• Čo získam?
  • Reklamný článok zadarmo s možnosťou troch odkazov!
Pridaj článok zadarmo

Prečo firmy ignorujú informačnú povinnosť – časť 2

31/03/12 , ,

Štátna správa má našťastie snahu o nápravu. Súčasťou kontrol finančných úradov bude aj kontrola povinnosti zverejňovania, kontrola na vedenie účtovníctva a to najmä na podvojné účtovníctvo. Jedná sa určite o krok správnym smerom. Ale vzhľadom na rozsah porušovania zákona je pripravovaný krôčik správy daňové krôčikom príliš malým. Pokračovanie na Prečo firmy ignorujú informačnú povinnosť – časť 2.

Prečo je dobré poznať zloženie svojho tela – časť 2

31/03/12 , ,

Na základe presných diagnostických výsledkov stanovíme vašu ideálnu hmotnosť, koľko kilogramov svalov a tuku je vhodné pribrať alebo zredukovať. Komu je určená analýza zloženia tela? Luďom, ktorí chcú upraviť svoju váhu, dlhodobo sa udržiavať, cvičiť Taekwondo či iné moderné bojové umenie, alebo využiť populárne cvičenie vo fitness – tréning osobný tréner. Opakované merania po režimovej úprave jedálnička a pohybových aktivít zrovnajú, k akým došlo zmenám a rozloženie tukového a svalového tkaniva v množstve telesnej vody. Pokračovanie na Prečo je dobré poznať zloženie svojho tela – časť 2.

U pôžičky bez nahliadnutia do registra nás nezaujímajú iné pôžičky

31/03/12 , ,

Požičali ste si na niečo, čo ste chceli, alebo potrebovali? Prerástla vám pôžička cez hlavu? Všetky finančné problémy možno ľahko vyriešiť vďaka využitiu modernej pôžičky bez registra, ktorá neskúma, či už niečo dlhujete. S tým ako neustále stúpa vyššie všetkých splátok, ktoré sa na vás valí, bude vzrastať i pocit neriešiteľné situácie, už treba radikálne vyriešiť skôr, než nám všetky problémy prerastú cez hlavu. Pokračovanie na U pôžičky bez nahliadnutia do registra nás nezaujímajú iné pôžičky.

Podielové fondy dostali nový šat.

30/03/12 , ,

Slovenská asociácia správcovských spoločností (SASS) pristúpila koncom uplynulého roku k zmenám v kategorizácii podielových fondov. Nový šat získali podielové fondy na základe zmien v zákone o kolektívnom investovaní, ktorý ich preobliekol do štyroch nových kategórií. Zorientovať sa v nových pravidlách vám ochotne pomôžu finanční sprostredkovatelia z OVB.
Vysoké úročenie vkladov na účtoch v bankách je hudbou minulosti. Byť aspoň krok pred infláciou alebo dokonca úročiť voľné finančné prostriedky môžete investíciou do podielových fondov. Prvou skupinou, ktorá ašpiruje na záujem voľných financií, je kategória fondov krátkodobého peňažného trhu. Nový zákon o kolektívnom investovaní z polovice roku 2011 upravuje ich cieľ ako udržanie istiny fondu so zámerom zaistiť výnosy klientom. Už zo samotného názvu tejto kategórie vyplýva, že životnosť nástrojov peňažného trhu má krátkodobý charakter, ide o investíciu na maximálne 397 dní. Finanční sprostredkovatelia z OVB vám môžu poradiť vhodnosť vstupu do tohto segmentu finančného trhu. Pokiaľ hľadáte konzervatívnu investíciu, ktorá menej kolíše, môže byť tento variant vhodný. Ku konzervatívnejším zaraďujeme i druhú kategóriu – fondy krátkodobých investícií. Tieto fondy investujú do krátkodobých finančných nástrojov na peňažnom trhu a zaručujú minimálne riziko, čomu však zodpovedajú aj nižšie výnosy v porovnaní s ostatnými typmi fondov. V decembri roku 2011 spadalo do tejto kategórie na Slovensku 19 podielových fondov.
Špeciálne fondy cenných papierov tvoria tretiu kategóriu nového rozdelenia. V týchto fondoch sa zhodnocujú investície (majetok) fondu v likvidných aktívach, prevoditeľných cenných papieroch, dlhopisoch a vkladoch v bankách. Finanční sprostredkovatelia z OVB Allfinanz Slovensko zaznamenali práve pri tomto type kladné predaje.
Špeciálne fondy profesionálnych investorov uzatvárajú kvarteto nového pojmoslovia o podielových fondoch. Podiely týchto fondov sa vydávajú profesionálnym investorom, ktorí spĺňajú požiadavky na profesionálneho klienta alebo kvalifikovaného investora podľa osobitného predpisu, alebo investorom, ktorí investujú sumu aspoň 50 000 eur. SASS v tejto kategórii eviduje dva podielové fondy.

Postup uzatovrenia Online poistenia PZP

29/03/12 , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Ak ste sa rozhodli uzatvoriť si povinné zmluvné poistenie online, na úvodnej stránke je potrebné vyplniť údaje o vozidle ktoré chcete poistiť, taktiež údaje o poistníkovi a ďalšie doplňujúce údaje, ktoré slúžia ako podklady pre výpočet ceny pre online poistenie auta.
Po úspešnom vyplnení základných údajov, sa v druhom kroku zobrazí zoznam jednotlivých poisťovní. V tomto kroku si môžete porovnať ceny PZP. Ponuky pre poistenie auta sú radené od najlacnejšieho po najdrahšie PZP. Ak vás zaujímajú podrobnejšie informácie o vybranom produkte v danej poisťovni, výške poistného krytia, ďalších pripoisteniach či asistenčných službách, pre zobrazenie umiestnite kurzor myšky na šípku za cenu poistenie auta.
Po výbere poisťovne v ktorej chcete uzatvoriť povinné zmluvné poistenie vozidla je potrebné zadať údaje pre spracovanie návrhu poistnej zmluvy. V tejto časti doplňte príslušné údaje o majiteľovi motorového vozidla, údaje o vozidle. V časti prehlásenie si nezabudnite prečítať si jednotlivé body, ktoré sa týkajú uzavretia poistnej zmluvy. V ďalšom kroku si vyberte preferovaný spôsob platby. Online platby sú maximálne bezpečné a šetria čas strávený v banke. Po uhradení sumy za poistenie auta je vaše vozidlo poistené. Po zaplatení poistného v lehote na to stanovenej, Vám poisťovňa zašle bielu a zelenú kartu pre celé poistné obdobie.