničiny a zberového papiera. Dramatický pokles výroby v obalových papieroch ide na vrub odstavenia výroby flutingu v Štúrove“, konštatoval J. Dlhopolček.

Podľa údajov Margity Výbošťokovej, poverenej vypracovaním štatistických údajov pre ZCPP SR, firmy za prvé tri mesiace roku 2012 spracovali spolu 632 653 m³ drevnej hmoty. Zároveň zúžitkovali z domácich zdrojov 14 092 ton zberového papiera a dovoz predstavoval 4 350 ton.
Celkové tržby desiatich firiem združených v ZCPP SR sa za prvý štvrťrok tohto roku zvýšili, v medziročnom porovnaní s prvým štvrťrokom 2011, o 11,1 percenta. Vzrástli tak z vlaňajších 209,276 mil. EUR na tohtoročných 232,578 mil. EUR. Súčasne sa zvýšili aj tržby z exportu a to o 9,1 percenta, zo 170,449 mil. EUR na 186,004 mil. EUR. Export pritom dosiahol 80 percentný podiel na celkových tržbách. Náklady však rástli rýchlejšie ako tržby – až o 12,8 percenta, čo sa prejavilo po dlhom čase po prvý raz aj na poklese produktivity práce z výroby tovaru na pracovníka o 9,9 %. Kým za 1. štvrťrok 2011 vyrobil jeden pracovník tovar v hodnote 67 709 EUR, za prvé tri mesiace tohto roka to bolo 60 992 EUR. Firmy ZCPP SR zamestnávali spolu 2 830 pracovníkov, s priemernou mesačnou mzdou 1 186 EUR a preinvestovali v tomto období 6,965 mil. EUR.

Celulózovo-papierenské odvetvie patrí k najvýkonnejším odvetviam slovenskej ekonomiky. Spolu 10 firiem združených v Zväze celulózo-papierenského priemyslu (ZCPP) SR pokrýva 100 % výroby vláknin a papiera v SR a väčšinu výroby tovaru v celom odvetví. Celulózu vyrába najväčšia firma v tomto odvetví v SR Mondi SCP, a. s., Ružomberok a Bukóza Holding, a. s., Hencovce. Najväčšími spracovateľmi zberového papiera sú Metsa Tissue Slovakia s. r. o. a SHP Harmanec, a.s.

Buďte informovaní

28/06/12

Pocit bezmocnosti je nepríjemná vec, ktorá prenasleduje každého z nás. Prichádza vtedy, keď si nevieme z niečim rady, keď potrebujeme vyriešiť nejaké právne či administratívne záležitosti a nevieme sa v problematiku orientovať. Práve preto je vhodné navštíviť fóra, ktoré sú špecializované. Na nich sa nájde množstvo odborníkov, ktorí vedia fundovane poradiť. Jedným z fór je aj fórum Rapid life poisťovne. Táto poisťovňa sa zameriava na vysvetlenie svojich produktov na svojom fóre. Nájdete tu ale aj články, ktoré sa týkajú priamo poisťovníctva a poisťovne. Vždy je dôležité vedieť čo obsahuje zmluva. Často sa však stáva, že klienti sa na poisťovňu sťažujú, resp., očakávajú plnenie z poistnej udalosti, na ktorú nemajú pripoistenie uzatvorené. Stáva sa to v každej poisťovni a dôvodom je nedostatočné komunikácia. Rapid life fórum je určené práve pre klientov poisťovne, ktorým nie je niečo jasné a chcú sa vo svojej poistnej zmluve zorientovať. Okrem toho sú tu vysvetlené pojmy ako redukcia poistnej zmluvy a kedy k nej prichádza. Veľa klientov poisťovní si myslí, že všetky peniaze, ktoré dávajú do poistenia je vlastne sporenie. Tomu nie je tak. Poistná zmluva má dve časti, ktoré môžu fungovať spolu alebo aj samostatne. Sú nimi sporiaca časť a riziková.